iGostyn.pl reklamy
Budownictwo

Jak uzyskać dotacje do fotowoltaiki?

2019-10-11 12:10:00
Panele fotowoltaiczne to droga, ale opłacająca się inwestycja. Chcąc je założyć możemy zwrócić się o dofinansowanie i otrzymać na ten cel nawet 5 000 zł.

Fotowoltaika czyli produkcja energii elektrycznej ze słońca, za pomocą specjalnych paneli zamontowanych najczęściej na dachu, to coraz popularniejsza praktyka w Polsce. I choć instalacja paneli jest drogą sprawą, to dużo osób się na to decyduje. Z pomocą przychodzi też wsparcie państwa.

 

Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Środowiska przygotowało specjalny program, który pozwoli na dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych w Polsce. Program o nazwie „Mój Prąd” został ogłoszony 23 lipca.

 

Oto założenia programu przygotowane przez rząd:

 

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;

 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;

 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;

 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;

 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;

 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;

 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;

 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);

 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);

 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;

 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);

 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);

 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;

 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;

 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);

 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

 

Źródło: https://www.gov.pl


Czytaj również


HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN

OKNA MARCINKOWSKI

Kostka brukowa Gostyń


POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet