iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Nowy termin wejścia w życie rozporządzenia w sprawie patodeweloperki

Do wykazu prac legislacyjnych Ministra Rozwoju i Technologii trafił projekt rozporządzenia zmieniający datę wejście w życie rozwiązań przeciwdziałających tzw. patodeweloperce. Zmianie ulegnie tylko data wejścia w życie przepisów – z 1 kwietnia na 1 sierpnia 2024 r.

Projekt rozporządzenia powstał w odpowiedzi na zgłaszane przez jednostki samorządu terytorialnego potrzeby związane chociażby z wydłużeniem czasu na modyfikacje dokumentacji planowanych inwestycji pod kątem nowych przepisów. Dlatego przesunięcie terminu wejścia w życie nowych regulacji wychodzi naprzeciw docierającym do resortu postulatom i umożliwi ukończenie projektów budowlanych dużych i skomplikowanych inwestycji.

Projekt ma na celu wydłużenie okresu vacatio legis rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 2442). Zmianie ulegnie wyłącznie data wejścia w życie przepisów. Nowy termin to 1 sierpnia 2024 r. Dodatkowy okres czterech miesięcy, umożliwi poszczególnym inwestorom ukończenie prac nad projektami inwestycji, które są w toku.

Proponowane zmiany są ściśle związane z terminem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z 27 października 2023 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Prace legislacyjne mające na celu zmianę daty wejścia w życie obu tych rozporządzeń prowadzone są równolegle.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i TechnologiiTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET


OKNA MARCINKOWSKI

Materiały Budowlane Chodorowski

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę