iGostyn.pl reklamy
Z powiatu

Kontrolowali placówki pomocy społecznej

Zdjęcie: powiat.gostyn.pl/ PCPR w Gostyniu

Powiat gostyński prowadzi kilkanaście placówek pomocy społecznej i systemu wsparcia rodziny. To zadanie wymagające zaangażowania zarówno ze strony władz powiatu, jak i kierownictwa i personelu tych placówek. Prowadzenie, koordynowanie i planowanie ich działań oraz zapewnianie środków na najpilniejsze potrzeby to trudne wyzwanie, zwłaszcza że potrzeby te w obszarze finansów są duże, a możliwości samorządu powiatowego coraz bardziej ograniczane.

Koordynacji działalności domów pomocy społecznej, środowiskowych domów samopomocy i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz kierowaniu do nich dorosłych i dzieci wymagających wsparcia towarzyszy też nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i działalnością tych placówek wsparcia całodobowego. W ramach sprawowanego nadzoru Wicestarosta Gostyński Janusz Sikora oraz dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu przeprowadzili w ostatnich tygodniach kontrole bieżącego funkcjonowania i analizę potrzeb w domach pomocy społecznej i środowiskowym domu samopomocy. Spotkali się oni z dyrektorami placówek, rozmawiali z pracownikami i mieszkańcami oraz uczestnikami, zapoznając się z ostatnimi osiągnięciami i słuchając uważnie potrzeb i bolączek. W czasie wizytacji skupiono się przede wszystkim na formach wspierania mieszkańców.

 

We wszystkich placówkach formy te dostosowuje się do potrzeb mieszkańców, którzy, że względu na swoje sytuacje zdrowotne funkcjonują w trzech grupach: aktywnych, mniej aktywnych i leżących. Dla każdej z tych grup placówki dopasowują formy terapeutyczne  i zajęciowe.

 

Pierwszą z wizytowanych placówek był Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach. To dom specjalizujący się w sprawowaniu opieki nad osobami przewlekle somatycznie chorymi. Placówka prowadzi też oddział dla osób z demencją. DPS w Chumiętkach dysponuje 114 całodobowymi miejscami. Analizowano obecny stan placówki. Dom zrealizował i realizuje wiele działań naprawczych, które poprawiają standard i jakość funkcjonowania placówki.

 

DPS w Chumiętkach prowadzi dla swoich mieszkańców zajęcia terapeutyczne i aktywizujące: taniec rehabilitacyjny Paneurytmia, wydawana jest w ramach terapii dziennikarskiej gazetka „Jesienna przystań”. Ważnym obszarem aktywizacji i terapii dla mieszkańców jest ergoterapia, w tym prace parkowo-pielęgnacyjne lub hortiterapia w ogrodzie terapeutycznym. Prowadzone są też zajęcia terapeutyczne: plastyczne, parateatralne (grupa teatralna „Jesień”), kulinarne, multimedialne, rekreacyjne – w tym wyjazdowe oraz różne formy rehabilitacji. Dużym zainteresowaniem cieszy się biblioterapia wraz z kołem dyskusyjnym. Dla mieszkańców istotne są też obchody uroczystości, świąt czy wydarzeń okolicznościowych np. Dnia Seniora, Dnia Kobiet itd. Część mieszkańców  uczestniczy w regularnie organizowanych wyjazdach wczasowo-wypoczynkowych. Mieszkańcy DPS wraz pracownikami organizuję też liczne akcje  charytatywne. Placówka zatrudnia 6 terapeutów.

 

Dom Pomocy Społecznej w Chumiętkach zapewnia też rehabilitację: zatrudnia 3 rehabilitantów oraz wspiera się 1 rehabilitantem świadczącym usługi w ramach refundacji NFZ.

 

Kolejna kontrolowana placówka: Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie - to dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje on 96 miejscami. Jednym z ostatnich ważnych działań dla tej placówki było doprowadzenie do uregulowań finansowych z prywatnymi właścicielami pałacu, w którym  funkcjonuje dom. W ich efekcie niebawem DPS w Chwałkowie stanie się ponownie własnością powiatu.

 

Obecnie DPS w Chwałkowie prowadzi w ramach terapii zajęcia: komputerowe, edukacyjne, techniczne, plastyczno-techniczne, rekreacyjno-ruchowe, w tym wyjazdy na wycieczki, rehabilitacyjne, muzyczne, ergoterapię i kinezyterapię. Wydawana jest też w ramach terapii dziennikarskiej gazetka placówki. Część zajęć terapeutycznych jest organizowana przy okazji imprez okolicznościowych. Grupa sprawniejszych mieszkańców włącza się też w bieżące pomaganie swoim mniej sprawnym współmieszkańcom. Placówka stale współpracuje ze stowarzyszeniem „IMPACT”, które zaprasza do udziału w swoich projektach  mieszkańców DPS-u.

 

Dom Pomocy Społecznej w Chwałkowie zatrudnia 3 terapeutów, zapewnia też rehabilitację: zatrudnia 2 fizjoterapeutów i neurologopedę.

 

Zespół kontrolny zawitał też do Domu Pomocy Społecznej w Rogowie. To placówka sprawująca opiekę nad osobami przewlekle psychicznie chorymi. Dysponuje ona 97 miejscami. Nadzorujący spotkali się z mieszkańcami i ocenili działania  aktywizujące mieszkańców. Placówka prowadzi w ramach terapii pracownię fiuzingu (szkła wtapianego) i witrażu, plastyczną, biblioterapeutyczną, kulinarną, muzykoterapii, komputerową oraz salę do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Dom dla mieszkańców organizuje wycieczki i wyjazdy, a także imprezy okolicznościowe. Prowadzi też projekty aktywizujące.

 

Dom Pomocy Społecznej w Rogowie zatrudnia 4 terapeutów, zapewnia też rehabilitację zatrudniając 2 fizjoterapeutów.

 

Ostatnią z kontrolowanych placówek był Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie. Jest to dom dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Dysponuje on 67 miejscami.

 

Dom prowadzi zajęcia terapeutyczne w formach: akademii rozmaitości, zajęć kulturalnych, polisensorycznych, plastycznych, oświatowych, muzycznych, komputerowych, rękodzielniczych, kulinarnych, teatralno-kabaretowych (Grupa teatralna „Magnolia”), rekreacyjnych, w tym wyjazdowych  oraz rehabilitacyjnych. Najsprawniejsi mieszkańcy chętni uczestniczą w ergoterapii, realizowanej m.in. w parku przy DPS. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia z wykorzystaniem „magicznego dywanu”. Część mieszkańców  uczestniczy w regularnie organizowanych wyjazdach wczasowo-wypoczynkowych.

 

Od miesiąca działa też sala doświadczania świata, która dzięki swoim  możliwościom, jest ważnym miejscem wspierania mieszkańców.

 

Dom Pomocy Społecznej w Zimnowodzie zatrudnia 3 terapeutów, zapewnia też rehabilitację zatrudniając 2 fizjoterapeutów.

 

Należy podkreślić, że – obok problemów z roszczeniami byłych i obecnych właścicieli wobec powiatu -  pojawiły się obecnie dodatkowe trudności w prowadzeniu domów pomocy społecznej przez powiat gostyński. Są to drastyczne podwyżki cen gazu i paliwa. Są to też coraz bardziej ograniczane środki finansowe na utrzymanie DPS-ów, jakimi dysponuje powiat.  Dużym ciężarem jest też fakt, że większość placówek pomocy społecznej powiatu gostyńskiego funkcjonuje w zabytkowych obiektach otoczonych parkami. Ich utrzymanie rodzi dodatkowe duże koszty, a wojewódzki konserwator zabytków, mimo że narzuca wygórowane i kosztochłonne wymogi, nie udziela żadnej pomocy finansowej, pozwalającej na ich realizację, cały ciężar wydatków zrzucając na barki powiatu gostyńskiego.  

 

Coraz większym problem dla domów pomocy społecznej jest pojawienie się kuprówki rudnicy, która zagraża roślinności w parkach przy DPS-ach w gminie Krobia i Borek Wlkp. oraz zagraża ze  względu na problemy alergiczne  mieszkańcom i pracownikom.

Źródło: powiat.gostyn.pl/ PCPR w GostyniuTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę