iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja

Dobry zawód, to dobra perspektywa na przyszłość - Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie

Branżowa Szkoła I stopnia w Kobylinie współpracuje z ponad 40. zakładami pracy działającymi na terenie powiatu krotoszyńskiego i sąsiadujących z nim, w których uczniowie odbywają praktyki zawodowe. Przykładowe zawody to: kucharz, fryzjer, sprzedawca, ślusarz, murarz - tynkarz, elektryk, mechanik pojazdów samochodowych, mechanik – operator pojazdów i maszyn rolniczych, mechanik – monter maszyn i urządzeń, piekarz, cukiernik, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, rolnik.
Branżowa Szkoła I stopnia
SZKOŁĄ POZYTYWNEGO WYBORU
 
 
ÓSMOKLASISTO!
 
DOBRY ZAWÓD, TO DOBRA PERSPEKTYWA 
NA PRZYSZŁOŚĆ – DOŁĄCZ DO NAS!
 
 
 • Zapraszamy do klas wielozawodowych, w których nauka trwa 3 lata!

 • Możesz pobierać naukę w dowolnie przez siebie wybranym zawodzie (zgodnie z klasyfikacją zawodów Ministra Edukacji Narodowej).

 • Praktyczna nauka zawodu odbywa się u pracodawców – w firmach, przedsiębiorstwach, zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych czy usługowych.

 • Kształcenie zawodowe odbywa się na czterotygodniowych turnusach w Centrum Kształcenia Zawodowego w Krotoszynie.

 • Szkoła jest ośrodkiem egzaminacyjnym upoważnionym do przeprowadzania części pisemnej egzaminu zawodowego w formie elektronicznej.

 • Doświadczenie i fachowość pracodawców jest solidnym oparciem dla działań edukacyjnych szkoły.

 • Proces kształcenia i wychowania odbywa się przy serdecznym wsparciu władz gminnych, życzliwych szkole instytucjom, osobom, ośrodkom dokształcania.

 


ATUTY SZKOŁY:

 • dobra atmosfera w szkole,

 • życzliwe, przyjazne i otwarte na potrzeby uczniów grono nauczycielskie,

 • indywidualizacja pracy z uczniem,

 • nagradzanie najzdolniejszych i najlepszych uczniów (m. in. całoroczny konkurs „Aktywista roku”, Stypendium Burmistrza Kobylina),

 • sprawnie funkcjonujący system doradztwa zawodowego,

 • dobra organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej, opieka pedagoga i psychologa,

 • dbanie o jakość nauczania (stosowanie nowoczesnych metod dydaktycznych, podnoszenie kompetencji nauczycieli),

 • przychylność rodziców, pracodawców i lokalnych instytucji wspierających pracę szkoły.

 


Informacje o szkole

Od wielu lat współdziałamy z Cechem Rzemiosł Różnych w Krotoszynie, Klubem Pracy, Hufcem Pracy 15-2 w Krotoszynie, Urzędem Pracy i wieloma innymi instytucjami, które wspomagają proces dydaktyczny w naszej placówce oraz pomagają naszym absolwentom efektywnie poradzić sobie na rynku pracy.

 

 

Uczniowie biorą udział w projektach edukacyjnych oraz atrakcyjnych formach praktyk, również zagranicznych, co skutkuje wysokim procentem zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Laureaci konkursów na etapach rejonowych, ogólnopolskich przysparzają szkole chluby i powodów do dumy. Wielu uczniów podejmuje nowe wyzwania, takie jak wolontariat, współorganizowanie uroczystości lokalnych, innowacje pedagogiczne.

 

 

Placówka posiada pracownię komputerową, wyposażoną w projektor multimedialny, sprzęt audiowizualny. Uczniowie mogą ponadto skorzystać z biblioteki, opieki pedagoga szkolnego, doradcy zawodowego oraz psychologa. Organizujemy dodatkowe zajęcia informatyczne, z pierwszej pomocy przedmedycznej („Młodzi ratownicy”), wokalne, z podstaw przedsiębiorczości, przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Aktywnie działa samorząd uczniowski, angażując koleżanki i kolegów do podejmowania wielu ciekawych inicjatyw. Sekcja wolontariatu organizuje akcje na rzecz osób chorych czy potrzebujących pomocy.

 

 

Uczniowie naszej szkoły organizują wycieczki, biorą udział w wyjazdach do innych krajów.

Zagraniczne praktyki są doskonałą okazją do poznania europejskiego systemu pracy, obyczajów panujących w Europie oraz szansą na poznanie nowych rozwiązań, zdobycia inspirujących doświadczeń, a co za tym idzie możliwości lepszego startu w życie zawodowe po ukończeniu szkoły.

 

 

Przyjazne nastawienie otoczenia zmotywuje Cię do działania!

 

 

Baza pracodawców do Twojej dyspozycji!

Zadzwoń! Napisz!

Pomożemy i doradzimy!

 

POLUB NAS NA FACEBOOKU

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę