iGostyn.pl reklamy
Wybory samorządowe 2024

Kto może utworzyć komitet wyborczy w małej gminie?

Komitet wyborczy wyborców zamierzający zgłosić kandydatów na radnych tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, o swoim utworzeniu zawiadamia komisarza wyborczego, właściwego ze względu na siedzibę komitetu.

Obywatele, w liczbie co najmniej 5, mający prawo wybierania, mogą utworzyć komitet wyborczy wyborców, składając pisemne oświadczenie o utworzeniu komitetu z podaniem swoich imion i nazwisk, adresów zamieszkania oraz numerów PESEL.

Dopiero od dnia wydania przez komisarza wyborczego postanowienia o przyjęciu zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego komitet wyborczy wyborców może wykonywać czynności wyborcze, w tym podejmować działania związane ze zgłaszaniem list kandydatów na radnych i kandydata na wójta (burmistrza, prezydenta miasta), tj. np. zbierać podpisy poparcia, prowadzić agitację wyborczą, a także pozyskiwać i wydatkować środki finansowe(co jest dodatkowo uwarunkowane uprzednim otwarciem rachunku bankowego).

Źródło: pkw.gov.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

zamów reklamę