iGostyn.pl reklamy
Praca

Ile dni urlopu przysługuje pracownikowi w 2023 roku?

Trwa sezon wakacyjny, ludzie wyjeżdżają na wakacje. Ile dni wolnych od pracy przysługuje pracownikowi w 2023 roku?

Według art. 152 Kodeksu pracy, pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego nie może się zrzec.

Jego długość jest uzależniona od stażu pracy i wykształcenia.

Art. 154.mówi o tym, że wymiar urlopu wynosi:

1) 20 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat;

2) 26 dni – jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika.

Do okresu zatrudnienia wliczane są też okresy poprzedniego zatrudnienia oraz czas nauki.

Zgodnie z art. 155. § 1, do okresu pracy wlicza się z tytułu ukończenia:

  • zasadniczej lub innej równorzędnej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 3 lata,
  • średniej szkoły zawodowej – przewidziany programem nauczania czas trwania nauki, nie więcej jednak niż 5 lat
  • średniej szkoły zawodowej dla absolwentów zasadniczych (równorzędnych) szkół zawodowych – 5 lat
  • średniej szkoły ogólnokształcącej – 4 lata
  • szkoły policealnej – 6 lat
  • szkoły wyższej – 8 lat.

Należy pamiętać, że okresy edukacji nie sumują się.

Pracownik może skorzystać z urlopu na żądanie - przysługuje mu z tego tytułu nie więcej niż 4 dni w roku. Urlop udzielany jest na żądanie i w określonym przez pracownika terminie, najpóźniej musi być zgłoszony w dniu rozpoczęcia urlopu. W wyjątkowych sytuacjach pracodawca może odmówić udzielenia takiego urlopu.

Pracownikowi przysługuje też 5 dni urlopu opiekuńczego, który może zostać wykorzystany na opiekę nad członkiem rodziny,  osobą zamieszkującą w tym samym gospodarstwie domowym, która wymaga opieki ze względów medycznych. Wniosek składa się co najmniej na dzień przed wzięciem takiego urlopu. Jest to urlop bezpłatny, ale wliczany do okresu zatrudnienia.

Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługują dwa dni wolnego w trakcie roku na opiekę nad nim.

Od 26 kwietnia 2023 pracownik może także skorzystać z 2 dni zwolnienia z powodu siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych lub w przypadku wypadku. Taki urlop można uzyskać w sytuacji pilnej, niezbędnej obecności w innym miejscu. Za okres tego urlopu przysługuje wynagrodzenie w wymiarze 50%. Pracodawca nie może odmówić jego udzielenia, wniosek o niego może zostać złożony zarówno pisemnie jak ustnie, nawet w dniu urlopu.

 

 
pasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę