iGostyn.pl reklamy
Dla rolnika

Ochrona, rekultywacja i poprawa jakości gruntów rolnych - można otrzymać dofinansowanie

Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił zasady w ramach dofinansowania zadań związanych z ochroną, rekultywacją i poprawą jakości gruntów rolnych. Dofinansowana zostanie infrastruktura ogrodowa, zakup sadzonek drzew miododajnych, budowa zbiorników małej retencji oraz budowa zbiorników małej retencji. Wnioski należy składać do 30 listopada.

8 października Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zasad w ramach programu ochrony gruntów rolnych. Jednostki Samorządu Terytorialnego, Stowarzyszenia Ogrodowe, Rodzinne Ogrody Działkowe oraz podmioty posiadające nie więcej niż 30 ha zbiorników wodnych mogą ubiegać się o wsparcie na realizację zadań oraz inwestycji związanych z rekultywacją i ochroną gruntów.

- Realizowany program ochrony i poprawy jakości gruntów rolnych od ponad 10 lat umożliwia realizację zadań ograniczających wpływ człowieka na liczne obszary oraz odtworzenie ich należytego stanu. Zainteresowanie wnioskodawców od wielu lat w pełni wyczerpuje pulę środków przeznaczoną na realizację tego programu na terenie naszego województwa – mówi wicemarszałek województwa wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

W ramach dofinansowania infrastruktury ogrodowej o wsparcie mogą ubiegać się stowarzyszenia ogrodowe prowadzące Rodzinne Ogrody Działkowe lub Rodzinne Ogrody Działkowe. Wsparcie można uzyskać raz na 2 lata, w wysokości do 70 % poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 40 tys. zł.

O dofinansowanie związane z zakupem sadzonek drzew miododajnych przeznaczonych do nasadzeń w pasie drogowym lub terenach rolnych mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego lub samorządowe jednostki organizacyjne. Maksymalna kwota wsparcia na ten cel to 20 tys. zł i nie więcej niż 90% łącznej wartości kosztów.

- Wsparcie dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych realizowane przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego od 2 lat dało nowe możliwości poprawy stanu i infrastruktury ogrodowej dla użytkowników ogrodów. Liczne ogrody korzystające z wsparcia zrealizowały zadania podnoszące bezpieczeństwo oraz funkcjonalność tych obiektów. Ponadto na terenie naszego Regionu od trzech lat Samorządy Terytorialne realizują program nasadzeń sadzonek drzew miododajnych. W perspektywie przyszłych lat drzewa będą swoistą „stołówką” dla pszczół, które dodatkowo wzbogacą krajobraz i różnorodność biologiczną – dodaje wicemarszałek Krzysztof Grabowski.

W ramach programu ochrony gruntów rolnych dofinansowana zostanie również budowa i renowacja zbiorników wodnych małej retencji. Dofinansowanie jest przeznczone do zbiorników o powierzchni od 0,30 ha do 2,00 ha. Udział środków z Budżetu Województwa nie może przekroczyć 90 % faktycznej wartości wykonanych prac. W przypadku renowacji dofinansowanie wynosi 30 tys. zł/ha, natomiast budowy nowego zbiornika 75 tys. zł/ha. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 listopada.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Gospodarki Mieniem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, ponadto informacje na temat programu opublikowane są na stronach internetowych urzędu.
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mag-bull

ubojnia gola

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę