iGostyn.pl reklamy
Z gminy

Kolejne środki dla gminy Krobia

Zdjęcie: krobia.pl
Trzy wnioski dotyczące gminy Krobia znalazły się wśród tych, którym przyznano dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład.

Ogłoszone zostały wyniki pierwszego naboru wniosków w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wśród ponad 4 tys. dofinansowanych wniosków znalazły się również trzy dotyczące gminy Krobia.

 

Pierwszy z nich dotyczy przebudowy z rozbudową dróg przy ul. Fabrycznej w Pudliszkach wraz z modernizacją terenu przy Centrum Aktywności Społecznej i Integracji Mieszkańców. W ramach zadania, którego szacunkowy koszt wynosi 4 950 000,00 zł (w tym 4 702 500,00 zł dofinansowania ze środków Polskiego Ładu) planuje się przebudowę jezdni na odcinku ok. 1,4 km, budowę nowej jezdni o długości ok. 60 mb, przebudowę istniejących chodników, a także budowę nowych ciągów pieszych o długości 125 mb. Zakres planowanej inwestycji obejmuje również przebudowę kanalizacji deszczowej na odcinku 640 mb oraz zagospodarowanie pod parkingi terenu o powierzchni ok. 700 m².

 

Drugi z przewidzianych do dofinansowania projektów złożonych przez krobski samorząd dotyczy termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Ziemi Biskupiańskiej w Starej Krobi, Przedszkola Samorządowego „Pod Świerkami” w Krobi oraz termomodernizacji i przebudowy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi. Zakres szacowanego na 3 990 000,00 zł zadania (w tym 3 591 000,00 zł dofinansowania) obejmuje przede wszystkim wymianę starego, awaryjnego i energochłonnego pieca gazowego w szkole w Starej Krobi oraz zastosowanie w budynku pompy ciepła zasilanej panelami fotowoltaicznymi, zaś w przypadku krobskiego przedszkola przewiduje się częściową wymianę stolarki okiennej, docieplenie ścian i stropodachu oraz instalację pompy ciepła z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych. W ramach przedsięwzięcia przewidziano również wymianę starej stolarki okiennej i drzwiowej oraz pokrycia dachowego w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krobi, którego ściany planuje się również docieplić. W budynku planowana jest również wymiana starego pieca gazowego, którego praca wspomagana będzie pompą ciepła oraz zamontowanie paneli fotowoltaicznych.

 


Trzeci z dofinansowanych wniosków ucieszy z pewnością najbardziej mieszkańców Niepartu. Projekt przygotowany i złożony przez Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich, którego Gmina Krobia jest członkiem, zakłada bowiem między innymi przyłączenie nieruchomości w Nieparcie do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej w Gogolewie, gdzie zlokalizowana jest zmodernizowana przed dwoma laty oczyszczalnia ścieków. Wartość zadania, które obejmuje również budowę kanalizacji sanitarnej przy ul. Krotoszyńskiej w Kobylinie, opiewa na 4 999 990,00 zł, z czego 4 700 000,00 zł stanowi dofinansowanie z Polskiego Ładu.

 


Warto dodać, że krobski samorząd złożył w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład jeszcze jeden wniosek, dotyczący przebudowy ulic Jana III Sobieskiego, Janusza Korczaka oraz Zachodniej w Krobi, jednak na chwilę obecną nie otrzymał on dofinansowania.

 


Realizacja zadań, na które Gmina Krobia oraz Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich otrzymały dofinansowanie rozpocznie się najpewniej za kilka miesięcy. Po podpisaniu stosownych umów o dofinansowanie wyłonić bowiem będzie jeszcze trzeba wykonawców inwestycji, kierując się m.in. przepisami dotyczącymi udzielania zamówień publicznych. 

 

Źródło: krobia.plpasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę