iGostyn.pl reklamy
Z policji

Pamiętaj o prawidłowym oznaczeniu nieruchomości!

Prawidłowe oznaczenie nieruchomości ma bardzo duże znaczenie praktyczne i pomaga w odnalezieniu właściwego adresu służbom ratowniczym, policjantom czy też listonoszom. Za brak tabliczki z oznaczeniem posesji grozi kara grzywny.

Zgodnie z artykułem 47b ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru. W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu. Na tabliczce oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

Policjanci przypominają, że na podstawie artykułu 64 kodeksu wykroczeń właściciele, administrator, dozorca lub użytkownik nieruchomości, który nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny albo karze nagany. Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

Źródło: Oficer prasowy KPP w Miliczu podinsp. Sławomir Waleńskipasek reklama


Czytaj również


WALBET


OKNA MARCINKOWSKI

Materiały Budowlane Chodorowski

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę