iGostyn.pl reklamy
Ciekawostki

MOP-y, kto i jak je planuje?

Zdjęcie: GDDKiA

Stanowią nierozłączny element infrastruktury drogowej w Polsce. Obecnie jest ich 269 i wraz z rozwojem sieci dróg szybkiego ruchu przybywają kolejne. W trakcie podróży możemy na nich zaplanować niezbędną przerwę i odpoczynek, zatankować paliwo, zjeść posiłek, a na niektórych nawet przenocować w hotelu. Mowa o MOP-ach, czyli Miejscach Obsługi Podróżnych. Jakie wyzwania pojawiają się przy ich projektowaniu? Jak wygląda ich realizacja i dostosowanie do konkretnej funkcji? Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wyjaśnia.

GDDKiA zarządza 157 MOP-ami o funkcji podstawowej, a pozostałe 112 MOP-ów o funkcji komercyjnej zarządzane jest przez dzierżawców wyłonionych w konkurencyjnych przetargach.

Lokalizacje MOP-ów są planowane z uwzględnieniem wielu czynników, m.in. natężenie ruchu na danych ciągach, warunki gruntowe czy regulacje prawne. Zgodnie z przyjętymi standardami - istniejące już stacje paliw mogą być skomunikowane z drogami ekspresowymi i autostradami, ale tylko po spełnieniu konkretnych wymogów dotyczących jakości usług i bezpieczeństwa ich użytkowników.

GDDKiA zarządza MOP-ami o funkcji podstawowej (dawniej kat. I) z parkingami i toaletami. MOP-y o funkcji komercyjnej (dawniej kategorii II i III) realizowane są przez partnerów prywatnych, którzy na podstawie własnego rachunku ekonomicznego podejmują decyzję o realizacji inwestycji. W celu zapewnienia transparentności oraz optymalizacji przychodów Krajowego Funduszu Drogowego, operatorzy MOP-ów wybierani są w konkurencyjnych przetargach.  

Ich zadaniem jest wybudowanie infrastruktury pozwalającej kierowcom m.in. zatankować paliwo i skorzystać z obiektów gastronomicznych oraz skorzystać z obiektów hotelowych, które zapewniają nocleg. 

Ponadto, na sieci dróg istnieje 81 Parkingów i Obiektów Obsługi Uczestników Ruchu (tzw. OOUR) - czyli podłączonych do dróg ekspresowych prywatnych obiektów, ze stacjami paliw i gastronomią. Dodatkowo na odcinkach koncesyjnych autostrad jest 40 MOP-ów w zarządzie koncesjonariuszy.

GDDKiA ma w planach budowę kolejnych 137 MOP-ów. W tej liczbie są lokalizacje na odcinkach dróg posiadających już decyzję środowiskową, zarówno budowanych jak i w przetargu na realizację.

 

Skąd się biorą MOP-y? Gdzie i dlaczego? Planowanie i realizacja. Krok po kroku.

Na etapie planowania drogi projektanci, dokonując analizy przyszłego przebiegu trasy, proponują rozmieszczenie MOP-ów z podziałem na ich kategorie. Lokalizacja MOP-ów uwzględnia wymogi wynikające z przepisów prawa, ale też uwarunkowania terenowe, prognozę ruchu, rozmieszczenie innych MOP-ów na sieci czy też odległość od aglomeracji miejskich lub granic państwa.

Zgodnie z założeniami, odległość pomiędzy sąsiednimi miejscami obsługi podróżnych na drodze klasy A lub S, dostępnymi dla ruchu w jednym kierunku, powinna być nie większa niż 40 km, a pomiędzy miejscami obsługi podróżnych umożliwiającymi zaopatrzenie w paliwa - powinna być nie większa niż 60 km. W trudnych warunkach dopuszcza się inne odległości. To ze względu na przyszłą możliwość wydzierżawienia MOP-u i zapewnienia podróżnym możliwości zatankowania pojazdu, skorzystania z usług gastronomicznych i hotelowych.

 

Jakie wyzwania w kontekście MOP?

Najczęstsze problemy występujące przy realizacji inwestycji związane są wyborem lokalizacji MOP-ów na terenie spełniającym odpowiednie warunki gruntowe przy zachowaniu odległości od zabudowań.

GDDKiA cały czas poszukuje podmiotów zainteresowanych dzierżawą i konsultuje z branżą rozwiązania umowne. GDDKiA jest otwarta na dialog zarówno z zrzeszeniami branżowymi, jak i poszczególnymi podmiotami.

Nie wszędzie jednak strony są w stanie znaleźć wspólny mianownik, gdyż na sieci dróg istnieją lokalizacje MOP-ów, które w obecnych uwarunkowaniach ruchowych i rynkowych nie stanowią potencjalnej wartości dla operatorów.

Więcej informacji - GDDKiA.

 

Źródło: GDDKiApasek reklama


Czytaj również


PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę