iGostyn.pl reklamy
Ważne sprawy

Od Nowego Roku zmiany w zakresie rejestracji pojazdów

Pakiet zmian w Prawie o ruchu drogowym w zakresie rejestracji pojazdów wejdzie w życie od 1 stycznia 2024 roku.

Od 1 stycznia 2024 r. termin rejestracji pojazdów używanych będzie wynosił 30 dni od dnia zakupu w przypadku zakupu przez osobę fizyczną. Właściciel pojazdu, który jest przedsiębiorcą prowadzącym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami, obowiązany jest do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

 

Poniżej szczegóły:

Od 1 stycznia 2024 r. właściciel pojazdu będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni od dnia:

  • nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  • sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku - termin, będzie biegł od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

W przypadku gdy właścicielem pojazdu będzie przedsiębiorca prowadzący na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami (PKD 45.11.Z, 45.19.Z, 45.40.Z, 46.61.Z), będzie obowiązany do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni.

 

Nie będzie możliwości zgłoszenia nabycia pojazdu bez jego rejestracji

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 30 dni (dotyczy wszystkich właścicieli z wyłączeniem przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 500 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 1 000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu obowiązanym do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni (dotyczy przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami) nie złoży tego wniosku w terminie, podlega karze pieniężnej w wysokości 1000 zł. W przypadku niezłożenia wniosku o rejestrację pojazdu w terminie 180 dni, karę pieniężną nakłada się w wysokości 2 000 zł.

Kto będąc właścicielem pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zawiadamia starosty o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni, podlega karze pieniężnej w wysokości 250 zł.

Zawiadomienia o zbyciu pojazdu dokonuje u starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania (siedzibę) lub czasowego zamieszkania, a jeżeli właścicielem jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot, w skład którego wchodzą wydzielone jednostki organizacyjne- u starosty właściwego ze względu na miejsce rejestracji pojazdu.

 

Wysokość kar administracyjnych od 1 stycznia 2024 r.

  • 250 zł za brak zawiadomienia o zbyciu pojazdu w terminie 30 dni;
  • 500 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 30 dni;
  • 1 000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni;
  • 1 000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 90 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami;
  • 2 000 zł za niezarejestrowanie pojazdu w terminie 180 dni przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie obrotu pojazdami.

 

Źródło: powiat-krotoszyn.plpasek reklama


Czytaj również


PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę