iGostyn.pl reklamy
Gmina Borek Wielkopolski

Będą kontrolować opał i urządzenia grzewcze

Zdjęcie: zdjęcie poglądowe

W związku z obowiązkiem przestrzegania zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych oraz wytycznymi zawartymi w uchwale antysmogowej i Programie Ochrony Powietrza dla strefy wielkopolskiej, upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Borku Wlkp.  będą przeprowadzać kontrole z zakresu przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska na terenie gminy Borek Wlkp. Będą dokonywane oględziny kotłowni, miejsca przechowywania opału oraz urządzenia grzewcze. Weryfikacji będą podlegały faktury oraz certyfikaty jakości paliwa stałego, a także dokumentacja techniczna instalacji.

Zgodnie z uchwałą nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego kotły zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i niespełniające ich wymagań będą musiały być wymienione w 2 etapach:

  • do 1 stycznia 2024 r. – w przypadku kotłów niespełniających wymagań dla klasy 3, 4 lub 5 (czyli bezklasowych),
  • do 1 stycznia 2028 r. – w przypadku kotłów spełniających wymagania dla klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012.

Wszystkie nowo zakupione i zamontowane kotły po 1 maja 2018 r. muszą zapewnić możliwość wyłącznie automatycznego podawania paliwa, wysoką efektywność energetyczną oraz dotrzymanie norm emisyjnych. Nie mogą również posiadać rusztu awaryjnego oraz możliwości jego zamontowania. Ponadto miejscowe ogrzewacze pomieszczeń (piece, kominki,  tzw. „kozy”) zainstalowane przed wejściem w życie uchwał antysmogowych i nie spełniające ich wymagań będą musiały być wymienione do 1 stycznia 2026 r. 


Podstawa prawna kontroli:
art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2022 r. poz. 2556 z późn. zm.),
art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.),
art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.)
Uchwała Nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego ograniczeń lub zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 8807; zm.: z 2021 r. poz. 9640), zwana w dalszej części „uchwałą antysmogową",
Uchwała Nr XXXIII/853/17 Sejmiku Województwa  Wielkopolskiego z dnia 24 lipca 2017  r.  w  sprawie  określenia  Programu  ochrony  powietrza  dla  strefy  wielkopolskiej w zakresie pyłu PMl0, PM2,5 oraz B(a)P uchylająca uchwałę Nr XXXIX/769/13 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie „Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej" (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2017 r. poz. 5320; zm.: z 2020 r. poz. 5954).

Źródło: borekwlkp.plpasek reklama


Czytaj również


WALBET


OKNA MARCINKOWSKI

Materiały Budowlane Chodorowski

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę