iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja 2022

Dlaczego CERAMA? Bo to dobra szkoła, dobra przyszłość!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Krotoszynie od ponad 70 lat wpisuje się w tradycję techniczną naszego regionu i w potrzeby rynku pracy. Kształci uczniów w profesjonalnie wyposażonych pracowniach: budowlanych, chemicznych, fotograficznych, logistycznych, weterynaryjnych oraz projektowania, modelowania i kreowania trendów mody, co owocuje wysokimi wynikami w nauce i na egzaminach zawodowych.

 

 

 

ZSP1 czyli popularna CERAMA prężnie współpracuje z zakładami pracy i uczelniami wyższymi, co przekłada się na łączenie teorii z praktyką i solidne przygotowanie młodzieży do pracy zawodowej. Szkoła od lat współdziała ze szkołami podstawowymi, prowadząc profesjonalne warsztaty chemiczno-ekologiczne, budowlane, logistyczne i fotograficzne.  Zapewnia przyjazną atmosferę, w której uczniowie realizują swoje pasje i zdobywają atrakcyjne zawody.

DRZWI OTWARTE

14 kwietnia 2022 r.

godzina 10.00

» OFERTA EDUKACYJNA «

TECHNIKUM

 • technik analityk

Zdobywa wiedzę z zakresu analizy ilościowej, jakościowej surowców.

Praca w laboratoriach przemysłowych, środowiskowych, medycznych, farmaceutycznych, kryminalistycznych i toksykologicznych.

 

 • technik budownictwa

Zdobywa wiedzę z zakresu prowadzenia robót budowlanych, opracowywania dokumentacji, obmiarów i kosztorysów.

Praca w firmach budowlanych i w nadzorze budowlanym.

 

 • technik fotografii i multimediów

Zdobywa wiedzę z zakresu fotografii i grafiki komputerowej.

Praca w laboratoriach fotograficznych, reklamie, w przemyśle fotooptycznym i optycznym.

 

 • technik logistyk

Zdobywa wiedzę z zakresu prognozowania popytu i sprzedaży, planowania zakupów i transportu.

Praca w przedsiębiorstwach przemysłowych, handlowych, dystrybucyjnych, usługowo-transportowych.

 

 • technik weterynarii

Zdobywa wiedzę z zakresu czynności diagnostyki, profilaktyki i leczenia weterynaryjnego.

Praca w lecznicach, inspektoratach, laboratoriach, stacjach hodowli.

 

 • technik przemysłu mody - NOWOŚĆ!

Zdobywa wiedzę z zakresu szeroko rozumianej branży tekstylnej.

Przyswojona wiedza i umiejętności stanowią świetną podstawę do kontynuowania kształcenia w zawodzie projektant mody, stylista, organizator pokazów mody, konstruktor odzieży, technolog.

OPIS POTENCJALNEGO KANDYDATA:

 • Obserwujesz wszystkie znane blogerki modowe?

 • Z utęsknieniem czekasz na kolejne numery „Vogue”?

 • Przed każdą imprezą nie możesz się opędzić o telefonów z pytaniami, w co się ubrać i jakie dodatki do stylizacji dobrać?

 • Podążanie za trendami to dla Ciebie za mało – Ty chcesz je kreować?

TO ZAWÓD DLA CIEBIE!

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

 • murarz-tynkarz

Zdobywa wiedzę z zakresu budowania ścian, wykonywania tynków wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonuje schody, filary, stropy. Układa na ścianach okładziny, sporządza zaprawy murarskie i tynkarskie. Wykonuje prace remontowe i rozbiórkowe. W pracy murarza-tynkarza ważna jest zręczność oraz wytrzymałość na wysiłek fizyczny. Kandydat do tego zawodu musi przejść specjalistyczne badania lekarskie obejmujące wzrok, słuch, koordynację wzrokowo-słuchową oraz poczucie równowagi.

Absolwent Branżowej Szkoły I stopnia, który uzyska wykształcenie w zawodzie murarz-tynkarz może uzyskać dodatkowe kwalifikacje na kursach zawodowych oraz podwyższyć swoje kwalifikacje w Branżowej Szkole II stopnia.

 

 • magazynier-logistyk

Zdobywa wiedzę z zakresu przyjmowania towaru do magazynu, rozmieszczania i układania przyjętych towarów na wyznaczonej powierzchni magazynowej, zapewnienia odpowiednie warunki przechowywania, wydawania środków i materiałów. Prowadzi dokumentację dotyczącą wydawania towarów z magazynu.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie magazynier-logistyk, po potwierdzeniu kwalifikacji: obsługa magazynów, może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik logistyk, jeżeli potwierdzi kwalifikacje: organizacji transportu, po wcześniejszym uzyskaniu wykształcenia średniego lub średniego branżowego.

 

 

Źródło: *Artykuł sponsorowanypasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę