iGostyn.pl reklamy
Dla rolnika

Płatności dla małych gospodarstw przez aplikację eWniosekPlus

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło ułatwienie dla rolników, którzy posiadają małe gospodarstwa. Mogą oni wnioskować o płatność, która zastąpi wszystkie wnioskowane płatności bezpośrednie. Dokumenty należy składać do 31 sierpnia 2023 roku wyłącznie przez aplikację eWniosekPlus.

Płatnością dla małych gospodarstw powinni zainteresować się przede wszystkim rolnicy, w gospodarstwach których powierzchnia użytków rolnych w roku 2023 wynosi nie więcej niż 5 hektarów i we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 ubiegają się tylko o podstawowe wsparcie dochodów i płatność redystrybucyjną.

 

Jakie warunki trzeba spełnić?

Płatność dla małych gospodarstw może być przyznana rolnikowi, jeżeli:

  1. złożył on wniosek o przyznanie płatności na rok 2023 (w terminie od 15 marca do 25 lipca 2023 roku), w którym łączna powierzchnia użytków rolnych, będących w posiadaniu tego rolnika w dniu 31 maja 2023 roku, wynosi nie więcej niż 5 hektarów,

  2. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności na rok 2023 do podstawowego wsparcia dochodów zostanie zatwierdzona powierzchnia wynosząca co najmniej 1 hektar,

  3. na podstawie złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2022 przez tego rolnika lub podmiotu, od którego rolnik nabył gospodarstwo rolne, powierzchnia zatwierdzona do jednolitej płatności obszarowej (JPO) była większa od zera.

 

Alternatywa dla płatności bezpośrednich

Płatność dla małych gospodarstw zastępuje wszystkie inne płatności bezpośrednie wnioskowane we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 finansowane w 100% z budżetu Unii Europejskiej (podstawowe wsparcie dochodów, płatność redystrybucyjna, płatność dla młodych rolników, wszystkie płatności związane z produkcją oraz płatności w ramach ekoschematów).

Jednak rolnicy żądający płatności dla małych gospodarstw, którzy ubiegali się o przejściowe wsparcie finansowane w 100% z budżetu krajowego (uzupełniającą płatność podstawową lub płatność do tytoniu) także otrzymają te płatności.

Niezależnie od tego rolnik otrzyma płatności ONW, płatność ekologiczną, płatności rolno-środowiskowo-klimatyczne, o ile wnioskował o te płatności we wniosku o przyznanie płatności za rok 2023, złożonym w terminie do dnia 25 lipca 2023 roku.

 

Wysokość stawki

Wysokość płatności dla małych gospodarstw ustalana będzie jako iloczyn powierzchni obszaru zatwierdzonego do podstawowego wsparcia dochodów i stawki płatności na 1 hektar wynoszącej 225 euro (przeliczonej na złote z zastosowaniem kursu wymiany euro).

 

Składanie dokumentów

W celu otrzymania płatności dla małych gospodarstw należy w terminie do 31 sierpnia 2023 roku złożyć w aplikacji eWniosekPlus skan oświadczenia „Żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw”. Wzór oświadczenia znajduje się na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Na stronie internetowej ARiMR znajduje się także instrukcja opisująca w jaki sposób dołączyć do złożonego wniosku o przyznanie płatności za rok 2023 żądanie przyznania płatności dla małych gospodarstw. Dodatkowo, rolnik może skorzystać z pomocy doradców Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu przy składaniu dokumentów.

Rolnicy mogą ubiegać się o przyznanie płatności dla małych gospodarstw w 2023 roku zgodnie z art. 147a ustawy z dnia 8 lutego 2023 r. o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 (Dz. U. poz. 412 ze zm.) wprowadzonym ustawą z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–20271 (Dz. U. poz. 1530).
pasek reklama


Czytaj również


FIRMA DAMEN UBÓJ BYDLA Z KONIECZNOŚCI

KOJS SKUP BYDŁA I TRZODY CHLEWNEJ

mag-bull

ubojnia gola

POLUB NAS NA FACEBOOKU

zamów reklamę