iGostyn.pl reklamy
Kościół

Kolejne, wakacyjne zmiany personalne w parafiach archidiecezji poznańskiej

Arcybiskup Metropolita Poznański wręczył duszpasterzom dekrety, które wejdą w życie w miesiącach wakacyjnych.
 • ks. mgr Łukasz BĄBELEK – dot. wikariusz parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Dawid BENDOWSKI – skierowany na studia specjalistyczne z zakresu teologii patrystycznej i tradycji Ojców Kościoła na Wydziale Teologii Papieskiego Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie – 1.07.2021

 • ks. mgr Artur BIEGAŃSKI – dot. proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy w Chwałkowie – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym – 1.08.2021

 • o. mgr Karol BUCHOLC OMI – na wniosek prowincjała zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Obrze – 1.07.2021

 • ks. mgr Filip BYCZYŃSKI – dot. wikariusz parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie – mianowany wikariuszem parafii pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Śremie oraz kapelanem Szpitala Powiatowego w Śremie – 25.08.2021

 • ks. mgr Grzegorz CHRAPLA MSF – na wniosek ks. prowincjała mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny z La Salette w Poznaniu – 1.08.2021

 • ks. mgr Jan CIEŚLAK – dot. wikariusz parafii pw. św. Józefa w Lesznie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Bartłomiej CYLKA – dot. wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej i parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu – mianowany wikariuszem parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. – 25.08.2021

 • ks. mgr Rafał CYWIŃSKI – dot. wikariusz parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu – mianowany proboszczem parafii św. Augustyna w Czapurach z zadaniem budowy kościoła – 1.08.2021

 • ks. mgr Szymon CZARNASIAK – dot. wikariusz parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu – 25.08.2021

 • ks. mgr Rafał DĄBROWICZ – dot. wikariusz parafii pw. św. Katarzyny we Wronkach – mianowany wikariuszem parafii pw. Jezusa Chrystusa Najwyższego Kapłana w Czarnkowie – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Zbigniew DOBROŃ – dot. proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie – mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Włoszakowicach – 1.08.2021

 • ks. mgr lic. Bartłomiej DOLATA – dot. wikariusz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Rocha w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr Jakub DROSIK – dot. wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu i kapelan Szpitala Klinicznego im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego oraz Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego przy ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – 25.08.2021

 • ks. mgr Dominik DUTKIEWICZ – dot. wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Krobi – 25.08.2021

 • ks. kan. mgr Ryszard FABISZ – dot. proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kolniczkach – przeszedł w stan spoczynku – 1.08.2021

 • ks. mgr Amadeusz FERTIG – dot. wikariusz parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu – skierowany na studia stacjonarne z historii Kościoła na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – 1.09.2021

 • ks. mgr lic. Jarosław FOLTYNIEWICZ – dot. proboszcz parafii pw. Nawiedzenia NMP w Luboszu i w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mościejewie – mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Mórkowie – 1.08.2021

 • ks. mgr Krystian FRĄCKOWIAK – dot. wikariusz parafii pw. św. Wawrzyńca i parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach – skierowany na urlop – 1.07.2021

 • ks. mgr Adam GACA MSF – na wniosek prowincjała powołany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. NMP z La Salette w Poznaniu – 1.08.2021

 • ks. mgr Roman GAJEWSKI – dot. proboszcz parafii pw. św. Jadwigi w Grodzisku Wlkp. – mianowany proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Kolniczkach – 1.08.2021

 • ks. mgr Marcin GAWARZEWSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie – mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla w Rokietnicy – 25.08.2021

 • ks. kan. mgr Sławomir GROŚTY – mianowany również proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Chwałkowie – 1.08.2021

 • ks. mgr Zbigniew GUTOWSKI – dot. proboszcz parafii pw. św. Faustyny w Plewiskach – mianowany proboszczem parafii pw. św. Barbary w Jaszkowie – 1.08.2021

 • o. mgr Michał HADRICH OMI – na wniosek prowincjała zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. Chrystusa Króla w Poznaniu – 1.07.2021

 • ks. mgr Hieronim HAŁA – dot. do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Wawrzyńca i w parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach – 1.07.2021

 • ks. mgr lic. Piotr HOFFMANN – dot. na specjalistycznych studiach z teologii moralnej na Uniwersytecie Nawarry w Pamplonie – skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu oraz mianowany duszpasterzem akademickim w Campusie Uniwersyteckim na Morasku – 25.08.2021

 • ks. mgr Szymon JAKÓB – dot. wikariusz parafii pw. św. Katarzyny we Wronkach – skierowany na studia specjalistyczne z zakresu katechetyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. prał. Stefan KOMOROWSKI – dot. proboszcz parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – przeszedł w stan spoczynku – 1.08.2021

 • ks. mgr Mikołaj KONARSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Michała Archanioła w Połajewie – mianowany wikariuszem parafii pw. Niepokalanego Serca Maryi w Międzychodzie – 25.08.2021

 • ks. mgr Szymon KOSMALA – dot. wikariusz parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce – mianowany wikariuszem parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Krzysztof KRUK – dot. proboszcz parafii pw. św. Małgorzaty w Cielczy – mianowany proboszczem parafii pw. Nawiedzenia NMP w Luboszu i w parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Mościejewie – 1.08.2021

 • ks. mgr lic. Wojciech KRYZA – dot. proboszcz parafii pw. św. Barbary w Jaszkowie – mianowany proboszczem parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie – 1.08.2021

 • ks. kan. mgr lic. Maciej Karol KUBIAK – dot. redaktor naczelny "Biblioteki Kaznodziejskiej" – mianowany proboszczem parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie – 1.08.2021

 • ks. mgr Marcin KUBIAK – mianowany również proboszczem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sątopach – 1.08.2021

 • ks. mgr Wojciech LISEK – dot. wikariusz parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Środzie Wlkp. – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Wawrzyńca i parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Pniewach – 25.08.2021

 • ks. mgr Tomasz ŁUKASZEWSKI – dot. wikariusz parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – skierowany na urlop zdrowotny – 1.09.2021

 • ks. mgr Jacek MACIUDZIŃSKI – dot. wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Śremie – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu – 25.08.2021

 • o. mgr Bartosz MADEJSKI OMI – na wniosek prowincjała mianowany proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Poznaniu – 1.07.2021

 • ks. mgr Krzysztof MAKOSZ - dot. proboszcz parafii pw. św. Faustyny w Grodzisku Wlkp. - mianowany proboszczem parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie – 1.08.2021

 • ks. mgr Piotr MAŁECKI – dot. wikariusz parafii pw. Matki Boskiej Zwycięskiej w Poznaniu –skierowany do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Łukasza w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Jan MARKOWSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr Piotr MATUSZAK – dot. wikariusz parafii pw. św. Brata Alberta Chmielowskiego w Kościanie – mianowany proboszczem parafii pw. Narodzenia NMP w Kołaczkowicach – 1.08.2021

 • ks. mgr Mariusz MAZUR CR – na wniosek prowincjała zwolniony z obowiązków proboszcza parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach – 31.07.2021

 • ks. mgr Maciej MICHALSKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Wniebowziętej i parafii pw. św. Stanisława Kostki w Śmiglu – 25.08.2021

 • ks. mgr Radosław NOWAK – dot. proboszcz parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym – mianowany proboszczem parafii pw. św. Małgorzaty w Cielczy – 1.08.2021

 • ks. mgr Rafał NOWAK – dot. proboszcz parafii pw. św. Augustyna w Czapurach – mianowany proboszczem parafii pw. św. Faustyny w Plewiskach – 1.08.2021

 • ks. mgr Wojciech NOWICKI – mianowany redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”, Emaus – Katolickiego Radia Poznań i „Biblioteki Kaznodziejskiej”, oraz redaktorem programowym dla mediów Archidiecezji Poznańskiej: „Przewodnika Katolickiego”, Emaus – Katolickiego Radia Poznań, „Biblioteki Kaznodziejskiej”, „Małego Przewodnika Katolickiego”, „KnC – Króluj nam Chryste” – 1.08.2021

 • ks. mgr Lech OTTA – dot. do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. bł. Michała Kozala w Śremie, kapelan szpitala – przeszedł w stan spoczynku – 1.08.2021

 • ks. mgr Tomasz PAWELEC – dot. wikariusz parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu – skierowany na studia stacjonarne – kurs propedeutyczny w zakresie języków biblijnych dla kandydatów na specjalizację „nauki biblijne” na Wydziale Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II – 1.09.2021

 • ks. mgr Jakub PAWŁOT – dot. wikariusz parafii pw. bł. Michała Kozala Biskupa i Męczennika w Śremie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Połajewie – 25.08.2021

 • ks. kan. mgr Piotr PIEC – dot. proboszcz parafii pw. św. Józefa Rzemieślnika w Robakowie – przeszedł w stan spoczynku – 1.08.2021

 • ks. dr Adam PIECKENHAGEN – dot. wikariusz parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Mikołaja w Krobi – 25.08.2021

 • ks. mgr Romuald PÓŁTORAK CR – na wniosek prowincjała mianowany proboszczem parafii pw. Imienia Maryi w Poznaniu-Smochowicach – 1.08.2021

 • ks. mgr Jakub PROCH – dot. wikariusz parafii pw. NMP Wniebowziętej w Śremie – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Piotr PRZYDROŻNY – dot. proboszcz parafii pw. Narodzenia NMP w Kołaczkowicach – mianowany proboszczem parafii pw. św. Faustyny w Grodzisku Wlkp. – 1.08.2021

 • ks. mgr lic. Karol PRZYKUCKI – dot. wikariusz parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr Krzysztof RATAJCZAK – dot. proboszcz parafii pw. Wszystkich Świętych w Otorowie – mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu – 1.08.2021

 • ks. kan. mgr lic. Eugeniusz RAUBO – dot. proboszcz parafii pw. św. Brata Alberta w Koziegłowach – przeszedł w stan spoczynku – 1.08.2021

 • ks. mgr Sławomir RUKS – dot. do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. św. Mikołaja w Krobi – mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Chwałkowie – 1.08.2021

 • ks. kan. mgr Tomasz REN – dot. proboszcz parafii pw. św. Jana XXIII w Komornikach – mianowany proboszczem parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – 1.08.2021

 • o. dr Grzegorz RURAŃSKI OMI – na wniosek prowincjała mianowany proboszczem parafii pw. św. Jakuba Większego Apostoła w Obrze – 1.07.2021

 • ks. mgr Mateusz RYBA – dot. wikariusz parafii pw. św. Jadwigi w Grodzisku Wlkp. – mianowany wikariuszem parafii pw. NMP Niepokalanie Poczętej w Sierakowie – 1.08.2021

 • ks. mgr Adam SCZANIECKI – dot. wikariusz parafii pw. Świętej Trójcy w Poznaniu – mianowany proboszczem parafii pw. św. Marcina i św. Piotra w Okowach w Konarzewie – 1.06.2021

 • ks. mgr Łukasz SŁOCIŃSKI – dot. wikariusz parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Urszuli Ledóchowskiej w Dąbrówce – 25.08.2021

 • ks. mgr Krzysztof SOBKOWIAK – dot. proboszcz parafii pw. św. Marii Magdaleny w Czarnkowie – mianowany proboszczem parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu – 1.08.2021

 • ks. mgr Tomasz SOBOLEWSKI – dot. proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Nowym Tomyślu oraz parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Sątopach – mianowany proboszczem parafii pw. św. Brata Alberta w Koziegłowach – 1.08.2021

 • ks. mgr Tomasz STAŚKIEWICZ – dot. wikariusz parafii pw. NMP Nieustającej Pomocy w Nowym Tomyślu – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. – 25.08.2021

 • ks. dr Jacek STĘPCZAK – dot. proboszcz parafii pw. Nawrócenia św. Pawła w Poznaniu – mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu – 1.08.2021

 • ks. kan. mgr Ryszard STRUGAŁA – dot. proboszcz parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego Apostołów Słowian i Patronów Europy w Poznaniu – przeszedł w stan spoczynku – 1.08.2021

 • ks. mgr Arkadiusz SWAT – mianowany wikariuszem parafii pw. Chrystusa Króla i Zwiastowania NMP w Rawiczu – 1.08.2021

 • ks. mgr Adrian SZAFRANEK – dot. wikariusz parafii pw. św. Rocha w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. kan. mgr Grzegorz SZAFRANIAK – dot. proboszcz parafii pw. św. Karola Boromeusza w Poznaniu – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jerzego w Poznaniu – 1.08.2021

 • ks. mgr Mateusz SZKUDLAREK – dot. wikariusz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Obornikach – mianowany wikariuszem parafii pw. Matki Bożej Pocieszenia i św. Stanisława Biskupa w Szamotułach – 25.08.2021

 • ks. dr Waldemar SZLACHETKA – dot. proboszcz parafii pw. Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu – mianowany proboszczem parafii pw. Świętych Cyryla i Metodego Apostołów Słowian w Poznaniu – 1.08.2021

 • ks. mgr Michał SZREMSKI – dot. wikariusz parafii pw. Najświętszej Bogarodzicy Maryi w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Małgorzaty w Gostyniu – 25.08.2021

 • ks. kan. mgr Andrzej SZULC – dot. proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy we Włoszakowicach – przeszedł w stan spoczynku – 1.08.2021

 • ks. mgr Łukasz SZYMAŃSKI – dot. wikariusz parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr Karol ŚWIERGOSZ – dot. wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa w Środzie Wlkp. – mianowany wikariuszem parafii pw. św. Michała Archanioła w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Tomasz TARCZYŃSKI – dot. wikariusz parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana w Poznaniu – mianowany wikariuszem parafii pw. Wszystkich Świętych w Kórniku – 25.08.2021

 • ks. mgr lic. Daniel TROCHOLEPSZY – dot. do pomocy duszpasterskiej w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Poznaniu, duszpasterz akademicki w Campusie Uniwersyteckim na Morasku – mianowany wikariuszem parafii pw. Świętego Krzyża w Poznaniu – 25.08.2021

 • ks. dr Mirosław TYKFER – dot. redaktor naczelny "Przewodnika Katolickiego" – mianowany proboszczem parafii pw. św. Jana XXIII w Komornikach – 1.08.2021

Źródło: archpoznan.pl

Tagi: zmiany


Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę