iGostyn.pl reklamy
Zdrowie

Jak w zestawieniu NFZ wypadł SPZOZ w Gostyniu?

Wielkopolski oddział NFZ przedstawił raport dotyczący oddziałów chirurgicznych w Wielkopolsce. Według przedstawionych danych, w 2022 r. przeprowadzono  w nich prawie 50 tys. operacji. Co drugi pacjent trafił do szpitala z powodu chorób układu pokarmowego. Najczęściej udzielanym świadczeniem jest wycięcie pęcherzyka żółciowego. Statystycznie dochodzi do niego w czasie co dziesiątej hospitalizacji. Jak w tym zestawieniu wypadł SPZOZ w Gostyniu?

Wielkopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wziął pod lupę pracę oddziałów chirurgicznych w naszym regionie. Szczególnie przyjrzano się oddziałom leczącym pacjentów w trybie pełnej hospitalizacji. Świadczenia w zakresie chirurgii są udzielane również w trybie hospitalizacji planowej oraz chirurgii jednego dnia. Niektóre zabiegi mogą być realizowane w poradniach specjalistycznych. Analiza dotyczyła oddziałów chirurgii ogólnej, a nie innych, w których również przeprowadza się zabiegi, jak choćby urologia, onkologia czy ginekologia.

Oddziały chirurgiczne oferujące pełną hospitalizację prowadzone są w 38 wielkopolskich szpitalach. W 2022 r. sprawozdały łącznie około 67,9 tys. pełnych hospitalizacji. Spośród nich zabiegiem zakończyło się ponad 49,5 tys. W pierwszym kwartale tego roku było to z kolei 19,2 tys. pobytów w oddziałach i 14,7 tys. hospitalizacji zabiegowych. Od 2019 r. rośnie procentowa przewaga liczby hospitalizacji zabiegowych nad zachowawczymi. Z 71 proc. w 2019 r. przez 73 proc. w ubiegłym roku do 76,5 proc. w pierwszym kwartale 2023 r.

– Od lat monitorujemy pracę oddziałów i zwracamy się do szpitali z prośbą o zmiany, jeśli w oddziałach zabiegowych, wśród których są m.in. oddziały chirurgiczne, jest zbyt dużo hospitalizacji o charakterze zachowawczym, względem zabiegowych – mówi Agnieszka Pachciarz, dyrektor wielkopolskiego oddziału NFZ. – Widzimy oczywiście, że część szpitali przyjmuje w dużej mierze chorych w trybie nagłym. Pozostałe mogą bardziej skupić się na pacjentach przyjmowanych w trybie planowym.

Od 2019 roku najwięcej pobytów pacjentów co roku odnotowuje Szpital Miejski im. F. Raszei w Poznaniu. W 2022 roku odbyło się tu ponad 3,5 tys. hospitalizacji. Na drugim miejscu pod względem liczby pobytów znalazł się Wojewódzki Szpital Zespolony w Kaliszu z niewiele ponad 3 tys. hospitalizacji w 2022 roku, a na trzecim Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Poznaniu, który zaraportował prawie 2,9 tys. hospitalizacji chirurgicznych.

Na dalszych miejscach w 2022 roku znalazły się Szpital Miejski im. J. Strusia w Poznaniu, Szpital w Kole, Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie, a za nim Szpital Wojewódzki w Poznaniu (pełne zestawienie na końcu).

W 2022 r. Szpital Miejski im. Franciszka Raszei w Poznaniu procentowo sprawozdał najwięcej hospitalizacji zabiegowych – ponad 89 proc. spośród wszystkich. Powyżej 80 proc. takich pobytów odnotował też Uniwersytecki Szpital Kliniczny oraz szpitale w: Czarnkowie, Krotoszynie, Szamotułach i Puszczykowie.

Dominują choroby układu pokarmowego

Z jakich powodów są hospitalizowani pacjenci? Zdecydowanie najczęściej są to choroby układu pokarmowego. W 2022 r. pobytów w szpitalu z ich powodów było 33,7 tys., a w pierwszym kwartale tego roku – 9,4 tys. To niemal co drugi powód hospitalizacji ze wszystkich prowadzonych w oddziałach chirurgicznych.

Trafiają do nich również pacjenci leczeni z powodu nowotworów. W ubiegłym roku odnotowano 8,2 tys. takich hospitalizacji, a w pierwszych trzech miesiącach obecnego – 2,3 tys. Stanowi to 12 proc. wszystkich pobytów. Na kolejnych miejscu pod tym względem znajdują się urazy i zatrucia.

W większości szpitali najczęstszą przyczyną hospitalizacji w oddziale chirurgicznym są choroby układu pokarmowego. Są jednak wyjątki. W Szpitalu w Czarnkowie hospitalizacje pacjentów z chorobami układu pokarmowego stanowiły nieco ponad 20 proc. Najwięcej, bo 40 proc. wszystkich hospitalizacji w 2022 r. nastąpiło z powodu chorób układu mięśniowo-szkieletowego i tkanki łącznej.

Szpitale w Rawiczu i Wągrowcu hospitalizują dużą część pacjentów (29 i 25 proc.) z powodu urazów i zatruć. Centrum Medyczne HCP w Poznaniu i Szpital w Kępnie pośród chorych przyjmuje w oddziałach chirurgicznych dużą grupę pacjentów z chorobami układu moczowo-płciowego. W szpitalach w Kaliszu i Turku niemal co piąta hospitalizacja jest spowodowana chorobami układu krążenia. Z kolei więcej niż co czwarty pobyt w oddziałach chirurgicznych szpitali w Pleszewie, Środzie Wielkopolskiej i poznańskich: Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym oraz Szpitalu Miejskim im. F. Raszei jest związany z leczeniem nowotworów.

Oto najczęstsze zabiegi

Gdyby spojrzeć przez pryzmat najczęściej udzielanych świadczeń – są to zabiegi wycięcia pęcherzyka żółciowego. W ubiegłym roku przeprowadzono ich 7,7 tys., natomiast w pierwszym kwartale tego roku niemal 2,2 tys. Na drugim miejscu znajdują się operacje przepuklin jamy brzusznej z wszczepem (ma on prowadzić do rzadszych nawrotów przepukliny). W 2022 r. wielkopolskie szpitale sprawozdały ich 7,2 tys., a od stycznia do marca tego roku – ponad 2,1 tys. Dwa powyższe zabiegi stanowią ponad 20 proc. wszystkich hospitalizacji na oddziałach chirurgicznych.

Na kolejnych miejscach znajdują się: pobyty z powodu chorób jamy brzusznej, średnie i endoskopowe zabiegi przewodu pokarmowego, leczenie zachowawcze urazów, operacje żylaków czy zabiegi endoskopowe i przezskórne dróg żółciowych i trzustki.

– Odrębnym elementem monitorowania jest zakres udzielanych świadczeń. Są bowiem oddziały chirurgiczne, w których dominują dwa rodzaje zabiegów. Są też jednak takie o zdecydowanie szerszym wachlarzu operacji, co świadczy o umiejętnościach pracujących w nich chirurgów – dodaje Agnieszka Pachciarz, dyrektor WOW NFZ.

Sprawdzono również, ile czasu najczęściej pacjenci spędzają w oddziałach chirurgicznych w trakcie pełnej hospitalizacji. Przeważnie jest to od dwóch do trzech nocy. Średni czas hospitalizacji jest bardzo różny między szpitalami, co bez wątpienia jest obszarem do analizy zarządzających szpitalami oraz ordynatorów oddziałów.

 

Liczba hospitalizacji w oddziałach chirurgicznych w 2022 r. i pierwszym kwartale 2023 r. (uszeregowana według danych za 2022 r.) oraz procent hospitalizacji zabiegowych:

Nazwa świadczeniodawcy

Miejscowość

2022

Procent hospitalizacji zabiegowych w 2022 r.

2023 (I-III)

Procent hospitalizacji zabiegowych w I kw. 2023 r.

SZPITAL MIEJSKI IM. FRANCISZKA RASZEI

POZNAŃ

3 523

89,3%

1 050

88,2%

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. LUDWIKA PERZYNY W KALISZU

KALISZ

3 031

67,2%

809

74,2%

UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY W POZNANIU

POZNAŃ

2 891

81,7%

770

83,5%

WIELOSPECJALISTYCZNY SZPITAL MIEJSKI IM. JÓZEFA STRUSIA

POZNAŃ

2 842

75,4%

821

78,3%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOLE

KOŁO

2 467

64,2%

729

62,0%

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY W LESZNIE

LESZNO

2 420

77,6%

687

79,9%

SZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU

POZNAŃ

2 376

66,9%

656

69,2%

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM. DR. ROMANA OSTRZYCKIEGO W KONINIE

KONIN

2 369

72,6%

589

81,3%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W WOLSZTYNIE

WOLSZTYN

2 259

77,2%

548

78,8%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SZAMOTUŁACH

SZAMOTUŁY

2 224

80,7%

713

86,4%

SZPITAL POWIATOWY W RAWICZU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RAWICZ

2 197

77,2%

633

80,1%

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ OSTRÓW WIELKOPOLSKI

OSTRÓW WIELKOPOLSKI

2 154

61,5%

521

66,4%

CENTRUM MEDYCZNE HCP

POZNAŃ

2 136

74,4%

537

73,6%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KĘPNIE

KĘPNO

2 095

73,5%

651

77,3%

SZPITAL POMNIK CHRZTU POLSKI

GNIEZNO

2 017

66,3%

519

74,0%

SZPITAL POWIATOWY IM. ALFREDA SOKOŁOWSKIEGO

ZŁOTÓW

1 994

77,7%

549

78,1%

SZPITAL ŚREDZKI SERCA JEZUSOWEGO

ŚRODA WIELKOPOLSKA

1 784

69,7%

536

67,9%

SZPITAL SPECJALISTYCZNY W PILE IM. STANISŁAWA STASZICA

PIŁA

1 658

77,9%

430

82,3%

SZPITAL W PUSZCZYKOWIE IM. PROF. S.T. DĄBROWSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

PUSZCZYKOWO

1 655

80,2%

418

78,2%

SZPITAL POWIATOWY W JAROCINIE

JAROCIN

1 567

65,2%

421

70,1%

SZPITAL POWIATOWY IM. TADEUSZA MALIŃSKIEGO W ŚREMIE

ŚREM

1 557

75,8%

416

75,2%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W GOSTYNIU

GOSTYŃ

1 553

78,9%

460

80,7%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W MIĘDZYCHODZIE

MIĘDZYCHÓD

1 550

72,6%

404

82,7%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ IMIENIA DOKTORA KAZIMIERZA HOŁOGI

NOWY TOMYŚL

1 533

72,8%

335

78,5%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W SŁUPCY

SŁUPCA

1 499

72,5%

472

73,3%

ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W WĄGROWCU

WĄGROWIEC

1 485

60,3%

639

78,9%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W KROTOSZYNIE

KROTOSZYN

1 420

81,7%

444

86,7%

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ W CZARNKOWIE

CZARNKÓW

1 392

83,5%

536

86,8%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W KOŚCIANIE

KOŚCIAN

1 333

69,8%

327

67,9%

PLESZEWSKIE CENTRUM MEDYCZNE W PLESZEWIE

PLESZEW

1 328

59,9%

380

65,0%

OSTRZESZOWSKIE CENTRUM ZDROWIA

OSTRZESZÓW

1 314

64,5%

335

73,7%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ

TUREK

1 278

63,5%

375

68,5%

SZPITAL POWIATOWY IM. JANA PAWŁA II W TRZCIANCE

TRZCIANKA

1 202

65,3%

260

70,4%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ W OBORNIKACH

OBORNIKI

1 191

66,6%

303

62,4%

SZPITAL POWIATOWY WE WRZEŚNI

WRZEŚNIA

1 181

69,9%

334

69,8%

SZPITAL POWIATOWY IM PROF ROMANA DREWSA

CHODZIEŻ

706

79,9%

210

81,4%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ

GRODZISK WIELKOPOLSKI

415

68,7%

304

63,5%

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ MSWiA W POZNANIU IM. PROF. LUDWIKA BIERKOWSKIEGO

POZNAŃ

288

62,5%

123

76,4%

 

Źródło: Zespół Komunikacji Społecznej i Promocji WOW NFZpasek reklama


Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę