iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Kontrole przydomowych kompostowników

Zarząd Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego informuje, że w dniach od 18 czerwca do 20 czerwca 2024 r., w miejscowości Bułaków oraz Międzyborze, w gminie Pogorzela prowadzone będą kontrole przydomowych kompostowników.

Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) Zarząd Związku sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy, w tym kontrolę nieruchomości, których właściciele korzystają ze zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z posiadaniem przydomowego kompostownika.
 

Weryfikacji poddane będzie faktyczne posiadanie kompostownika i kompostowanie w nim bioodpadów. W trakcie kontroli wykonana zostanie dokumentacja fotograficzna. Po przeprowadzonej kontroli sporządzony zostanie protokół. Właścicielowi nieruchomości, który korzysta ze zwolnienia z tytułu kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, a:

  • nie posiada przydomowego kompostownika lub
  • nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w przydomowym kompostowniku lub
  • uniemożliwia upoważnionej przez Zarząd Komunalnego Związku osobie dokonania
  • oględzin nieruchomości,

wydana zostanie decyzja o utracie prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono niespełnienie przynajmniej jednego z ww. wymagań.

Kontrolę będą prowadzili uprawnieni pracownicy Związku.

Źródło: pogorzela.plpasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę