iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Chcą zmienić limity w bezpiecznym kredycie 2 procent

Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe. Kwota z budżetu państwa przeznaczona na bezpieczny kredyt 2% ma wzrosnąć z ok. 11,3 do niemal 16,1 mld zł w latach 2024-2032.

Bezpieczny kredyt 2% – proponowane zmiany

Maksymalny limit finansowania z budżetu państwa bezpiecznego kredyty 2% po zmianach może wynieść:

  • 1 824 mln zł (z 941 mln zł) w 2024 r.
  • 1 760 mln zł (z 1 107 mln zł) w 2025 r. 
  • 2 114 mln zł (z 1 432 mln zł) w 2026 r. 
  • 2 431 mln zł (z 1 725 mln zł) w 2027 r. 
  • 1 959 mln zł (z 1 581 mln zł) w 2028 r.
  • 1 716 mln zł (z 1 301 mln zł) w 2029 r. 
  • 1 532 mln zł (z 1 152 mln zł) w 2030 r. 
  • 1 411 mln zł (z 1 054 mln zł) w 2031 r.
  • 1 351 mln zł (z 1 010 mln zł) w 2032 r. 

Łącznie daje to kwotę niemal 16,1 mld zł. W porównaniu do aktualnie obowiązujących zapisów ustawowych, limit jest większy o blisko 4,8 mld zł.

W projekcie przewidziano również tryb dla ponownego uruchomienia przyjmowania wniosków o bezpieczny kredyt 2% na wypadek wstrzymania działania programu przed zasileniem o dodatkowe środki. Ponowne uruchomienie następować będzie na wniosek ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa, będącego dysponentem środków zasilających fundusz. 

Program Pierwsze Mieszkanie

Bezpieczny kredyt 2%, który można wykorzystać na rynku pierwotnym bądź wtórnym, oferowany jest z dopłatą, którą stanowi różnica między stałą stopą ustaloną w oparciu o średnie, pomniejszone o marżę oprocentowanie kredytów o stałej stopie w bankach kredytujących, a oprocentowaniem kredytu zgodnie ze stopą 2%. Z dopłaty do rat bezpiecznego  kredytu 2%można korzystać przez 10 lat, a maksymalna kwota kredytu to 500 tys. zł (w przypadku gospodarstwa domowego prowadzonego wspólnie przez małżonków lub gdy w skład tego gospodarstwa wchodzi co najmniej jedno dziecko – 600 tys. zł).

Drugim filarem programu Pierwsze Mieszkanie jest premiowane przez państwo, oszczędnościowe Konto Mieszkaniowe. W tym przypadku chodzi o oszczędzanie na zakup mieszkania w perspektywie kilku lat (nie ma wymogu, by było to pierwsze mieszkanie w przypadku rodzin z co najmniej dwojgiem dzieci), a konto można założyć już 13-letnim dzieciom (maksymalny wiek to 45 lat). Konto Mieszkaniowe jest oprocentowane na zasadach oferowanych przez bank, ale w przeciwieństwie do zwykłego konta oszczędnościowego zysk jest zwolniony z 19-procentowefgo podatku od dochodów kapitałowych. Każdemu oszczędzającemu co roku zostanie naliczona także specjalna premia mieszkaniowa – będzie ona równa rocznemu wskaźnikowi inflacji lub wskaźnikowi zmiany wartości ceny 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego (w  każdym roku wybierany będzie wskaźnik korzystniejszy dla oszczędzającego). Od startu programu Pierwsze Mieszkanie założono już 4,5 tys. Kont Mieszkaniowych, na których zgromadzono ok. 19,2 mln zł. Średnia kwota na koncie to ok. 4,3 tys. zł.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologiipasek reklama


Czytaj również


WALBET


Materiały Budowlane Chodorowski

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę