iGostyn.pl reklamy
Z gminy

Co dalej z przebudową rynku w Krobi?

Zdjęcie: Facebook/Gmina Krobia

Gmina Krobia odstąpiła od umowy z dotychczasowym wykonawcą przebudowy rynku w Krobi. Co dalej z inwestycją?

- Informujemy, że pismem z dnia 9 września 2022 r. Gmina Krobia odstąpiła od umowy z wykonawcą robót dotyczących przebudowy rynku w Krobi, tj. firmą Polskie Surowce Skalne Sp. z o.o. Grupa Budowlana. W ocenie gminnego samorządu dotychczasowe zaangażowanie wykonawcy oraz pozostały do wykonania zakres robót znacząco oddalają perspektywę zakończenia prac, co więcej, wobec zaległości i zaniechań wykonawcy taka perspektywa staje się trudna do określenia. Zamawiający - Gmina Krobia, nie dostrzegał dostatecznej woli wykonawcy do wypełniania zobowiązań wynikających z umowy, czego dowodem jest fakt opuszczenia przez niego, w dniu 5 sierpnia 2022 r., placu budowy i zaprzestanie wykonywania robót budowlanych. Wykonawca uzależnił wznowienie prac na rynku od zawarcia aneksu do umowy w sprawie podwyższenia (waloryzacji) wynagrodzenia (łącznie na proponowaną kwotę 1 059 647,12 zł). Należy również zaznaczyć, że w ostatnich miesiącach nie skutkowały, pozostając bez odpowiedzi, wezwania zamawiającego do podjęcia prac, skierowane do wykonawcy, w tym w trzech kolejnych pismach (z dnia 9 sierpnia 2022 r., 16 sierpnia 2022 r. oraz 22 sierpnia 2022 r.). Żądanie firmy dotyczące podwyższenia wynagrodzenia zostało również podtrzymane podczas spotkania stron umowy, które miało miejsce w dniu 2 września. Mając na względzie powyższe fakty została podjęta decyzja o odstąpieniu od umowy, zgodnie z zawartymi w niej zapisami i przesłankami. Informujemy jednocześnie, że procedura wyboru nowego wykonawcy zadania rozpocznie się po przejęciu placu budowy od dotychczasowego realizatora prac. O kolejnych działaniach będziemy Państwa informowali na bieżąco - podaje gmina Krobia.

Źródło: Facebook/Gmina Krobiapasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę