iGostyn.pl reklamy
Dla kierowcy

Limity prędkości na drogach szybkiego ruchu. Warto sobie przypomnieć przed wakacyjnymi wyjazdami

Dopuszczalne prędkości na drogach w Polsce zależą nie tylko od typu drogi czy rodzaju pojazdów. Czasem o wprowadzeniu ograniczenia prędkości decydują kwestie bezpieczeństwa ruchu, uwarunkowania techniczne drogi czy też zapisy decyzji środowiskowej.

Prawo o ruchu drogowym jednoznacznie określa limity prędkości w zależności od typu drogi i rodzaju pojazdu.

Dla samochodów osobowych, motocykli i pojazdów ciężarowych o masie całkowitej do 3,5 t to odpowiednio:

  • do 140 km/h - na autostradzie,
  • do 120 km/h - na dwujezdniowej drodze ekspresowej,
  • do 100 km/h - na jednojezdniowej drodze ekspresowej.

Dla pozostałych pojazdów powyżej 3,5 t:

  • do 80 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

Dla autobusów spełniających dodatkowe warunki techniczne określone w rozporządzeniu o warunkach technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia:

  • do 100 km/h - na autostradzie i drodze ekspresowej.

 

Mimo wspomnianych wyżej limitów regulowanych prawem, zarządca drogi może wprowadzić na odcinku autostrady lub drogi ekspresowej dodatkowe ograniczenie prędkości. W formie tradycyjnego znaku, świetlnego lub na tablicy pryzmatycznej. Stosowanie się do nich nie jest sugestią, ale obowiązkiem użytkowników danej drogi.

Jadąc autostradą lub drogą ekspresową, kierujący pojazdem jest obowiązany zachować minimalny odstęp od pojazdu jadącego przed nim na tym samym pasie ruchu. Nie mniejszy niż połowa prędkości pojazdu, np. przy 100 km/h to minimum 50 metrów, przy 120 km/h - 60 m, a przy 140 km/h - 70 m. Przepisu tego nie stosuje się podczas manewru wyprzedzania.

W tunelach o długości przekraczającej 500 m, poza obszarem zabudowanym, kierowca pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t lub autobusu jest zobowiązany do utrzymania odległości nie mniejszej niż 50 m. Jeśli kieruje zespołem pojazdów lub pojazdem nie wymienionym wcześniej, odległość minimalna wynosi 80 m.

Warto też pamiętać, że niewłaściwe korzystanie z pasa awaryjnego nie tylko zagrożone jest mandatem w wysokości 300 zł, ale stwarza również poważne ryzyko wystąpienia groźnego zdarzenia w ruchu drogowym.

Źródło: GDDKiApasek reklama


Czytaj również


PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę