iGostyn.pl reklamy
KAS

Odroczenie Krajowego Systemu e-Faktur

Ze względu na zdiagnozowane błędy krytyczne w systemie konieczne jest odroczenie daty obowiązkowego KSeF. Celem przyjętego przez Radę Ministrów projektu ustawy jest przesunięcie obligatoryjnego KSeF na 1 lutego 2026 r. Dalsze uproszczenia KSeF, w tym zapowiadane przez resort finansów etapowe wejście w życie KSeF będzie przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych.

Na mocy ustawy z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw obowiązkowy KSeF powinien wejść w życie od 1 lipca 2024 r. Jednak jak wykazał audyt informatyczny, przeprowadzony na zlecenie Ministerstwa Finansów, niezbędne jest przesunięcie tej daty na dzień 1 lutego 2026 r.

Dlatego konieczne było przyjęcie przez Radę Ministrów projektu ustawy nowelizującej ustawę o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (UD49) przewidującego wyłącznie odroczenie daty wejścia w życie obowiązku KSeF. 

Dodatkowe odroczenia

Zgodnie z przyjętym projektem, obowiązek wdrożenia KSeF objąłby w jednym terminie z założenia wszystkich podatników (czynnych i zwolnionych z VAT). Projekt zawiera ponadto odpowiednie przesunięcie terminów, zawartych w ustawie wprowadzającej KSeF, dodatkowych odroczeń obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF.

Dotyczy to wskazania:

  • okresu przejściowego dla wystawiania faktur z kasy rejestrującej
  • odroczenia obowiązku dokonywania płatności przelewem z podaniem numeru KSeF,
  • odroczenia kar wobec podatników za błędy związane ze stosowaniem obowiązku KSeF,

W efekcie utrzymuje się dodatkowe odroczenia zawarte w ustawie zachowując półroczny okres przejściowy.

Odrębne prace legislacyjne

Uproszczenia obowiązków związanych z wdrożeniem KSeF będą przedmiotem odrębnych prac legislacyjnych. W drugim projekcie legislacyjnym będą również przedstawione propozycje Ministerstwa Finansów dotyczące etapowego wejścia w życie obowiązkowego KSeF. Resort proponuje, żeby od. 1 lutego 2026 r. obowiązek objął przedsiębiorców, u których wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) przekroczyła w 2025 r. 200 mln zł, a pozostałych przedsiębiorców od 1 kwietnia 2026 r. Projekt zostanie poddany szczegółowym konsultacjom publicznym i opiniowaniu.

Źródło: Ministerstwo Finansów - Krajowa Administracja SkarbowaTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę