iGostyn.pl reklamy
Gmina Gostyń

Nowe kierunki współpracy z Kekavy

Zdjęcie: gostyn.pl

Możliwe obszary dalszej współpracy i jej preferowane kierunki były tematem spotkania burmistrza Gostynia Jerzego Kulaka z delegacją z łotewskiej Ķekavy, na czele której stał Valts Variks, wiceprzewodniczący tamtejszego samorządu.

Jednym z głównych tematów, które poruszano w czwartek 15 grudnia 2022 roku w gostyńskim ratuszu, była lokalna gospodarka i pomoc udzielana firmom, zwłaszcza małym i średnim, przez samorządy i instytucje otoczenia biznesu.
Przed przyjazdem Łotysze zasugerowali, aby zaprezentować im metody wsparcia podmiotów gospodarczych, stosowane przez lokalne samorządy. Dlatego też w spotkaniu wziął udział Krzysztof Marzec, prezes zarządu Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego. W swoim wystąpieniu omówił realizowane zadania, projekty oraz inicjatywy SWPPG podejmowane w ostatnich trzech miesiącach. Zadeklarował też gotowość nawiązania współpracy z podobną organizacją, działającą w Ķekavie, a także możliwość realizacji międzynarodowych projektów, służących rozwojowi gospodarczych relacji dwustronnych. Stowarzyszenie może także zorganizować staż w ramach finansowanego przez Komisję Europejską programu European Voluntary Service.
Łotewscy goście przybyli do Gostynia w związku z podsumowaniem projektu pt. „Budowanie potencjału współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej”, który w latach 2020-2022 realizowały wspólnie samorządy Gostynia, Ķekavy i niemieckiego Bordesholm – w ramach Europejskiej Inicjatywy Ochrony Klimatu (EUKI). EUKI jest instrumentem finansowym niemieckiego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Przyrody i Bezpieczeństwa Reaktorów Atomowych. Ķekavianie rozważają kontynuację projektowych działań dotyczących energii odnawialnej w kolejnym rozdaniu grantów EUKI. Zwrócili się zatem z propozycją, aby rozważyć ewentualność wzięcia udziału w projekcie przez dotychczasowych partnerów – tzn. przez Bordesholm i Gostyń.
Był to pierwszy po pandemii koronawirusa kontakt „na żywo” z partnerami z Ķekavy. Takie spotkania zbliżają ludzi i ułatwiają późniejsze rozmowy prowadzone za pomocą elektronicznych środków porozumiewania się. Uzgodniono, że we wszystkich poruszonych tematach ustalenia będą kontynuowane, tak aby można było wkrótce podjąć decyzję, które spośród zaproponowanych kierunków działania, będą realizowane.

Źródło: gostyn.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę