iGostyn.pl reklamy
Straż pożarna

Od 1 listopada nowy komendant PSP w Gostyniu

Zdjęcie: KW PSP Poznań/mł.bryg. Lucyna Rudzińska

Wielkopolski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1  listopada  2022 roku obowiązki Komendanta Powiatowego PSP w Gostyniu powierzył oficerowi - st. kpt. Marcinowi Nyczce.

Uroczyste powierzenie obowiązków odbyło się 27 października br. w siedzibie KW PSP w Poznaniu, którego dokonał  Wielkopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Dariusz Matczak.

 


St. kpt. mgr inż. Marcin Nyczka służbę w jednostkach organizacyjnych ochrony przeciwpożarowej rozpoczął w 1 września 2009 roku, kiedy podjął naukę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu. W 2011 roku zdał egzamin potwierdzając zdobyte kwalifikacje zawodowe i uzyskując tytuł: Technik pożarnictwa. Po ukończeniu nauki został mianowany na stałe w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu na stanowisko starszego ratownika.

W chwili obecnej zajmuje stanowisko dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej,  Na bieżąco zdobywał doświadczenie zawodowe i podnosił swoje kwalifikacje na kolejnych kursach kwalifikacyjnych i szkoleniach, a mianowicie:

 • kurs ratownictwa medycznego w zakresie pierwszej pomocy medycznej,
 • szkolenie dla strażaków PSP w zakresie kierowania ruchem drogowym podczas czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczych,
 • szkolenie doskonalące dla strażaków KSRG z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe,
 • szkolenie dla obsad stanowisk kierowania PSP,
 • egzamin w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy
  i uzyskanie tytułu ratownika,
 • szkolenie z zakresu ratownictwa wysokościowego i sprzętu do ratowania wysokościowego ,
 • słuchacz kursu dla obsad SKKP dla osób zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych PSP w woj. wielkopolskim i pełniących służbę w PSK i MSK,
 • szkolenie w dziedzinie BHP,
 • szkolenie w dziedzinie BHP dla osób kierujących pracownikami,
 • szkolenie w zakresie współpracy jednostek KSRG z przedstawicielami masowego przekazu,
 • szkolenie doskonalące z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym,
 • szkolenie z ratownictwa chemicznego i ekologicznego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym,
 • szkolenie ochrona danych osobowych, bezpieczne korzystanie z komputera, legalne korzystanie z komputera,
 • szkolenie- nie daj się cyberzbójom,
 • szkolenie podsumowujące doskonalenie zawodowe,
 • szkolenie z ratownictwa wysokościowego realizowanego przez KSRG w zakresie podstawowym,

W 2015 roku ukończył studnia pierwszego stopnia na Wydziale Inżynierii Bezpieczeństwa Pożarowego w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Kontynuował naukę na studniach magisterskich i z dniem 14.06.2017 r. uzyskał tytuł magister inżynier pożarnictwa.

Za wzorowe wypełnianie obowiązków służbowych, postawę godną strażaka został wyróżniony:

 • Brązowym Medalem za zasługi dla pożarnictwa 2015 r.
 • Brązową odznaką zasłużony dla ochrony ppoż. 2021 r.

 

Przebieg służby:

 • 01.09.2009 - 10.06.2011       Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu
 • 11.06.2011 - 31.07.2011       Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu (służba kandydacka)
 • 01.08.2011 - obecnie            Komenda Powiatowa PSP w Gostyniu;
Źródło: KW PSP Poznań/mł.bryg. Lucyna Rudzińskapasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę