iGostyn.pl reklamy
Ciekawostki

Po co przy drogach powstają ekrany akustyczne?

Powstanie nowej drogi wiąże się nie tylko z szeregiem udogodnień dla kierowców, ale również z oddziaływaniem inwestycji na otoczenie zewnętrzne. 

- Ekrany akustyczne ustawiamy w celu ochrony przed hałasem terenów faktycznie zagospodarowanych. Stawiamy je tylko w przypadkach prognozowanego przekroczenia obowiązujących norm hałasu w środowisku - podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Na etapie projektowania lub w budowie, decyzję o postawieniu ekranów akustycznych podejmuje organ ochrony środowiska. W przypadku dróg istniejących, decyzję podejmuje właściwy miejscowo marszałek województwa, starosta, prezydent miasta, burmistrz lub wójt. Decyzja podejmowana jest na podstawie wyników analizy akustycznej.  

Wysokość ekranów zależy m.in. od rodzaju zabudowy podlegającej ochronie, od poziomu przekroczenia norm hałasu czy odległości zabudowy od drogi. Ekrany powstają w oparciu o wiążące nas decyzje, pozwolenia i ścisłe wytyczne.    

Ekrany akustyczne przy drogach zarządzanych przez GDDKiA mają powierzchnię ponad 6 mln metrów kwadratowych. Trwałość ekranu wynosi od pięciu do nawet ponad 15 lat i uzależniona jest m.in. od użytego materiału oraz lokalizacji.

 

Aktualnie w Polsce obowiązują następujące dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku:   

  • 45 dB w nocy dla szpitali poza miastem i stref uzdrowiskowych „A”;  
  • 50 dB w dzień dla szpitali poza miastem i stref uzdrowiskowych „A”;  
  • 56 dB w nocy dla szkół, szpitali w miastach i domów opieki, zabudowy jednorodzinnej, mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych;  
  • 61 dB w dzień dla zabudowy jednorodzinnej, szkół, szpitali w miastach i domów opieki;  
  • 65 dB w dzień dla zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zagrodowej oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych.  
Źródło: GDDKiATworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR


Motoinformator poradnik sieci gazet internetowych - FanPage
zamów reklamę