iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Egzamin maturalny - nowa formuła

W związku z zakończeniem prekonsultacji propozycji wymagań egzaminacyjnych obowiązujących na egzaminie maturalnym w latach 2023 i 2024 (absolwentów 4-letniego LO oraz 5-letniego technikum) ministerstwo edukacji przedstawiło harmonogram kolejnych działań związanych z wdrożeniem nowej formuły egzaminu maturalnego (Formuła 2023), przygotowany przez CKE.

25 lutego 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Informatory, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych ogłoszone zostaną projekty aneksów do Informatorów, zawierające informację o zmianach dotyczących m.in.:
a) kształtu arkuszy maturalnych – liczby zadań, maksymalnej liczby punktów, rodzajów zadań itd.
b) listy struktur gramatycznych w przypadku egzaminu maturalnego z języków obcych nowożytnych
c) przykładowych zadań zawartych w Informatorach uznanych za wykraczające poza zakres wymagań egzaminacyjnych określony w projekcie (po prekonsultacjach).

 

4 marca 2022 r. (piątek) na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych opublikowane zostaną arkusze pokazowe egzaminu maturalnego w Formule 2023, zawierające zadania zgodne z propozycjami wymagań egzaminacyjnych.  Materiały (arkusze egzaminacyjne, nagrania tekstów do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych w formacie mp3 oraz zasady oceniania) obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami.

 

Począwszy od 13 stycznia 2022 r. na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, w zakładce Egzamin maturalny > Egzamin maturalny w Formule 2023 > Materiały dodatkowe, oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych publikowane będą materiały dodatkowe dla nauczycieli języka polskiego. Materiały te będą dotyczyły kluczowych zagadnień związanych z egzaminem maturalnym z języka polskiego, w tym np. funkcjonalnego wykorzystania kontekstów w wypowiedzi pisemnej, określania poziomu argumentacji w wypowiedzi pisemnej, redagowania akapitów w wypowiedzi pisemnej, zakresu środków językowych w wypowiedzi pisemnej. Materiały będą zawierały krótkie omówienie teoretyczne, praktyczne wskazówki do wykorzystania na zajęciach (w tym scenariusze lekcji) oraz uczniowskie wypracowania do samodzielnej oceny przez nauczyciela (około tydzień po publikacji każdego materiału na tej samej stronie publikowana będzie ocena ekspertów z komentarzem, tak aby każdy nauczyciel mógł porównać swoją ocenę z oceną ekspercką).

 

Od 28 do 30 września 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) z przedmiotów obowiązkowych (język polski, matematyka, język angielski, język francuski, język hiszpański, język niemiecki, język rosyjski, język włoski) na poziomie podstawowym. Materiały do przeprowadzenia tej wstępnej diagnozy (wyłącznie w wersji standardowej), w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, zostaną przygotowane przez okręgowe komisje egzaminacyjne. 

 

Od 12 do 22 grudnia 2022 r. zainteresowane szkoły będą mogły przeprowadzić test diagnostyczny w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. egzamin próbny) ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach. Szczegółowy harmonogram przeprowadzania próbnej matury zostanie udostępniony w listopadzie br. Materiały obejmą zarówno arkusze w wersji standardowej, jak i te dostosowane do potrzeb uczniów z niepełnosprawnościami. Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języków obcych nowożytnych, pliki z danymi do egzaminu z informatyki, nagrania do egzaminu z historii muzyki, zostaną w pierwszej kolejności udostępnione dyrektorom szkół za pośrednictwem systemu SIOEO. O terminie przekazania materiałów okręgowe komisje egzaminacyjne poinformują dyrektorów szkół w listopadzie br. Materiały do przeprowadzenia testu diagnostycznego zostaną udostępnione na tyle wcześnie, aby umożliwić dyrektorom szkół powielenie ich w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów uczestniczących w tym teście w szkole.

 

W lutym i marcu 2022 r. planowane jest przeprowadzenie serii spotkań z ekspertami i doradcami ośrodków i centrów doskonalenia nauczycieli z terenu całego kraju, dotyczących egzaminu maturalnego z języka polskiego.

Wszelkie wątpliwości dotyczące egzaminu maturalnego w Formule 2023 można również kierować do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (sekretariat@cke.gov.pl). 

Źródło: gov.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę