iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja 2022

Koźmiński Zamek to szkoła, w której najważniejszy jest uczeń!

Zespół Szkół Ponadpodstawowych im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim, to ważne miejsce na mapie powiatu krotoszyńskiego. Szkoła łączy wieloletnią tradycję z nowoczesnym podejściem do nauczania. Absolwenci klas ósmych szkół podstawowych będą mieć możliwość kształcenia w systemie jednozmianowym, w trzech różnych typach szkół: liceum ogólnokształcącym, technikum oraz branżowej szkole I stopnia.

Profesjonalna, wykwalifikowana kadra i dobrze wyposażone pracownie zapewniają uczniom wysoki poziom kształcenia. Świadczą o tym zdawalność egzaminów zewnętrznych oraz sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Nauczyciele we współpracy z uczniami, rodzicami i pracodawcami tworzą przyjazną atmosferę i niepowtarzalny klimat. Szkoła jest otwarta na uczniów i ich potrzeby. Umożliwia rozwijanie pasji w kołach zainteresowań, między innymi w zespole folklorystycznym „Koźminiacy”, wolontariacie, przedmiotowych kołach zainteresowań czy sekcjach sportowych.

Uczniowie mają możliwość zakwaterowania w internacie i korzystania ze szkolnej stołówki.

 

 

Z maturą, atrakcyjnym zawodem,

odważnie w przyszłość!

 

     ¤ OFERTA EDUKACYJNA ¤     

 

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

Uczniowie tej szkoły będą mogli uczęszczać na zajęcia z zakresu bezpieczeństwa narodowego czyli będą uczniami tzw. klasy mundurowej.

W nadchodzącym roku szkolnym 2022/2023 szkoła proponuje absolwentom szkoły podstawowej naukę w oddziale z następującymi rozszerzeniami:

  • grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: biologią, chemią oraz matematyką lub językiem angielskim (do wyboru),
  • grupa z realizowanymi w zakresie rozszerzonym przedmiotami: geografią, historią oraz matematyką lub językiem angielskim (do wyboru).

 

TECHNIKUM

Technik ekonomista

  • umiejętności: analizuje koszty i przychody oraz określa możliwości ich poprawy, organizuje zadania z zakresu zaopatrzenia, magazynowania materiałów, gotowych produktów oraz sprzedaży towarów i usług. Dobiera i oblicza wskaźniki określające kondycję ekonomiczno-finansową przedsiębiorstwa, wykonuje analizy i sporządza sprawozdania.

Praca we wszystkich podmiotach gospodarczych, firmach, instytucjach. Absolwent może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Technik rolnik z elementami agrotroniki

  • umiejętności: organizuje i nadzoruje prace związane z uprawą roślin oraz hodowlą zwierząt gospodarskich. Prowadzi dokumentację dotyczącą produkcji roślinnej i zwierzęcej. Zajmuje się kalkulacją kosztów produkcji rolnej. Obsługuje środki techniczne stosowane w rolnictwie. Zdobywa wiedzę z zakresu agrotroniki.

Praca: gospodarstwa i przedsiębiorstwa rolnicze, ARiMR, doradztwo rolnicze i firmy branży rolno-spożywczej.

 

Technik spedytor

  • umiejętności: zajmuje się opracowywaniem instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów. Prowadzi rozliczenia cła, wypełnia druki, organizuje odprawy celne towarów. Organizuje wyładunek i załadunek oraz przewóz towarów. Sporządza umowy z klientami, uzgadnia sposoby i miejsca dostarczenia ładunku. Wykonuje prace związane z monitorowaniem przebiegu procesu transportowego.

Praca: przedsiębiorstwa logistyczne, spedycyjne, transportowe, agencje obsługi portów, oraz firmy branży informatycznej i telekomunikacyjnej.

 

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

  • umiejętności: projektuje i przygotowuje prace graficzne do procesu drukowania. Wykorzystuje urządzenia cyfrowe stosowane w procesach poligraficznych. Prowadzi kontrolę jakości produktów poligraficznych. Stosuje programy Photoshop, Ilustrator, In Design, Corel Draw. Obsługuje maszyny i urządzenia poligraficzne.

Praca: studia grafiki i reklamy, fotografii cyfrowej, zakłady poligraficzne, drukarnie i agencje reklamowe. Może prowadzić własną działalność gospodarczą.

 

Technik teleinformatyk

  • umiejętności: instaluje systemy operacyjne i oprogramowanie użytkowe oraz narzędziowe na serwerach i stacjach roboczych. Diagnozuje stan techniczny komputerów, wykonuje przeglądy, naprawy i modernizuje urządzenia IT. Projektuje, buduje sieci komputerowe i administruje nimi. Konfiguruje urządzenia sieciowe.

Praca: przedsiębiorstwa branży teleinformatycznej i organy administracji publicznej. Ponadto w innych firmach świadczących usługi w zakresie telekomunikacji i teleinformatyki, a także w zakładach montujących, sprzedających i serwisujących urządzenia komputerowe oraz sieciowe.

 

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

Klasa wielozawodowa

  • nauka trwa 3 lata i kończy się egzaminem czeladniczym lub zawodowym. Przedmioty zawodowe realizowane są na 4-tygodniowych kursach dokształcających. Kształcenie odbywa się we wszystkich zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego na poziome branżowej szkoły I stopnia.

Po jej ukończeniu istnieje możliwość kontynuowania nauki w branżowej szkole II stopnia, liceum ogólnokształcącym dla dorosłych lub na kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych
im. Józefa Marcińca w Koźminie Wielkopolskim
ul. Zamkowa 1
63-720 Koźmin Wielkopolski
tel. 62 721 68 28, fax. 62 721 62 47
sekretariat@zspkozmin.pl

 
 
 
Źródło: *Artykuł sponsorowany
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę