iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja

Czy wiesz, dlaczego warto wybrać Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych w Tarcach?

2020-03-26 12:04:00
Uczniowie Zespołu Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach od lat osiągają wysokie wyniki podczas egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, a jego zdawalność przekracza 90%. Szkołę wyróżnia przyjazna atmosfera oraz oferta dostosowana do zainteresowań uczniów i potrzeb rynku. To jednak nie jedyne atuty. Ósmoklasisto przeczytaj, dlaczego warto zostać uczniem ZSP-B w Tarcach!

Technikum to szkoła przygotowująca do zawodu a także matury, co jest niezwykle ważne mając w perspektywie znalezienie dobrej pracy czy kontynuację nauki na studiach wyższych.
Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach organizuje praktyki w Niemczech, Irlandii, czy Hiszpanii. Dodatkową atrakcją są płatne staże w ramach kształcenia zawodowego. Nie bez znaczenia jest dostosowanie planu zajęć do rozkładu jazdy autobusów oraz kółka zainteresowań, w tym prężnie działająca sekcja podnoszenia ciężarów.
 
 
Oferta Zespół Szkół Przyrodniczo-Biznesowych
im. Jadwigi Dziubińskiej w Tarcach
 
 
 TECHNIK REKLAMY  
 SPECJALNOŚĆ: Fotografia i kampania reklamowa  
 
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, geografia
 
NAUKA: rozróżnianie podstawowych kategorii ekonomicznych przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej, podstawy psychologii i socjologii pracy, definiowanie szczegółowych celów reklamy, wykorzystywanie podstaw finansów oraz prawa, stosowanie różnorodnych technik reklamy, sprzęt i materiały wykorzystywane w reklamie, współpracowanie z klientami firmy prowadząc negocjacje i rozmowy handlowe.
 
PRACA: własne agencje reklamowe, firmy wydawnicze, drukarnie, działy reklamy i marketingu przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych, działy obsługi klienta oraz działy badania rynku, firmy doradcze.
 
Technik organizacji reklamy potrafi:
 • organizować sesje fotograficzne i filmowe na potrzeby reklamowe,
 • organizować produkcję dźwiękowych nagrań reklamowych,
 • planować, kupować powierzchnię i czas reklamowy mediów reklamowych,
 • testować projekty i przekazy reklamowe,
 • oceniać przebieg, efektywność przeprowadzonej kampanii
 • reklamowej,
 • organizować miejsce sprzedaży na targach i wystawach,
 • organizować działalność informacyjną (public relations) – w tym konferencje prasowe,
 • realizować konkursy, loterie, pokazy, degustacje, demonstracje,
 • oceniać walory estetyczne przygotowywanych reklam,
 • pozyskiwać informacje o nowościach i trendach rozwojowych w reklamie, dostępnych materiałach, sprzęcie,
 • oceniać własne możliwości zawodowe
 • walory produktów i usług.

 


 
 TECHNIK WETERYNARII  
 SPECJALNOŚĆ: Medycyna weterynaryjna  
 
Uprawnienia rolnicze. Prawo jazdy za darmo.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, biologia, chemia
 
NAUKA: anatomia i fizjologia zwierząt, chów, choroby i rozród zwierząt, diagnostyka chorób i usługi weterynaryjne, higiena produktów spożywczych.
 
PRACA: własne gospodarstwo i firny hodowlane oraz zootechnika, lecznice weterynaryjne, gabinety weterynaryjne, łatwe uzyskanie certyfikatu weterynaryjnego, możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw z hodowlą zwierząt i korzystania z funduszy UE.
 
Technik weterynarii potrafi:
 • wykorzystywać znajomość anatomii i fizjologii zwierząt, rozpoznawać stan ? zdrowia zwierząt,
 • wykonywać zabiegi pielęgnacyjne, sanitarnohigieniczne,
 • fizykoterapeutyczne,
 • przygotowywać zwierzęta i wykonywać wybrane zabiegi chirurgiczne,
 • udzielać pierwszej pomocy, podawać leki, unasienniać, kolczykować,
 • korygować kopyta, racice, rogi, zęby,
 • prowadzić własną firmę lub pracować w gabinetach lub klinikach.
 

 
 TECHNIK LOGISTYK  
 SPECJALNOŚĆ: Logistyka transportu i spedycji  
 
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, geografia
 
NAUKA: podstawy logistyki, ekonomika logistyki, gospodarka zapasami i magazynem, transport i spedycja, planowanie logistyczne, systemy logistyczne, gospodarka elektroniczna, laboratorium logistyczno-spedycyjne, laboratorium magazynowe.
 
PRACA: centra logistyczne i magazynowe, terminale przeładunkowe, przedsiębiorstwa handlowe (zaopatrzenie i zabezpieczenie produkcji oraz zbyt), przemysłowe, dystrybucyjne, usługowe, firmy transportowo-spedycyjne, urzędy gminne, powiatowe, wojewódzkie, szpitale, lecznice, wojsko, policja, kolej.
 
Technik logistyk potrafi:
 • planować, organizować, realizować zadania logistyczne środkami transportu,
 • dobierać środki transportu, opakowania, załadunek i rozładunek,
 • stosować systemy identyfikacji towarów, planować i organizować prace magazynu,
 • zarządzać łańcuchami dostaw, zaopatrzeniem, zbytem produktów recyklingiem,
 • prowadzić własną firmę lub pracować w firmach logistycznych, transportowych, magazynowych.

 


 

 TECHNIK ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU  
 SPECJALNOŚĆ: Projektowanie terenów zieleni  
 
Uprawnienia rolnicze. Prawo jazdy za darmo.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, biologia 
 
NAUKA: ochrona środowiska i kształtowanie krajobrazu, poznawanie roślin ozdobnych, florystyka, urządzanie i pielęgnacja terenów zieleni, nauka projektowania, budowa i obsługa urządzeń i narzędzi, prowadzenie działalności gospodarczej.
PRACA: własne firmy zajmujące się projektowaniem i zakładaniem ogrodów przydomowych, zieleni przy zakładach pracy, skwerów, przedsiębiorstwa prowadzące działalność projektową, budowlaną, architektury zieleni, kwiaciarnie, możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw i korzystania z funduszy UE, prawo jazdy za darmo.
 
Technik architektury krajobrazu potrafi:
 • wykonywać i interpretować rysunki techniczne elementów architektury krajobrazu,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną, dobierać rośliny do kształtowania terenu,
 • projektować i zakładać ogrody, parki, skwery i zadrzewienia,
 • użytkować maszyny i wykorzystywać specjalistyczne programy komputerowe,
 • prowadzić własną firmę z uproszczoną rachunkowością, kosztorysowaniem i wykorzystywaniem zasad marketingu.

 


 

 TECHNIK AGROBIZNESU 
 SPECJALNOŚĆ: Uprawa roślin i chów zwierząt  
 
Uprawnienia rolnicze.
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, biologia 
 
NAUKA: produkcja i pozyskiwanie surowców żywnościowych, podstawy przetwórstwa spożywczego, podstawy ekonomii i elementy rachunkowości, marketing i zarządzanie firmą, przedsiębiorczość, prawo i rynek rolny.
 
PRACA: własna działalność z zakresu rachunkowości rolnej i zaopatrzenia w środki produkcji, firmy zajmujące się przetwórstwem rolno- spożywczym, firmy handlowe i usługowe, instytucje związane z rolnictwem, możliwość uzyskania uprawnień do prowadzenia gospodarstw i korzystania z funduszy UE, prawo jazdy na samochód za darmo.
 
Technik agrobiznesu potrafi:
 • wykorzystywać zasady produkcji roślinnej, nasiennictwa, hodowli ekologii i ekonomiki,
 • używać maszyny, programy komputerowe, zasady planowani i oceny biznesu,
 • prowadzić i kierować produkcją rolniczą, art. spożywczych i usług w tym sektorze,
 • oceniać jakość produktów spożywczych, stosować strategie marketingowe,
 • projektować, organizować i prowadzić działalność gospodarczą w agrobiznesie.

 


 

 TECHNIK TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI  
 SPECJALNOŚĆ: Produkcja zdrowej żywności  
 
NAUKA: szeroko rozumiana produkcja wyrobów cukierniczych, organizowanie i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych, analiza i kontrola żywności.
 
PRACA: przedsiębiorstwa, zakłady i instytucje zajmujące się analizą żywności, kontrolą i obrotem, przetwórstwem (cukiernie, piekarnie, zakłady przetwórstwa owocowo-warzywnego, zakłady mięsne i mleczarskie, restauracje, kawiarnie, bary), własna działalność w zakresie przetwórstwa, gastronomii i kontroli jakości żywności.
 
Technik technologii żywności potrafi:
 • przygotowywać surowce, dodatki oraz materiały pomocnicze,
 • prowadzić produkcję wyrobów spożywczych,
 • magazynować produkty do wysyłki,
 • oceniać produkty, kalkulować koszty, zawierać umowy z klientami,
 • prowadzić własną firmę zajmującą się kontrolą, produkcją żywności lub organizacją żywienia

 


 

  TECHNIK FOTOGRAFII I MULTIMEDIÓW  
  SPECJALNOŚĆ: Fotografia, obróbka zdjęć i filmów  
  oraz dźwięku  
 
PRZEDMIOTY ROZSZERZONE: język angielski lub niemiecki, geografia
 
NAUKA: procesy i techniki fotograficzne, filmowe, obróbka materiałów video, urządzenia fototechniczne, techniki i technologie multimedialne, cyfrowa obróbka obrazu, działalność gospodarcza w fotografii, videofilmowaniu, agencjach reklamowych itp., język angielski zawodowy.
 
PRACA: laboratoria fotograficzne usługowe, profesjonalne, przemysłowe, przemysł fotograficzny i optyczny, wydawnictwa i drukarnie, przemysł optoelektroniczny, komputerowy i informatyczny, telewizja i wytwórnie filmowe, laboratoria naukowo-badawcze, kryminalistyczne, medyczne, archeologiczne, geologiczne, ośrodki historyczne, archiwa, muzea, własna działalność fotograficzna i reklamowa.
 
Fototechnik potrafi wykonać:
 • zdjęcia do legitymacji, portretowe, reklamowe, reportażowo-prasowe, dokumentacyjne,
 • fotokopie pism i dokumentów,
 • obróbkę fototechniczną wykonanych przez siebie lub powierzonych zdjęć,
 • zapis oraz przetwarzanie i wizualizację informacji obrazowych w laboratoriach fotograficznych usługowych, profesjonalnych, przemysłowych i innych.
 

 

 TECHNIK OCHRONY ŚRODOWISKA  
 SPECJALNOŚĆ: Zarządzanie środowiskiem   krajobrazu  
 
NAUKA: jedyny taki kierunek na Ziemi Jarocińskiej – projekty środowiskowe, ekologia , biotechnologie, recykling, logistyka zagospodarowania odpadów i obrót surowcami pochodzącymi z odzysku, analiza chemiczna, meteorologia, badanie czystości środowiska, zasady rekultywacji.
 
PRACA: instytucje samorządowe, inspektoraty, oczyszczalnie ścieków, stacje sanitarno-epidemiologiczne, firmy zajmujące się recyklingiem, przeróbką surowców.
 
Technik ochrony środowiska potrafi:
 • prowadzić ewidencję i dokumentację prac laboratoryjnych
 • posługiwać się normami
 • przeprowadzać analizy próbek
 • organizować stanowiska pracy w laboratorium
 • opracowywać i stosować strategie dotyczące recyklingu
 

 

   Branżowa szkoła I stopnia   
 

MAGAZYNIER-LOGISTYK

FOTOGRAF

CUKIERNIK

ROLNIK

 

Branżowa szkoła:

 • umożliwia zdobycie zawodu
 • naucza tego, co najbardziej potrzebne
 • zapewnia kwalifikacje do prowadzenia gospodarstw
 • uprawnia do korzystania z dopłat
 • umożliwia zdobycie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje.

Źródło: *Artykuł sponsorowany


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet