iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

KGW do końca grudnia mają czas na wydanie pozyskanych środków

Do 30 września koła gospodyń wiejskich mogły ubiegać się w ARiMR o wsparcie na działalność statutową. Dokumenty złożyło blisko 11,4 tys. KGW, a kwota o jaką wnioskowały to 62,75 mln zł. Na wydanie tych środków koła mają czas do 31 grudnia 2022 r., a na ich rozliczenie do końca stycznia 2023 r.

ARiMR przypomina, że wraz z końcem roku mija czas na wydanie pieniędzy, które koła gospodyń wiejskich otrzymały na rozwijanie swojej działalności. Zaś do 31 stycznia 2022 r. muszą się one rozliczyć z tych wydatków w formie sprawozdania.

Zrzeszone gospodynie wiejskie mogą przeznaczyć otrzymane fundusze na aktywność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w lokalnych środowiskach oraz działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich. Ważnymi celami, na które można wydać pieniądze, są także rozwój przedsiębiorczości kobiet oraz inicjowanie działań na rzecz poprawy warunków ich życia i pracy na wsi. Dofinansowanie można także wykorzystać, by rozwijać regionalną kulturę ludową czy upowszechniać współdziałanie i wprowadzać racjonalne metody gospodarowania.

Koła wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonego przez ARiMR mogły ubiegać się o wsparcie już po raz piąty. Nabór wniosków rozpoczął się 1 kwietnia i zakończył 30 września 2022 r. Pula środków na ten cel wynosiła, jak przed rokiem, 70 mln zł.

W prowadzonym przez ARiMR rejestrze znajduje się obecnie około 12 tys. kół gospodyń wiejskich. 11 399 spośród nich złożyło w zakończonym 30 września naborze wnioski o wsparcie działalności statutowej.

Koła liczące nie więcej niż 30 osób mogły ubiegać się o 5 tys. zł, te o liczebności od 31 do 75 osób – 6 tys. zł, jeszcze liczniejsze – 7 tys. zł. Stawki względem poprzedniego roku nie uległy zmianie, ale w zainteresowaniu tym wsparciem obserwuje się stałą tendencję wzrostową. W 2018 r. do kół gospodyń wiejskich trafiło ponad 16 mln zł, w 2019 r. – powyżej 29 mln zł, w 2020 r. – blisko 33 mln zł, zaś w 2021 r. – niemal 56 mln zł.

Więcej informacji na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: ARiMR

Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


ubojnia gola

HUBUS - OKNA INWENTARSKIE - GARAŻE - KOKANIN

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

CONDITOR UBEZPIECZENIA POGORZELA
zamów reklamę