iGostyn.pl reklamy
Z gminy

Gmina pomoże usunąć wyroby azbestowe

Zdjęcie: Archiwum

Posiadasz na swojej nieruchomości wyroby azbestowe? Zgłoś ten fakt w Referacie Ochrony Środowiska (ul. Wrocławska 256, pokój nr 16), a gmina Gostyń pomoże je usunąć. Na złożenie wniosku masz czas do piątku 21 października 2022 roku.

Mieszkańcy gminy Gostyń mogą składać wnioski o sfinansowanie i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych. Finansowaniem ze strony gminy będą objęte: zabezpieczenie, przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

O sfinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub prawna, która posiada tytuł prawny do terenu zlokalizowanego na terenie gminy Gostyń, na którym znajdują się wyroby azbestowe. Wniosek powinien odzwierciedlać stan rzeczywisty posiadanych wyrobów azbestowych na dzień składania. W stosunku do zgłaszanych ilości przeprowadzona zostanie weryfikacja ilości wraz z kwalifikacją do ich usunięcia. Kwalifikacja oraz weryfikacja ilości będzie przeprowadzona na podstawie danych pochodzących z inwentaryzacji azbestu i wyrobów azbestowych w gminie Gostyń przeprowadzonej w 2021 roku oraz zgłoszeń dokonanych w tym roku.

Samorząd planuje, że odbiór wyrobów azbestowych nastąpi z nieruchomości mieszkańców gminy Gostyń, którzy złożyli wnioski, najpóźniej do 13 listopada 2022 r.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój 16, tel. 65 575 21 34).

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: gostyn.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


Materiały Budowlane Chodorowski

Kostka brukowa Gostyń


POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę