iGostyn.pl reklamy
Rekrutacja

Leśnikiem być! Technikum Leśne w Miliczu zaprasza

Ostatni rok pokazał nam wszystkim, jak szybko zmienia się rzeczywistość, i to nie tylko szkolna. Tym wyraźniej uwidacznia się więc wyzwanie, przed jakim stają ósmoklasiści – wyboru takiej szkoły, która nie tylko odnajdzie się w tak dynamicznym środowisku edukacyjnym, ale i zapewni swoim wychowankom narzędzia i kompetencje do uczestniczenia w procesach zmiany, które charakteryzują naszą codzienność.

Technikum Leśne w Miliczu kształci w zawodzie technik leśnik w pięcioletnim cyklu nauczania. Absolwent otrzymuje wykształcenie ogólne oraz uzyskuje tytuł technika leśnika.

Po odbyciu stażu pracy może być zatrudniony w Lasach Państwowych, w przedsiębiorstwach leśnych lub kontynuować naukę na studiach wyższych na dowolnym kierunku, jednak najczęściej nasi absolwenci wybierają leśnictwo.

 

Niewątpliwym atutem Technikum Leśnego, poza lokalizacją w urokliwym pałacu Maltzanów, jest wysoka zdawalność egzaminów zawodowych i maturalnych, poświadczona notami (srebrną i złotą tarczą) w ogólnopolskim rankingu Perspektyw – co wyróżnia Technikum Leśne spośród innych placówek w regionie. Grono pasjonatów nauczania i uczenia się współtworzy życzliwą atmosferę, w której nasi uczniowie mogą poznać i rozwijać swoje mocne strony. Z bardzo dobrymi wynikami startują w ogólnopolskich konkursach i olimpiadach, biorą udział w projektach i grantach naukowych, zdobywając indeksy na uczelnie. Istotnym aspektem procesu edukacji w szkole jest rozbudowana baza dydaktyczna, nowocześnie wyposażone pracownie przedmiotowe i zawodowe, realizowane we współpracy z Nadleśnictwem Milicz praktyki i zajęcia zawodowe, które umożliwiają już od początku nauki intensywny kontakt z praktycznymi aspektami poznawanego, a dla wielu wymarzonego, zawodu. Całości zaś współtowarzyszy troska o wszechstronny rozwój uczniów, miła atmosfera, szkolny ceremoniał (którego częścią jest przychodzenie do szkoły w mundurze leśnika) i bogata oferta zróżnicowanych zajęć, o których będzie jeszcze mowa.

 

 

Nauka w Technikum Leśnym w Miliczu w nierozerwalny sposób dla większości uczniów łączy się z zamieszkaniem w internacie. Pierwsze kroki w dorosłość są stawiane pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej, zapewniającej mieszkańcom bezpieczeństwo i życzliwe wsparcie w podróży w dorosłość, wszechstronny rozwój poprzez udział w sekcjach sportowych, kołach zainteresowań, wydarzeniach kulturalnych. A o więzi z naszą szkołą niech świadczy także prężna działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Technikum Leśnego w Miliczu, wspierającego w zdobywaniu leśnych szlifów swych młodszych, bo tworzących szkolną społeczność, kolegów.

 

• Szkoła zapewnia 

 

 • profesjonalną, wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną
 • naukę języka obcego zawodowego
 • naukę leśnych programów informatycznych, wykorzystywanych w Lasach Państwowych
 • realizację praktyk zawodowych w Nadleśnictwie Milicz
 • realizację grantu edukacyjnego we współpracy ze Stowarzyszeniem Dolina Baryczy
 • realizację projektu Akademia zawodu – prelekcje pracowników Lasów Państwowych i uczelni wyższych, rozszerzające praktyczne aspekty nauki zawodu leśnika
 • rozwój zainteresowań w oparciu o szeroką ofertę zajęć pozalekcyjnych: rozwijających uzdolnienia, konsultacji przedmiotowych (szkoła bez korepetycji) czy licznych sekcji sportowych
 • miejsce w szkolnym internacie – zakwaterowanie w pokojach 2-,3- i 4-osobowych z aneksem sanitarnym

 

 

 Nauczane przedmioty 

 

Poza intensywnym kursem ogólnokształcącym uczymy przedmiotów zawodowych wymaganych do zdobycia kwalifikacji zawodowych w dziedzinie technik leśnik:

 • użytkowanie i ochrona lasu
 • urządzanie i hodowla lasu
 • gospodarki łowieckiej
 • ekonomiki leśnej
 • maszynoznawstwa leśnego
 • Systemu Informatycznego Lasów Państwowych
 • biologii leśnej
 • ochrony przyrody, turystyki i edukacji leśnej
 • zawodowego języka obcego
 • dodatkowo współpracy z nadleśnictwem Milicz  odbywają zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe

 

 

 • Zajęcia dodatkowe 

 

Ich propozycje powstają w oparciu o rozpoznanie potrzeb naszych uczniów, którzy mają możliwość współtworzenia ich oferty.

 

 

 • Koła zainteresowań 

 

 • entomologiczne
 • ornitologiczne
 • łowieckie
 • wędkarskie
 • pszczelarskie
 • wiedzy leśnej
 • umiejętności leśnych
 • liga ochrony przyrody
 • artystyczne koło ARS
 • koło sygnalistów
 • zespół muzyczny NaLeśniki
 • filozoficzne Sapere aude!
 • teatralne Antrakt
 • konsultacje przedmiotowe i repetytoria maturalne

 

 

• Sekcje sportowe 

 

 • piłki siatkowej dziewcząt i chłopców
 • tenisa stołowego
 • unihokeja
 • piłki nożnej (organizowane są Ogólnopolskie Mistrzostwa Szkół Leśnych w Piłce Halowej)
 • koszykówki
 • łucznictwa sportowego
 •  

Źródło: *Artykuł sponsorowanyTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę