iGostyn.pl reklamy
UMWW

Możliwe środki na aktywizację cudzoziemców w powiecie gostyńskim

Zdjęcie: umww.pl

Dzięki pozytywnej rekomendacji udzielonej w dniu 22 lutego przez Wojciecha Jankowiaka, Wicemarszałka Województwa Wielkopolskiego do trzech powiatów w regionie najpewniej trafi blisko 1,2 mln zł na aktywizację zawodową bezrobotnych cudzoziemców, w tym objętych ochroną międzynarodową, czyli przede wszystkim uchodźców z Ukrainy. 

- Wnioski z powiatów pleszewskiego, konińskiego i gostyńskiego o przyznanie dodatkowych środków z Funduszu Pracy dotyczą wsparcia przede wszystkim dla osób przybyłych z Ukrainy, które próbują odnaleźć się na naszym rynku pracy. Skierowane przez starostów do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu wnioski zarekomendowałem pozytywnie i przekazałem do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społeczne, gdzie zapadnie ostateczna decyzja. Cieszę się, że starostowie z Pleszewa, Konina i Gostynia wraz z tamtejszymi Powiatowymi Urzędami Pracy wykorzystują możliwość i wnioskują o fundusze na realizację autorskich programów na rzecz aktywizacji cudzoziemców - podkreśla Wicemarszałek Wojciech Jankowiak.

Na terenie powiatu pleszewskiego przebywa około tysiąca osób, które uciekły z objętej wojną Ukrainy. Starosta pleszewski Maciej Wasilewski, który zawnioskował o 693,6 tys. zł, informuje, że w ramach programu formami aktywizacji dla tych osób będą staże, szkolenia i bony szkoleniowe, doposażenie stanowisk pracy oraz roboty publiczne. - Udział w programie pozwoli odnaleźć się cudzoziemcom i ich rodzinom na polskim rynku pracy, w różnych obszarach życia społecznego oraz na adaptację w nowym środowisku. Dodatkowe środki przyczynią się do rozwoju lokalnego rynku pracy poprzez powstanie nowych miejsc pracy i dofinansowanie istniejących. W ramach programu Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie będzie współpracował z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Pleszewie, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Pleszewie, Urzędem Miasta i Gminy Pleszew i Fundacją Animacja. Organizacje te zajmują się wsparciem cudzoziemców na terenie Powiatu Pleszewskiego – wyjaśnia starosta Wasilewski.

Z kolei starosta koniński Stanisław Bielik zawnioskował o 347,5 tys. zł na realizację autorskiego programu, który obejmuje wdrożenie działań zapewniających aktywizację zawodową bezrobotnych cudzoziemców, w tym obywateli Ukrainy, poprzez zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz organizacji staży i szkoleń. - Powiatowy Urząd Pracy w Koninie realizując program niewątpliwie przyczyni się do eliminacji barier dotyczących bezrobotnych cudzoziemców. Konieczne i uzasadnione jest podejmowanie działań zmierzających do ich aktywizacji zawodowej poprzez finansowe wsparcie ze strony urzędu i podjęcie działań mających na celu powrót tych osób na rynek pracy. Staż zniweluje brak doświadczenia i pomoże przygotować do pracy, a szkolenia, w tym w szczególności z jęz. Polskiego, pomogą lepiej odnaleźć się na rynku pracy dzięki lepszej komunikacji z pracodawcami oraz dostosować kwalifikacje do lokalnego rynku pracy. A roboty publiczne zniwelują niechęć pracodawców do zatrudniania cudzoziemców, czy brak doświadczenia – informuje starosta Bielik.

Trzeci z powiatów – gostyński, zawnioskował o 154,5 tys. zł na realizację programu obejmującego wdrożenie działań zapewniających aktywizację zawodową bezrobotnych cudzoziemców poprzez zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych, organizacji staży oraz szkoleń.

Źródło: umww.plpasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę