iGostyn.pl reklamy
Rolnictwo

Ostatnie dni na złożenie wniosków w "Nasza wieś, naszą wspólną sprawą"

30 marca Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił X edycję konkursu „Nasza wieś, naszą wspólną sprawą”. Organizacje pozarządowe funkcjonujące na obszarach wiejskich mogą uzyskać do 10 tys. zł dofinansowania na realizację zgłoszonego zadania w ramach konkursu. Łączna pula środków wynosi 350 tys. zł. Oferty konkursowe przyjmowane są do 25 kwietnia.

X edycja konkursu „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” organizowanego w ramach programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” to szansa dla miejscowości lub sołectw na promocję i rozwój swojej „małej ojczyzny”. Na terenie naszego województwa prężnie działają liczne organizacje pozarządowe integrujące lokalne społeczności wiejskie, aktywizują je do działania przez udział w rozmaitych przedsięwzięciach, ponadto podtrzymują miejscowe tradycje i folklor. Konkurs umożliwia pozyskanie środków na realizację niewielkich projektów inwestycyjnych, organizacji imprez tematycznych, zakupu towarów służących rozwojowi i kultywowaniu folkloru oraz tradycji społeczności lokalnych, wydania materiałów promujących oraz organizacji warsztatów lub szkoleń. Realizacja tego typu zadań przyczynia się do rozwoju miejscowości, zachowania dziedzictwa kulturowego oraz poczucia tożsamości regionalnej mieszkańców.

 

Konkurs „Nasza wieś, naszą wspólna sprawą” umożliwia zrealizowanie przez lokalną społeczność projektów przyczyniających się do promocji walorów, tradycji oraz podniesienia świadomości regionalnej o swojej „małej ojczyźnie”. Organizacje pozarządowe realizujące konkursowe projekty wypierają mieszkańców obszarów wiejskich dają niepowtarzalną okazję integracji mieszkańców oraz uczestników. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył 350 tys. zł z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Program „Wielkopolska Odnowa Wsi” od 12 lat znacząco wpływa na zmiany jakie dokonują się na Wielkopolskich wsiach. Dotychczas na realizację programu przeznaczono ponad 41 mln zł – mówi Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski.

 

Konkurs obejmuje dofinansowanie przedsięwzięć promujących idee odnowy wsi, które wspierają społeczności lokalne będące uczestnikami programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”, a także pobudzają aktywność mieszkańców do wspólnej pracy na rzecz rozwoju swojej miejscowości, zachowania dziedzictwa kulturowego i charakteru obszarów wiejskich. Maksymalna kwota dotacji zgłoszonego projektu to 10 tys. zł i nie więcej niż 80% wartości całkowitego kosztu zadania. Pula środków w konkursie wynosi 350 tys. zł. Oferty mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art.3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3. ww. ustawy. W ubiegłorocznej edycji konkursu 38 ofert otrzymało dofinansowanie na realizację projektów.

Szczegółowe informacje na temat konkursu zawarte są na stronie internetowej programu „Wielkopolska Odnowa Wsi”: www.wow.umww.pl/ lub na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego: https://www.umww.pl/ogloszenie-otwartego-konkursu-ofert-nasza-wies-nasza-wspolna-sprawa-1

 
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


mag-bull

ubojnia gola

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę