iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Kto może skorzystać z bezpłatnego transportu na wybory?

Zdjęcie: gostyn.pl

Nowelizacja Kodeksu wyborczego umożliwiła skorzystanie z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu głosowania.

Bezpłatny przejazd do lokalu wyborczego oraz transport powrotny do miejsca zamieszkania, albo miejsca wskazanego przez wyborcę we wniosku, gmina zapewni osobom :

  1. z niepełnosprawnościami w stopniu znacznym lub umiarkowanym niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r, o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
  2. które najpóźniej w dniu głosowania skończą 60 lat.

Zgłoszenie może być dokonane ustnie w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu ul. Wrocławska 256 (parter), pokój nr 17 u Bogusława Pakuły inspektora ds. komunalnych lub w pokoju nr 14 u Marty Ślęzak naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, a także pisemnie na wniosek (formularz dostępny jest poniżej) lub formie elektronicznej poprzez ePUAP albo na skrzynkę pocztową um@gostyn.pl.

W zgłoszeniu należy podać:

  1. nazwisko;
  2. imię (imiona);
  3. numer ewidencyjny PESEL wyborcy oraz opiekuna jeśli będzie towarzyszył wyborcy;
  4. oznaczenie miejsca zamieszkania lub innego miejsca określonego w art. 37e pkt 1 i 2 Kodeksu wyborczego,
  5. czy wyborca ma zamiar skorzystać z transportu powrotnego;
  6. oznaczenie wyborów, których dotyczy zgłoszenie;
  7. numer telefonu lub adres poczty elektronicznej wyborcy;
  8. należy również oświadczyć o fakcie, jeżeli stan zdrowia wyborcy nie pozwala mu na samodzielną podróż, a wyborca niepełnosprawny jest zobowiązany oświadczyć o orzeczonym stopniu niepełnosprawności i ważności orzeczenia.

Zgłoszenia potrzeby transportu dla osób wyżej wymienionych należy dokonać najpóźniej do poniedziałku 2 października 2023 r. do godz. 15.30 jeżeli wyborca chce dokonać zgłoszenia osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Gostyniu ul. Wrocławska 256, a do godz. 24.00 w formie elektronicznej.

Źródło: gostyn.plpasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę