iGostyn.pl reklamy
Poradnik

Jakie dokumenty są wymagane, aby wziąć ślub cywilny?

Zdecydowaliście się na ślub cywilny? Warto wiedzieć, gdzie załatwić wszelkie formalności i jakie dokumenty będą Wam potrzebne, aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

Wszelkie formalności związane z zawarciem związku małżeńskiego należy załatwić w urzędzie stanu cywilnego. Obowiązkowa opłata skarbowa za sporządzenie aktu małżeństwa wynosi 84 zł.

 

Ceremonia ślubna może odbyć się w urzędzie stanu cywilnego, a także poza nim pod warunkiem, że miejsce, które wybierzecie pozwoli na zachowanie uroczystej formy i bezpieczeństwo uczestników. Jeśli zdecydujecie się na ślub poza urzędem pamiętajcie o tym, że będzie to dodatkowo płatne - cena takiej uroczystości wynosi 1000 zł. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy ceremonia nie może odbyć się w USC z powodów zdrowotnych lub pobytu w więzieniu. Wówczas dodatkowa opłata nie zostanie pobrana.

 

Jakie dokumenty należy przygotować?

Przed wizytą w urzędzie stanu cywilnego należy przygotować:

 • dokumenty tożsamości, 
 • dowód opłaty skarbowej,
 • jeśli jest potrzebne — zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa, 
 • jeśli będziecie korzystali z pomocy pełnomocnika — zezwolenie sądu na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika wraz z pełnomocnictwem.

Jeśli nie posiadacie polskich aktów stanu cywilnego (a jesteście obywatelami Polski) będzią Wam potrzebne:

 • zagraniczny odpowiednik aktu urodzenia,
 • zagraniczny odpowiednik aktu małżeństwa wraz z dokumentem, który potwierdzi ustanie albo unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa.

Uwaga! Jeśli jedno z narzeczonych jest cudzoziemcem:

 • ta osoba musi złożyć dokument, który potwierdzi, że może zawrzeć związek małżeński według prawa, które obowiązuje w kraju, z którego pochodzi (dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem ta osoba może wziąć ślub). Jeśli uzyskanie takiego dokumentu jest wyjątkowo trudne, czyli istnieją trudne do przezwyciężenia przeszkody (na przykład: w kraju pochodzenia jest wojna), sąd może zwolnić z obowiązku złożenia takiego dokumentu — wówczas sąd ustali, czy ta osoba może wziąć ślub. W takiej sytuacji musicie mieć ze sobą orzeczenie sądu w tej sprawie. Osoba, która jest cudzoziemcem musi złożyć wniosek do sądu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania,
 • jeśli na podstawie złożonych dokumentów kierownik USC nie będzie mógł ustalić danych, które musi wpisać do aktu małżeństwa (ustalenie danych osoby i jej stanu cywilnego), może zwrócić się do tej osoby (cudzoziemca), aby przedłożyła: 
  • odpis aktu urodzenia, 
  • odpis aktu małżeństwa z informacją o tym, że osoba nie jest już w tym związku małżeńskim (to jest z adnotacją o ustaniu, unieważnieniu albo nieistnieniu małżeństwa) lub odpis aktu małżeństwa z dokumentem, który potwierdzi ustanie lub unieważnienie małżeństwa albo dokumentem, który potwierdzi nieistnienie małżeństwa,
 • wszystkie dokumenty sporządzone w obcym języku, muszą zostać urzędowo przetłumaczone. Takie tłumaczenie może zostać przygotowane przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula,
 • jeśli chociaż jedna z osób zawierających związek małżeński nie potrafi porozumieć się z kierownikiem USC, na przykład nie mówi po polsku, konieczna jest obecność tłumacza lub biegłego.


W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z urzędnikiem urzędu stanu cywilnego. Więcej informacji dotyczących ślubu cywilnego znajdziecie TUTAJ.

 

 
Źródło: obywatel.gov.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

zamów reklamę