iGostyn.pl reklamy
Dla rolnika

Lista substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej

18 października weszło w życie rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zawiera szczegółową listę substratów możliwych do wykorzystania w biogazowni rolniczej. Rozporządzenie jest dopełnieniem przepisów wprowadzających ułatwienia dla biogazowni rolniczych.

Ułatwienia dotyczące planowania i realizacji inwestycji

Ułatwienia w tym obszarze obejmują:

  • przyspieszenie procesu wydawania różnego rodzaju decyzji;
  • zwolnienie z obowiązku zmiany przeznaczenia gruntów oraz ich wyłączenia z produkcji rolnej w przypadku biogazowni rolniczej lokalizowanej w gospodarstwie rolnym na powierzchni nie większej niż 1 ha;
  • umożliwienie lokalizacji biogazowni rolniczej zajmującej powierzchnię do 1 ha terenu należącego do zakładu przetwórstwa rolno-spożywczego, dla którego miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje możliwość lokalizacji zabudowy związanej z rolnictwem, produkcją lub magazynowaniem;
  • szczególny tryb lokalizacji biogazowni rolniczej o mocy powyżej 1 MW w drodze uchwały lokalizacyjnej rady gminy.

 

Ułatwienia dotyczące uznawania przedmiotów lub substancji za produkt uboczny

Ułatwienia w tym obszarze obejmują uproszczenie procedury administracyjnej związanej z potwierdzeniem spełniania warunków uznania danego substratu za produkt uboczny (tj. bez konieczności potwierdzania tego faktu decyzją marszałka województwa).

 

Nawozowe zagospodarowanie produktu pofermentacyjnego

Ułatwienia w tym obszarze oznaczają zwolnienie z obowiązku rejestracji produktu pofermentacyjnego jako nawozu lub środka poprawiającego właściwości gleby.

Należy pamiętać, że w przypadku korzystania z ułatwień w poszczególnych obszarach rozporządzenie ma różne zastosowanie.

Więcej na stronie internetowej ARiMR.

Źródło: ARiMRpasek reklama


Czytaj również


FIRMA DAMEN UBÓJ BYDLA Z KONIECZNOŚCI

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

mag-bull

ubojnia gola

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę