iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja 2023

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie - dobry zawód, dobra perspektywa na przyszłość!

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie współpracuje obecnie z ponad 45. zakładami pracy działającymi na terenie powiatu krotoszyńskiego i sąsiadujących z nim, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Przykładowe zawody to: kucharz, fryzjer, sprzedawca, ślusarz, murarz - tynkarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, rolnik.

Od wielu lat współdziałamy z Cechem Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Klubem Pracy, Hufcem Pracy 15-2 w Krotoszynie, Urzędem Pracy i wieloma innymi instytucjami, które wspomagają proces dydaktyczny w naszej placówce oraz pomagają naszym absolwentom efektywnie poradzić sobie na rynku pracy.

Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych oraz atrakcyjnych formach praktyk, również zagranicznych, co skutkuje wysokim procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Laureaci konkursów na etapach rejonowych, ogólnopolskich przysparzają szkole chluby i powodów do dumy. Wielu uczniów podejmuje nowe wyzwania, takie jak wolontariat, współorganizowanie uroczystości lokalnych, innowacje pedagogiczne.

Placówka posiada pracownię komputerową, wyposażoną w projektor multimedialny, sprzęt audiowizualny. Udostępniamy laptopy do pracy w domu. Uczniowie mogą ponadto skorzystać z biblioteki, opieki pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz psychologa. Organizujemy dodatkowe zajęcia informatyczne, z pierwszej pomocy przedmedycznej („Młodzi ratownicy”), wokalne, z podstaw przedsiębiorczości, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Aktywnie działa samorząd uczniowski, angażując koleżanki i kolegów do podejmowania wielu ciekawych inicjatyw. Sekcja wolontariatu organizuje akcje na rzecz osób chorych czy potrzebujących pomocy.

 

 Branżowa Szkoła I stopnia 

 SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU 
 

Nauka trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe. Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminów z kwalifikacji, absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

 

 ÓSMOKLASISTO! 

DOBRY ZAWÓD TO DOBRA PERSPEKTYWA

NA PRZYSZŁOŚĆ – DOŁĄCZ DO NAS!

 • Zapraszamy do klas wielozawodowych, w których nauka trwa 3 lata!
 • Możesz pobierać naukę w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie (zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministra Edukacji Narodowej).
 • Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców – w firmach, przedsiębiorstwach, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych czy usługowych.
 • Kształcenie zawodowe odbywa się na czterotygodniowych turnusach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie.
 • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego w formie elektronicznej.
 • Doświadczenie i fachowość pracodawców jest solidnym oparciem dla działań edukacyjnych szkoły.
 • Proces kształcenia i wychowania odbywa się przy serdecznym wsparciu władz gminnych, życzliwych szkole instytucjom, osobom, ośrodkom dokształcania.

 

 

Atuty szkoły

 • dobra atmosfera w szkole, łatwość indywidualnego kontaktu sprzyjają społecznej akceptacji, indywidualizacji nauczania oraz bezpieczeństwu,
 • życzliwe, przyjazne i otwarte na potrzeby uczniów grono nauczycielskie,
 • nagradzanie najzdolniejszych i najlepszych uczniów (m.in. całoroczny konkurs „Aktywista roku”, Stypendium Burmistrza Kobylina),
 • sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego,
 • dobra organizacja pomocy psychologiczno–pedagogicznej, opieka pedagoga i psychologa,
 • dbanie o jakość nauczania (stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, podnoszenie kompetencji nauczycieli, dobre wyposażenie w sprzęt komputerowy, w tym do nauki zdalnej, który szkoła wypożycza uczniom),
 • przychylność rodziców, pracodawców i lokalnych instytucji wspierających pracę szkoły.

 

Projekty unijne w szkole

W ramach dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego projektu:

"Wsparcie Branżowej Szkoły I stopnia w Kobylinie
w zakresie przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19"

otrzymaliśmy sprzęt do prowadzenia nauczania na odległość. Uczniom udostępniamy do pracy w domu laptopy z oprogramowaniem, myszki, słuchawki, głośniki, podnosząc jakość zdalnej nauki, nie tylko w okresie epidemii i wynikającej z niej ograniczeń.

"Kobyliński Uczeń Zawodowiec"

Projekt realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 8.3. Wzmocnienie oraz dostosowanie kształcenia i szkolenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

Okres realizacji projektu: 1.09.2020 r. – 29.04.2023 r.

 • kurs barberski,
 • kurs: kreatywne techniki koloryzacji włosów, kurs z zakresu kuchni molekularnej,
 • kurs operatorów wózków widłowych z napędem spalinowym
  i elektrycznym,
 • kurs prawa jazdy kategorii B oraz T,
 • kurs operatorów koparko – ładowarki,
 • kurs spawania metodą MIG + MAG,
 • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – doskonalenia znajomości języka niemieckiego zawodowego w zawodach wymagających bezpośredniego kontaktu z klientem,
 • zajęcia z doradztwa zawodowego i kształtowania podstaw przedsiębiorczych

 

 

Szansa na zdobycie nowych kwalifikacji,

ciekawe doświadczenia i lepszy start kariery zawodowej!

Uczniowie naszej szkoły organizują wycieczki, biorą udział w wyjazdach do innych krajów.  

Zagraniczne praktyki są doskonałą okazją do poznania europejskiego systemu pracy, obyczajów panujących w Europie oraz szansą na poznanie nowych rozwiązań, zdobycia inspirujących doświadczeń, a co za tym idzie możliwości lepszego startu w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.

 

Przyjazne nastawienie otoczenia zmotywuje Cię do działania!

Baza pracodawców do Twojej dyspozycji!

Zadzwoń! Napisz!

Pomożemy i doradzimy!

 

       

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanypasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę