iGostyn.pl reklamy
Budownictwo

KS Projekt Szymon Karbowiak - kompleksowa obsługa inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej

KS Projekt Szymon Karbowiak to firma, która oferuje kompleksowe i profesjonalne opracowanie dokumentacji projektowych oraz kierowanie budową i pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.

KS Projekt Szymon Karbowiak oferuje usługi projektowe oraz kierownicze, które wykonują inżynierowie z uprawnieniami do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń ciepłowniczych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Firma zapewnia kompleksowość realizacji powierzonych zadań współpracując z inżynierami w różnych specjalnościach.

 

     Firma KS Projekt Szymon Karbowiak     

prowadzi działalność obejmującą następujący zakres specjalizacji:

 • sieci kanalizacyjne grawitacyjne i tłoczne wraz z pompowniami dla ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych, przemysłowych, deszczowych;
 • przyłącza kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz instalacje kanalizacyjne;
 • sieci wodociągowe przesyłowe, magistralne i rozdzielcze;
 • przyłącza wodociągowe i instalacje wodociągowe;
 • zaopatrzenie w wodę, w tym m. in. ujęcia i zakłady uzdatniania wody, zbiorniki wodociągowe, pompownie wodociągowe;
 • oczyszczalnie ścieków bytowo-gospodarczych, komunalnych;
 • przyłącza i instalacje gazowe.

 

     OFERTA     

► Projektowanie instalacji sanitarnych:

 • wykonanie wielobranżowych dokumentacji projektowych (koncepcje, projekty budowlane i wykonawcze) wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę lub zgłoszenia, wobec których organ nie wniósł sprzeciwu;
 • operaty wodnoprawne wraz z uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego;
 • nadzory autorskie;
 • organizowanie i prowadzenie realizacji zadań inwestycyjnych, modernizacyjnych lub remontowych;
 • kompletacje dostaw urządzeń i elementów wyposażenia obiektów budowlanych;
 • wykonanie dokumentacji inwentaryzacyjnych, ekspertyz technicznych, opinii oraz doradztwo techniczno-ekonomiczne i organizacyjne;
 • doradztwo w zakresie formalno-prawnym związanym z procesem inwestycyjnym.

 

► Kierowanie robotami budowlanymi:

 • kierownik robót sanitarnych;
 • inspektor nadzoru inwestorskiego;
 • sprawowanie kontroli technicznej utrzymania obiektów budowlanych;
 • kontrola zgodności wykonania robót z projektem, obowiązującymi przepisami oraz wiedzą techniczną.

 


KS Projekt Szymon Karbowiak

ul. Bukówko 1A/2

63-700 Krotoszyn

tel. 662 072 907

e-mail: szymon@kskarbowiak.pl

www.kskarbowiak.pl

Źródło: *Artykuł sponsorowanyTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


Materiały Budowlane Chodorowski

Kostka brukowa Gostyń


POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę