iGostyn.pl reklamy
Gmina Krobia

Ile azbestu zebrano w gminie?

Zadanie pn.: „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia” zostało zakończone. Zebrano ponad 200 Mg wyrobów zawierających azbest.

Zakończono przewidziane na 2022 r. przedsięwzięcie pn.: „Zbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest na terenie Gminy Krobia”. Celem zadania było wsparcie mieszkańców gminy Krobia w usuwaniu z ich posesji odpadów zawierających azbest.
 
 
Prace polegały na zabezpieczeniu szkodliwych odpadów, ich załadunku, transporcie i przekazaniu na składowisko odpadów w celu ich unieszkodliwienia. Zadanie zrealizowała Revol Sp. z o.o. Sp. k. z Łodzi. Przedsięwzięcie kosztowało niecałe 100 tys. zł, a jego realizacja była możliwa dzięki otrzymanej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wynoszącej 70 % kosztów kwalifikowalnych.
 
 
W wyniku realizacji przedmiotowego zadania uzyskano efekt ekologiczny w postaci unieszkodliwienia 202,470 Mg wyrobów zawierających azbest. Przypominamy, że azbest jest bardzo groźnym czynnikiem chorobotwórczym.
 
 
Pamiętajmy, że zgodnie z głównym celem Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, całkowite usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów azbestowych musi nastąpić do końca 2032 roku.
Źródło: Facebook/Gmina KrobiaTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę