iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Gostynianki z odznakami honorowymi „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”

Wojewoda wielkopolski Michał Zieliński wręczył odznaczenia Wielkopolanom nadane przez Prezydenta RP oraz ministrów właściwych resortów. Wśród odznaczonych byli działacze opozycji antykomunistycznej, sportowcy, strażacy, krwiodawcy i działacze społeczni. Każda z tych osób z poświeceniem i bezinteresownością swoim działaniem służyła na rzecz dobra Polski. Podczas drugiej części uroczystości decyzją Ministra Zdrowia zostały przyznane wyróżnienia „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”. W imieniu wojewody wielkopolskiego Michała Zielińskiego wręczyła je I wicewojewoda wielkopolski Aneta Niestrawska.

 

Lista odznaczonych

Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski,

- za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce:

1. Kazimierz Obsadny (pośmiertnie ) - działacz opozycji antykomunistycznej oraz wielki społecznik; W dniu 13.12.1981 Kazimierz Obsadny został internowany na mocy decyzji kierownictwa KW MO w Kaliszu jako organizator i przewodniczący NSZZ "Solidarność" na terenie Fabryki Urządzeń Mechanicznych w Ostrzeszowie i miasta Ostrzeszów oraz jako osoba "utrzymująca kontakty z grupami antysocjalistycznymi". Był internowany dwukrotnie: w okresie od 13.12.1981 do 18.03.1982 oraz od 1.05.1982 do 22.09.1982 w kolejnych Ośrodkach Odosobnienia (więzieniach): w Głogowie, Ostrowie Wielkopolskim, Gębarzewie (od 14.06. do 30.07.1982) i Kwidzyniu. Od 1985 działacz Duszpasterstwa Ludzi Pracy przy kościele NMP w Ostrzeszowie (organizator: ks. Jerzy Szkaradkiewicz), 1984-1986 współorganizator Mszy za Ojczyznę w kościele Chrystusa Króla i NMP w Ostrzeszowie. W 1989 uczestnik obrad Okrągłego Stołu po stronie rządowej (z ramienia SD).

2.  Adam Piotr Pohl – zajmował się kolportażem ulotek na terenie Zielonej Góry, 22 marca 1980 r. zatrzymany i aresztowany na 48 godzin przez patrol MO. W czasie studiów w Poznaniu był jednym z sygnatariuszy petycji w sprawie przywrócenia praw nauczycielskich Stanisławowi Barańczakowi - członkowi KSS-KOR. Rozpracowywany przez Służbę Bezpieczeństwa w ramach spraw operacyjnych o kryptonimach „Odezwa", „Listonosz", „Kurier". Internowany w Ośrodkach Odosobnienia w Gębarzewie i Kwidzynie w okresie od 27 lutego 1982 r. do 15 października 1982 r. W dniu 18 kwietnia 1984 r. aresztowany i osadzony w Areszcie Śledczym w Poznaniu za sporządzanie i rozpowszechnianie nielegalnych wydawnictw, m in. pisma „Renesans". Areszt uchylono 28 lipca 1984 r., sprawę umorzono.

Złotym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności społecznej oraz na rzecz ochrony zdrowia publicznego:

3. Maria Zofia Lisiecka (pośmiertnie) – ponad 50 lat była czynnym lekarzem Szpitala Powiatowego w Jarocinie, działaczką społeczną, zasłużoną w rozwój i rozbudowę infrastruktury służby zdrowia na terenie powiatu jarocińskiego.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz ochrony i bezpieczeństwa zdrowia publicznego, za zaangażowanie w walce z epidemią COVID-19:

4. Faustyna Agnieszka Goc – były pracownik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Poznaniu.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej:

5. Ryszard Górecki – członek Klubu HDK Górnik w Turku od 1985 roku, oddał ponad 46 l krwi, współorganizator akcji zbiórek krwi i pogadanek dotyczących krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej:

6. Zdzisław Rossa – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, społecznik, propagator honorowego krwiodawstwa, oddał 35 litrów krwi, aktywnie zaangażowany w akcje zbiórek krwi i prelekcje organizowane dla mieszkańców powiatu tureckiego.

7. Sławomir Zbigniew Sęk – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, społecznik; oddał ponad 40 litrów krwi, współorganizator zbiórek krwi oraz akcji charytatywnych, a także prelekcji na temat honorowego krwiodawstwa i krwiolecznictwa wśród mieszkańców powiatu tureckiego.

8. Sebastian Janusz Wróblewski – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, społecznik, propagator honorowego krwiodawstwa, oddał ponad 41 litrów krwi, aktywnie zaangażowany w akcje zbiórek, członek osp w Turku odznaczony Złotym Krzyżem Św. Floriana, zaangażowany w czasie pandemii oraz wspierający akcje na rzecz uchodźców.

Srebrnym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i budownictwa:

9. Paweł Szkudlarek – wiceprezes zarządu firmy Ataner, spółki, która w ciągu ponad 30- letniej działalności wybudowała ponad 11 tys. mieszkań, spółka postrzegana jest jako jedna z najlepiej rozpoznawalnych marek wśród firm deweloperskich w Polsce i odznaczona wieloma certyfikatami i wyróżnieniami.

Brązowym Krzyżem Zasługi

- za zaangażowanie w przeciwdziałaniu SARS-CoV-2:

10. Tomasz Rafał Batura – kierownik Działu Aplikacji w Wydziale Informatyki Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ; w czasie pandemii dbał o sprawną i efektywną komunikację ze świadczeniodawcami w ramach dedykowanych systemów informatycznych, uczestniczył w przygotowaniu kluczowych sprawozdań i analiz na potrzeby centrali NFZ, Ministerstwa Zdrowia oraz Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu.

11. Marzena Ewa Kostuj – naczelnik wydziału organizacyjnego w NFZ; w czasie pandemii tworzyła i aktualizowała wykaz podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie chorób zakaźnych, w tym transportu sanitarnego.

12. Elżbieta Krzemińska – Jaśkowiak – kierownik w Wydziale Gospodarki Lekami NFZ; w czasie pandemii weryfikowała apteki przystępujące do Narodowego Programu Szczepień oraz uczestniczyła w opracowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających aptekom rozliczenie za wykonane szczepienia.

13. Wioletta Markowska – Wasiak – główny specjalista w Terenowym Wydziale Kontroli NFZ w Poznaniu; w czasie pandemii monitorowała na bieżąco liczbę łóżek w ramach zabezpieczenia bazy łóżkowej dla pacjentów zarażonych wirusem SARS-COV-2 oraz nadzorowała realizację świadczeń pacjentom chorym na COVID-19 wymagającym dializo-terapii

Brązowym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej:

14. Waldemar Jan Florkowski – społecznik, działacz ochotniczej straży pożarnej w Krotoszynie, wielokrotnie odznaczany za zasługi dla pożarnictwa, pełniący ważne funkcje w strukturach straży pożarnej, brał udział w wielu akcjach ratowniczo-gaśniczych. Aktywnie wspiera ludność ukraińską pozostającą w kryzysie uchodźczym.

Brązowym Krzyżem Zasługi

- za zasługi w działalności na rzecz honorowego krwiodawstwa oraz ochrony przeciwpożarowej:

15. Piotr Zbigniew Jankowski – członek Klubu Honorowych Dawców Krwi "Górnik" w Turku, działacz społeczny, współorganizator wielu zbiórek krwi, fundator nagród, członek ochotniczej straży pożarnej,

Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości 

- za zasługi dla Niepodległej:

15. Maciej Maśliński – działacz Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego Oddział w Ostrowie Wlkp., od ponad 30 lat dokumentuje miejsca pamięci narodowej oraz bohaterskie czyny Polaków. Autor licznych publikacji i wystaw fotograficznych dotyczących polskiej historii:

Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis:

16. Piotr Fałczyński – poeta, prozaik, autor tomików poetyckich, laureat ogólnopolskich i regionalnych konkursów literackich, mieszka i tworzy w Ołoboku w gminie Sieroszewice.

Medalem Pro Patria:

17. Wojciech Bogajewski – prezes Stowarzyszenia Katyń, fundator tablic i obrazów pamięci w kościele pw. Jana Kantego w Poznaniu, redaktor, organizator wystaw i prelekcji dla młodzieży na temat powstania wielkopolskiego oraz ludobójstwa w Katyniu.

18. Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział w Poznaniu – Towarzystwo od ponad 30 lat działa na rzecz kultywowania tradycji narodowej, patriotyzmu, pielęgnuje polskość oraz dba o rozwój świadomości narodowej i kulturowej. Szczególne miejsce w działalności towarzystwa zajmuje pielęgnowanie pamięci o bohaterach polskiej niepodległości związanych z Wileńszczyzną.

Złotą odznaką honorową „ Za Opiekę nad Zabytkami:

18. Damian Staniszewski – wieloletnim działaczem na rzecz zabytków w powiecie wrzesińskim, w tym pełni funkcję społecznego opiekuna zabytków.

Brązową Odznaką Honorową za zasługi dla sportu:

19. Dariusz Wandolski – przez 25 lat Dariusz Wandolski prowadził grupę pn. UKS „Sokolik” którą założył w 1995 i kierował nią do 2021 r. W ramach tej działalności przygotowywał pokazy gimnastyczno-akrobatyczne dzieci i młodzieży na różne wydarzenia sportowe. Ponadto przygotował setki zawodników do zawodów akrobatycznych (szczebel powiatowy i międzywojewódzki), w których jego podopieczne zajmowały czołowe miejsca w skokach na ścieżce.

Odznaką honorową „Za Zasługi dla Ochrony Zdrowia”:

20. Leszek Bagrowski – kierowca - PSSE we Wrześni - jest pracownikiem służby zdrowia od 45 lat. Swoją pracę rozpoczął w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Poznaniu. Obecnie od 22 lat jest pracownikiem PSSE we Wrześni.

21. Gabriela Ewa Błaszczyk – starszy Asystent na stanowisku pracy ds. Higieny Komunalnej. Z PSSE w Rawiczu związana jest od 23 lat.

22. Joanna Cieszyńska – kierownik Laboratorium Mikrobiologii i Parazytologii – jest zatrudniona w PSSE w Ostrowie Wlkp. od 2007 roku. Jest specjalistą w dziedzinie epidemiologii, ukończyła również program specjalizacji z mikrobiologii medycznej.

23. Paulina Hanna Drożan – starszy Asystent w Oddziale Nadzoru ds. Higieny Żywności i Żywienia, zatrudniona w PSSE w Śremie. Ukończyła specjalizację Iº z higieny i epidemiologii. Odpowiada za koordynowanie działalności nadzorczej w zakresie żywności i żywienia na terenie powiatu śremskiego.

24. Aurelia Drzewiecka – starszy asystent do spraw Higieny Komunalnej PSSE w Jarocinie. Jest pracownikiem Inspekcji od 38 lat. Posiada ponadprzeciętną wiedzę oraz bogate doświadczenie zawodowe, które warunkuje wysoki poziom realizowanych zadań.

25. Magdalena Dzieciątkowska – kierownik Higieny Żywienia i Żywności – jest pracownikiem PSSE w Turku 19 lat, obecnie pełni funkcję Kierownika Sekcji Higieny Żywności.

26. Anna Elżbieta Frąckowiak – starszy Asystent w Oddziale Nadzoru ds. Higieny Komunalnej - PSSE w Śremie - staż pracy 36 lat, koordynuje i odpowiada za monitoring wody w powiecie śremskim oraz planowanie i sprawozdawczość w zakresie zagadnień dotyczących higieny komunalnej.

27. Małgorzata Jóźwiak - młodszy Asystent - PSSE Pleszew - społecznie zaangażowana w podnoszenie świadomości zdrowotnej społeczeństwa poprzez organizowanie heppeningów i szkoleń na temat zdrowego trybu życia.

28. Włodzimierz Kania – kierownik Sekcji Higieny Komunalnej- PSSE w Kaliszu - posiada prawie 50 letni staż pracy. Jego wiedza i długoletnie doświadczenie (w tym 46 lat w Inspekcji Sanitarnej) przyczyniają się do poprawy warunków zdrowotnych i higienicznych na terenie Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego.

29. Iwona Krysztosiak – główna Księgowa oraz  Kierownik Oddziału Ekonomicznego i Administracyjnego - PSSE w Gnieźnie - z dniem 31 marca 2023 r. przeszła na emeryturę, ze Stacją związana była zawodowo przez 41 lat, z czego przez 26 lat pełniła funkcję Głównego Księgowego.

30. Ewa Kucharska – kierownik Sekcji Epidemiologii - PSSE w Gostyniu – rzetelnie wykonuje powierzone obowiązki. Jest osobą wykazującą duże zaangażowanie w pracy na rzecz zdrowia publicznego oraz promowania szczepień ochronnych.

31. Beata Kwinecka – główna Księgowa – z PSSE w Rawiczu związana jest zawodowo od 2000 roku. Swoją sumienną, rzetelną i długoletnią pracą stale przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania jednostki.

32. Alina Mąka – młodszy asystent - Stanowisko Pracy ds. Higieny Dzieci i Młodzieży przepracowała 28 lat w PSSE w Środzie Wielkopolskiej. Wraz ze wzrostem zachorowań na Covid-19 oraz narastającą trudną sytuacją epidemiologiczną w szkołach, przedszkolach i żłobkach była zawsze dyspozycyjna i gotowa do podejmowania zadań w dbaniu o zdrowie i życie mieszkańców, pomocna i służąca wsparciem dla innych.

33. Joanna Michalak – kierownik Oddziału Nadzoru - w PSSE w Turku pracuje od 01.07.2005 r. Podejmuje działania usprawniające organizację pracy Powiatowej Stacji oraz wykazuje duże zaangażowanie w kształtowanie właściwego jej wizerunku.

34. Jacek Moś – kierownik Oddziału Nadzoru PSSE w Jarocinie - Jest pracownikiem Inspekcji od 28 lat. Jego systematyczność i wnikliwość w pracy zawodowej wpływa znacząco na poprawę stanu sanitarnego miasta i powiatu jarocińskiego.

35. Anna Napierała – zastępca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu - PSSE w Kaliszu - od 26 lat pracuje w Inspekcji Sanitarnej, zaangażowana w akcje społeczne mające na celu poprawę warunków zdrowotnych i higienicznych mieszkańców Miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Jest członkiem Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego oraz Zespołu Konsultacyjnego ds. Zdrowia przy Prezydencie Miasta Kalisza.

36. Anna Nowacka – kierownik Oddziału Laboratoryjnego - dzięki ogromnej ambicji, zaangażowaniu i pasji zawodowej jest inicjatorem wielu działań zmierzających do usprawnienia funkcjonowania Systemu Zarządzania Jakością w Oddziale Laboratoryjnym.

37. Irena Ojo – zastępca PPIS w Lesznie – Oddanie wykonywanym obowiązkom i niezawodna dyspozycyjność to główne cechy Jej osobowości, których suma w sposób istotny zapewnia spełnienie głównego celu działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa zdrowia i życia mieszkańców powiatu.

38. Irena Piasecka – starszy asystent w Sekcji Epidemiologii - w PSSE w Środzie Wielkopolskiej pracuje od 37 lat. Jako pracownik Sekcji Epidemiologii wykazała się bardzo dużym zaangażowaniem w pracy po ogłoszeniu w Polsce stanu epidemii Covid-19.

37. Anna Roszak – kierownik Sekcji Epidemiologii w PSSE w Koninie - w Państwowej Inspekcji Sanitarnej zatrudniona jest od 1995 roku. Jest pielęgniarką, a jej kompetencje, profesjonalizm, empatia i komunikatywność okazały się niezwykle przydatne w zwalczaniu epidemii choroby zakaźnej COVID-19.

39. Danuta Rybka – główny Księgowy PSSE Pleszew - Powierzone obowiązki i zadania wykonuje starannie i skrupulatnie, wykazując duże zaangażowanie w wykonywanie dodatkowych obowiązków, wykraczających poza jej obowiązki służbowe.

40. Dorota Spychała – młodszy  Asystent w Oddziale Nadzoru - Sekcji Epidemiologii PSSE w Krotoszynie. Wyróżnia się dużym zaangażowaniem i rzetelnym wykonywaniem powierzonych obowiązków w zakresie zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych. Realizuje również zadania auditora wewnętrznego.

41. Kamila Teofilak – starszy Asystent PSSE w Słupcy - od 2006 roku pracuje w PSSE Słupcy – początkowo w pionie żywności, a następnie epidemiologii. Jest specjalistą w dziedzinie zapobiegania chorobom zakaźnym. W czasie pandemii koronawirusa z wielkim zaangażowaniem i poświęceniem podejmowała działania, aby skutecznie opanować sytuację epidemiologiczną na terenie powiatu słupeckiego.

42. Ewa Wojciechowska – asystent na stanowisku Pracy do Spraw Higieny Pracy PSSE w Krotoszynie. W trakcie ponad 40-letniej pracy w Inspekcji Sanitarnej wyróżnia się dużym zaangażowaniem w realizację bieżących zadań. Ponadto wykonuje także obowiązki audytora wewnętrznego.

43. Katarzyna Woźniak – starszy Asystent ds. Higieny Pracy, Kierownik Oddziału Nadzoru – PSSE w Gostyniu - wieloletni pracownik Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gostyniu. Osoba wyróżniająca się sumiennym i starannym wykonywaniem powierzonych obowiązków.

44. Katarzyna Zawadzka – starszy Asystent PSSE w Słupcy - z Państwową Inspekcją Sanitarną związana jest od ponad 30 lat. W czasie pandemii dała się poznać jako niezawodny pracownik, zawsze przygotowana i gotowa do działania.

 
pasek reklamaCzytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę