iGostyn.pl reklamy
Dla rolnika

Jakie kary grożą za zanieczyszczenie drogi

Zdjęcie: KPP Milicz

Jesień to okres wzmożonych prac polowych we wszystkich gospodarstwach. Pogoda jest różna – deszcz, pierwsze przymrozki. Na polach jest błoto, rozrzucony obornik. Policjanci apelują do użytkowników maszyn rolniczych oraz do kierowców, szczególnie pojazdów ciężarowych prowadzących prace na placach budowy, wyjeżdżając z dróg gruntowych lub nieutwardzonych o to, aby zwracali uwagę na stan swoich pojazdów. Złogi błota, obornika lub innych substancji pozostawione na drodze są bardzo niebezpieczne dla użytkowników dróg i mogą w bardzo dużym stopniu przyczynić się do powstawania zdarzeń drogowych.

Jeśli kierowca jeździ po placu budowy lub gospodarz porusza się drogą polną, to nie ma problemu. Ale jeśli błoto czy inne zanieczyszczenia takie jak słoma czy obornik zostają na drodze publicznej to już trzeba liczyć się z konsekwencjami. Zabrudzenie drogi równa się wykroczenie.

Artykuł 91 kodeksu wykroczeń stanowi jasno: Kto zanieczyszcza drogę publiczną lub na tej drodze pozostawia pojazd lub inny przedmiot albo zwierzę w okolicznościach, w których może to spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym, podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Przepis ten ma na celu ochronę porządku na drodze publicznej. Służy ochronie bezpieczeństwa ruchu. Obiektywnie trzeba stwierdzić, że pozostawienie na drodze błota lub obornika spadającego z kół może powodować zagrożenie. Łatwo wpaść w poślizg, zwłaszcza, że jesienią na drogach są liście i jest mokro.

Jedną z przesłanek odpowiedzialności jest popełnienie wykroczenia na drodze publicznej. Ustawa o drogach publicznych wskazuje, że drogą publiczną jest droga zaliczona na podstawie ustawy do jednej z kategorii dróg, z której może korzystać każdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjątkami określonymi w tej ustawie lub innych przepisach szczególnych (artykuł 1). Drogi publiczne dzielą się na drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Wykroczenie określone w artykule 91 może zostać popełnione poprzez zanieczyszczenie nie tylko jezdni, ale także pobocza czy chodnika. Zgodnie bowiem z definicją drogi z ustawy Prawo o ruchu drogowym – droga to wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt (artykuł 2 ustęp 1).

Nie każde zanieczyszczenie drogi będzie wykroczeniem. Chodzi o zanieczyszczenia, które mogą spowodować niebezpieczeństwo lub stanowić utrudnienie w ruchu drogowym w zależności od okoliczności takich jak miedzy innymi natężenie  ruchu, szerokość jezdni, występowanie zakrętów czy niekorzystnych warunków pogodowych.

Przejazd drogą publiczną sprzętem budowlanym lub rolniczym może spowodować uszkodzenie pobocza, zwłaszcza jak jest nieutwardzone. Można za to również zostać ukaranym karą grzywny lub nagany (artykuł 99 § 1 punkt 2 kodeksu wykroczeń).

Nieuważne korzystanie z drogi publicznej w trakcie prac polowych może nieść za sobą znacznie poważniejsze konsekwencje. Trzeba bowiem pamiętać, że w przypadku, gdy zabrudzenie drogi doprowadzi do wypadku drogowego może wchodzić w grę odpowiedzialność z kodeksu karnego. Tutaj kary są już znacznie wyższe. Mówi o tym artykuł  177 § 1 kodeksu karnego – Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w artykule 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Jeśli wskutek wypadku ktoś zginie lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu karą jest pozbawienie  wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Źródło: KPP MiliczTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mag-bull

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę