iGostyn.pl reklamy
VADEMECUM 2023

Czas wyboru… Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych

Rekrutacja kandydatów na rok szkolny 2023/2024 do ogólnodostępnych szkół ponadpodstawowych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Krotoszyński odbywa się systemem elektronicznym Vulcan.

 

ETAPY REKRUTACJI

DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH W POWIECIE KROTOSZYŃSKIM
W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

 

15.05 - 16.06.2023 r.
godz. 15.00

Rejestracja kandydatów w systemie, wybór preferencji i składanie wniosków (podpisanych przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami w szkołach pierwszego wyboru.
23.06 - 10.07.2023 r.
godz. 15.00
Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty. Możliwość dokonania zmiany wcześniej złożonego wniosku, z uwagi na zmianę szkół lub oddziałów albo możliwość złożenia nowego wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami.
17.07.2023 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia.
17.07 - 21.07.2023 r.
godz. 15.00
Potwierdzenie woli przyjęcia poprzez przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku. o przyjęcie do szkoły, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – także zaświadczenia lekarskiego (*)
24.07.2023 r. godz. 12.00 Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.
od 25.07.2023 r. Rekrutacja uzupełniająca.

(*) Dotyczy niektórych zawodów. Szczegółowych informacji udzielają szkoły.

 

 

Zarejestruj się w systemie elektronicznej rekrutacji korzystając z platformy VULCAN:

 

 

 

 

Nie wiesz, w jaki sposób dokonać zgłoszenia? Skorzystaj z poniższej prezentacji.

 

 JAK ZAŁOŻYĆ KONTO I WYPEŁNIĆ FORMULARZ 

 


 

Najlepszy Twój wybór to szkoły Powiatu Krotoszyńskiego:

 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

Sprawdź ofertę edukacyjną szkół ponadpodstawowych, ogólnodostępnych dla młodzieży w Powiecie Krotoszyńskim,  prowadzonych przez samorządy:

   

 


 

Więcej informacji także tutaj:

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanypasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę