iGostyn.pl reklamy
Przepisy

Limity punktów karnych

Kierowcy łamiący przepisy ruchu drogowego, oprócz mandatu karnego lub skierowania wniosku do sądu, muszą liczyć się z ryzykiem nałożenia na nich punktów karnych. Konsekwencją przekroczenia obowiązujących limitów punktów karnych jest utrata prawa jazdy.

Punkty karne może otrzymać kierowca, który prowadząc pojazd silnikowy lub motorower nie stosuje się do przepisów ruchu drogowego. Punkty karne mają zniechęcić kierowców do łamania zasad. Od 17 września 2023 roku nałożone punkty karne ponownie kasują się po roku. Ale co ważne nadal od daty opłacenia mandatu. Oprócz tego ponownie możliwa jest redukcja punktów karnych. Ale, aby takie szkolenie było w pełni skuteczne, grzywna za nałożony mandat musi być uiszczona.

Obecnie kierowcom, którzy mają prawo jazdy dłużej niż rok przysługuje limit 24 punktów karnych. W przypadku tych mniej doświadczonych, a więc mających uprawnienia do kierowania samochodem krócej niż 12 miesięcy, granica to 20 punktów.

Przekroczenie przez kierującego obowiązujących limitów punktów wiąże się z utraceniem przez niego prawa jazdy wszystkich uzyskanych kategorii. Taki kierowca musi zdać ponowny egzamin na prawo jazdy - zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, bez konieczności odbywania kursu - w przypadku osób mających uprawnienia dłużej niż rok, z kursem dla osób z prawem jazdy poniżej roku. Jeżeli wynik badań oraz egzaminu będzie pozytywny, to kierowca odzyska prawo jazdy. Jeśli nie zda egzaminu, to będzie musiał podejść do kursu i następnie ponownie przejść przez egzamin teoretyczny oraz praktyczny.

Źródło: KMP Kaliszpasek reklama


Czytaj również


PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę