iGostyn.pl reklamy
Zdrowie

Gostyńska porodówka w zestawieniu NFZ - jak wypadła?

Jak podaje NFZ, w ubiegłym roku wielkopolskie szpitale sprawozdały 29 872 porody. Wszystkie porodówki na podium zestawienia znajdują się w poznańskich szpitalach. Tuż za nimi jest placówka w Ostrowie Wielkopolskim. Ponownie sprawdzono też, które szpitale najczęściej wybierają przyszłe mamy z poszczególnych powiatów. Jak wypadła gostyńska porodówka? Szpital w Gostyniu znalazł się na 30. miejscu z liczbą 227 porodów w 2022 roku. 

 

 

Od blisko trzech lat Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ regularnie publikuje ranking najczęściej wybieranych przez pacjentki porodówek w naszym regionie. Początek nowego roku to okazja, żeby ponownie przyjrzeć się liczbie sprawozdanych przez szpitale porodów, tym razem w całym 2022 r. Warto pamiętać, że liczba hospitalizacji porodowych nie jest równa liczbie urodzonych w tym okresie dzieci, ponieważ nie uwzględnia np. ciąż mnogich.

W 2022 r. szpitale w Wielkopolsce odnotowały około 30 tys. porodów. W pierwszym kwartale ubiegłego roku liczba ta wynosiła 7,2 tys., na półrocze było ich łącznie 14,9 tys., a po trzecim kwartale – 23 tys. Natomiast w 2021 r. w szpitalach naszego regionu odebrano około 33 tys. porodów.

Patrząc przez pryzmat subregionów – najwięcej hospitalizacji porodowych w ubiegłym roku zanotowano w subregionie poznańskim - około 16,5 tys. Wpływ na to ma przede wszystkim liczba ludności w tym subregionie i obecność w nim największych porodówek w Wielkopolsce.

Na drugim miejscu plasuje się z liczbą 5,6 tys. porodów subregion kaliski (gdzie znajduje się m.in. Szpital w Ostrowie Wielkopolskim, będący na czwartym miejscu w zestawieniu). Trzeci jest subregion leszczyński – odebrane 3172 porody, czwarty koniński – 2644, a ostatni pod tym względem jest subregion pilski z liczbą około 2 tys. porodów sprawozdanych przez tamtejsze szpitale.

– W ciągu roku powstaje wiele rankingów, które według różnych kryteriów i metod oceniają porodówki w Wielkopolsce. Jak widać jest taka potrzeba, ale to ranking oparty o liczbę porodów w najbardziej obiektywny sposób pokazuje rzeczywiste wybory przyszłych mam. Warto też pamiętać, że większa liczba porodów odebranych w danym szpitalu, to jednocześnie bardziej doświadczona kadra – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor Wielkopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ. – Cieszę się, że nasze cykliczne zestawienie ma już w regionie określoną renomę. Świadczy o niej liczba publikacji powstałych na jego bazie, pytania dziennikarzy o to, kiedy pojawi się kolejny ranking, a także zaciekawienie, jakie on budzi – również wśród dyrekcji i personelu ujętych w nim szpitali. Nam pozwala również na regularną obserwację pracy każdego z oddziałów.

Ranking 10. największych porodówek w Wielkopolsce w 2022 r.

Jak wobec tego prezentuje się zestawienie szpitali najczęściej wybieranych przez kobiety w Wielkopolsce? Oto 10 placówek z największą liczbą sprawozdanych porodów oraz informacje o miejscu zajętym przez nie w 2021 r.:

  1. Ginekologiczno-Położniczy Szpital Kliniczny UM w Poznaniu (5856 porodów) – za 2021 r. na 1. miejscu z liczbą 6834 porodów
  2. Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu (1977 porodów) – za 2021 r. na 3. miejscu z liczbą 1944 porodów
  3. SZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu (1969 porodów) – za 2021 r. na 2. miejscu z liczbą 2498 porodów
  4. ZZOZ w Ostrowie Wielkopolskim (1720) – za 2021 r. na 4 miejscu z liczbą 1878 porodów
  5. Szpital Wojewódzki w Poznaniu (1567) – za 2021 r. na 6. miejscu z liczbą 1584 porodów
  6. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie (1533) – za 2021 r. na 5 miejscu z liczbą 1622 porodów
  7. Wojewódzki Szpital Zespolony im. dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie (1199) – za 2021 r. także na 7. miejscu z liczbą 1319 porodów
  8. Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie (973) – za 2021 r. również na 8. miejscu z liczbą 1116 porodów
  9. Szpital Pomnik Chrztu Polski w Gnieźnie (965) – za 2021 r. na 13. miejscu z liczbą 849 porodów
  10. Szpital Powiatowy im. T. Malińskiego w Śremie (906) – za 2021 r. na 14. miejscu z liczbą 823 porodów

Z zestawienia wynika, że swoją pozycję względem 2021 r. znacząco poprawiły Szpitale w Gnieźnie i Śremie. Zaliczyły awans o cztery miejsca (kolejno z 13. na 9. i z 14. na 10.) i w ten sposób weszły do pierwszej dziesiątki. Wypadły z niej natomiast Szpitale w Pile (za 2021 r. 9. miejsce z liczbą 931 odebranych porodów, obecnie na 13. z 848 hospitalizacjami porodowymi) oraz Wolsztynie (poprzednio na 10. z liczbą 927 porodów, teraz na 11. z 897).

Co dzieje się na kolejnych miejscach? Na 12. miejscu, podobnie jak w 2021 r. utrzymuje się Szpital w Środzie Wielkopolskiej (w 2022 r. – 876 sprawozdanych porodów, rok wcześniej – 868). Miejsce 14. zajmuje SPZOZ w Kępnie z liczbą 728 odebranych porodów (w 2021 r. na 17. z liczbą 735 porodów), a 15. WSZ w Kaliszu, który sprawozdał 719 porodów (spadek z miejsca 12. w 2021 r., kiedy było ich 861).

Które szpitale najpopularniejsze w subregionach?

W analizie NFZ po raz drugi przygląda się również temu, które szpitale z poszczególnych subregionów przyciągają najwięcej przyszłych mam, na co dzień mieszkających w innych powiatach. W każdym z nich da się znaleźć takie przykłady.

W subregionie kaliskim to Pleszewskie Centrum Medyczne w Pleszewie. Rodzące z powiatu pleszewskiego stanowią w nim 38 proc. pacjentek. Niemal tyle samo, bo 37 proc., to kobiety z powiatu kaliskiego i Kalisza. Po około 10 proc. pań jest z powiatów ostrowskiego i jarocińskiego. Na przeciwnym biegunie są szpitale w Ostrzeszowie i Kępnie, gdzie ponad 80 proc. rodzących stanowią panie z „rodzimych” powiatów.

W subregionie konińskim najbardziej zróżnicowane pod względem miejsca zamieszkania są rodzące w Szpitalu w Kole. 52 proc. z nich to kobiety z powiatu kolskiego, natomiast: 24 proc. z Konina i powiatu konińskiego, a 22 proc. z powiatu tureckiego. Przeciwnie jest w Szpitalu w Turku, gdzie 92 proc. przyszłych mam mieszka w powiecie tureckim.

Na cztery szpitale w subregionie leszczyńskim w dwóch NFZ obserwuje zróżnicowanie pod względem miejsca zamieszkania pacjentek, a w dwóch rodzą głównie kobiety z powiatu, gdzie znajduje się szpital. Te drugie, to placówki w Kościanie (76 proc. rodzących z powiatu kościańskiego) i Gostyniu (84 proc.). Pacjentki z innych powiatów przyciągają z kolei Szpitale w Wolsztynie i Lesznie. W tym pierwszym mieszkanki powiatu wolsztyńskiego to w 2022 r. 47 proc. kobiet, natomiast: 29 proc. pochodziło z powiatu nowotomyskiego, a 17 proc. z powiatu grodziskiego. Szpital w Lesznie przyjął 56 proc. przyszłych mam z Leszna i powiatu leszczyńskiego. Co piąta rodząca była z powiatu rawickiego, a 16 proc. stanowiły te z powiatu gostyńskiego.

W subregionie pilskim największe zróżnicowanie obserwowane jest w Szpitalu w Chodzieży. 47 proc. kobiet było w 2022 r. z powiatu chodzieskiego, 36 proc. z wągrowieckiego, a co dziesiąta z pilskiego. Szpital w Pile poza samymi mieszkankami powiatu pilskiego (69 proc.) przyciąga jeszcze rodzące z powiatu złotowskiego (17 proc.).

Na koniec największy subregion – poznański. Najbardziej jednorodne pod względem miejsca zamieszkania pacjentek były tutaj: Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu, gdzie przyszłe mamy w 88 proc. były mieszkankami Poznania i powiatu poznańskiego, Szpital w Gnieźnie z 87 proc. mieszkanek powiatu gnieźnieńskiego oraz Szpital w Szamotułach, gdzie rodzące z powiatu szamotulskiego, to 83 proc. wszystkich pań.

Reprezentantki większości wielkopolskich powiatów rodziły z kolei w Szpitalu Ginekologiczno-Położniczym UM przy ul. Polnej w Poznaniu. To jednak, obok szpitala w Ostrowie Wielkopolskim, placówka o najwyższym stopniu referencyjności oddziału neonatologicznego, czyli prowadząca także najtrudniejsze ciąże. Jednocześnie widać, że szpital pełni rolę „pierwszego wyboru” również dla pacjentek z Poznania i powiatu poznańskiego, które stanowiły w ubiegłym roku 62 proc. rodzących. Aż 84 procent urodzonych dzieci zostało zakwalifikowanych jako zdrowe, czyli te porody mogłyby być przyjęte również w innych szpitalach posiadających oddziały porodowe, a jedynie 16 procent to dzieci chore, dla których przeznaczony jest II lub III poziom referencyjny. Noworodków ciężko chorych, które wymagały bezwzględnie opieki neonatologicznej na III poziomie, urodziło się w 2022 roku w szpitalu przy Polnej 181. Warto zwrócić uwagę, że w Szpitalu przy ul. Polnej, podobnie jak w ubiegłym roku, przyszło na świat 20 proc. nowo narodzonych Wielkopolan.

Największe zróżnicowanie widać z kolei w Szpitalach w Śremie oraz Środzie Wielkopolskiej. W pierwszym z nich mieszkanki powiatu śremskiego, to 47 proc. rodzących. 18 proc. pań stanowią te z powiatu poznańskiego, 16 proc. z gostyńskiego, a co dziesiąta mieszka w powiecie kościańskim. W przypadku porodówki w Środzie Wielkopolskiej, w 2022 r. przyjęła: 48 proc. porodów od mieszkanek powiatu średzkiego, 31 proc. od przyszłych mam z powiatu poznańskiego i Poznania i 8 proc. od kobiet z powiatu wrzesińskiego.

Migracje między województwami

Jeśli chodzi o migracje pomiędzy województwami, to w 2022 r. ponownie więcej kobiet zdecydowało się rodzić w Wielkopolsce niż Wielkopolanek wyjechać do szpitala w innym województwie. Warto pamiętać, że WOW NFZ dysponuje wyłącznie danymi o miejscu zameldowania danej pacjentki, które nie zawsze muszą się pokrywać z faktycznym miejscem zamieszkania.

W ubiegłym roku szpitale w Wielkopolsce odnotowały 2285 porodów odebranych od kobiet zameldowanych poza naszym województwem. Najwięcej, bo 501 od pań z województwa lubuskiego. Na drugim miejscu znajduje się województwo dolnośląskie (455 porodów), a podium zamyka łódzkie (364 porody).

Natomiast szpitale spoza województwa wielkopolskiego odebrały od Wielkopolanek 1832 porody. Najwięcej było ich w województwie kujawsko-pomorskim – 518. Następnie w dolnośląskim (331) i łódzkim (248).

 

 

Liczba odebranych porodów w szpitalach w województwie wielkopolskim w latach 2021-2022 (uszeregowane według wyników za 2022 r.):

 

 

Liczba odebranych porodów w szpitalach w województwie wielkopolskim w 2022 r. (uszeregowane według subregionów):

Źródło: Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZpasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę