iGostyn.pl reklamy
Wybory samorządowe 2024

Kto może zgłosić kandydatów w gminie powyżej 20 tys. mieszkańców?

Kodeks wyborczy określa następujące warunki zgłoszenia listy kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin liczących powyżej 20 000 mieszkańców.

Lista kandydatów powinna być poparta podpisami co najmniej 150 wyborców stale zamieszkałych w gminie liczącej powyżej 20 000 mieszkańców, ujętych w Centralnych Rejestrze Wyborców w stałym obwodzie głosowania na obszarze danej gminy.

Wyborcy udzielający poparcia nie muszą natomiast stale zamieszkiwać na obszarze okręgu wyborczego, w którym zgłaszana jest lista kandydatów na radnych. Wyborca może udzielić poparcia dowolnej liczbie list kandydatów, a udzielonego poparcia nie można wycofać.

Kandydatem na radnego może być osoba wchodząca w skład komitetu wyborczego, w tym także pełnomocnik wyborczy. Kandydatem na radnego nie może być pełnomocnik finansowy. Kandydat na radnego może jednocześnie kandydować w wyborach tylko do jednego organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego i może być zgłoszony tylko w jednym okręgu i tylko z jednej listy kandydatów.

Źródło: pkw.gov.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

zamów reklamę