iGostyn.pl reklamy
Z policji

Pamiętaj o właściwym zachowaniu na przejeździe kolejowym

Policjanci przypominają, że nieostrożny wjazd lub wejście na przejazd kolejowo-drogowy może zakończyć się wypadkiem, nawet ze skutkiem śmiertelnym. Dlatego tak ważne jest, aby każda osoba znajdując się na przejeździe kolejowym w trakcie jego przechodzenia lub przejeżdżania zachowała szczególną ostrożność.

Policjanci przypominają podstawowe zasady bezpieczeństwa na przejazdach kolejowo- drogowych:

 • zbliżając się do przejazdu kolejowego oraz przejeżdżając lub przechodząc przez przejazd należy zachować szczególną ostrożność;
 • przed wjechaniem lub wejściem na tory należy upewnić się, czy nie zbliża się pojazd szynowy oraz przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności, zwłaszcza jeżeli wskutek mgły lub innych powodów przejrzystość powietrza jest zmniejszona;
 • prowadzić pojazd z taką prędkością, aby można było go zatrzymać w bezpiecznym miejscu, gdy nadjeżdża pojazd szynowy lub gdy urządzenie zabezpieczające albo dawany sygnał zabrania wjazdu na przejazd;
 • w razie unieruchomienia pojazdu na przejeździe kolejowym niezwłocznie usunąć go z przejazdu, a jeżeli nie jest to możliwe, ostrzec kierującego pojazdem szynowym o niebezpieczeństwie.

Zabrania się:

 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania lub wchodzenia na przejazd, jeżeli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone;
 • wjeżdżania na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • wyprzedzania pojazdu na przejeździe kolejowym i bezpośrednio przed nim;
 • omijania pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymagałoby to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Jednocześnie policjanci przypominają, że za:

 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie nie zostało zakończone,
 • naruszenie przez kierującego pojazdem na przejeździe kolejowym zakazu wjazdu za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały,
 • naruszenie przez kierującego pojazdem zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy,
 • wchodzenie na torowisko, gdy zapory lub półzapory są opuszczone lub rozpoczęto ich opuszczanie grozi mandat karny w wysokości 2000 złotych!

Pamiętajmy, że od nas również zależy bezpieczeństwo na drodze. Chwila nieuwagi może spowodować zdarzenie tragiczne w skutkach. Dlatego wspólnie zadbajmy o bezpieczeństwo.

Źródło: KPP MiliczTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj równieżMotoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę