iGostyn.pl reklamy
Gmina Piaski

Podpisali umowę na przebudowę drogi gminnej

Zdjęcie: Facebook/Gmina Piaski

Podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn: Przebudowa drogi gminnej nr 740542P na odcinku od ul. Drzęczewskiej w Piaskach do Drzęczewa Drugiego.

Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Drogowe "Drogbud" - Gostyń Sp. z o.o. z Grabonogu. Prace zostaną wykonane na długości 1,61 km. W ramach inwestycji przewidziano: wycinkę kolidujących drzew, rozbiórkę krawężników oraz istniejącej nawierzchni drogi, chodników i zjazdów, frezowanie istniejącej nawierzchni, ułożenie rur dwudzielnych osłonowych na kablach elektrycznych i teletechnicznych, przebudowę sieci kolidującej z projektowaną jezdnią, budowę oświetlenia z doświetleniem przejść dla pieszych, przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w tym montaż kolektora, studni, przykanalików i wpustów deszczowych, poszerzenie i wzmocnienie konstrukcji nawierzchni ulicy w miejscowości Piaski, budowę nowej konstrukcji nawierzchni, budowę miejsc postojowych, wykonanie chodnika i ścieżki pieszo-rowerowej z kostki betonowej, budowę ścieżki rowerowej z betonu asfaltowego, przebudowę istniejących skrzyżowań i zjazdów, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu, w tym barier i balustrad ochronnych, wymianę istniejących i montaż nowych znaków pionowych, wykonanie oznakowania poziomego. Wartość umowna inwestycji to: 8 019 191,09 zł brutto. Termin realizacji zadania upływa 16 października 2023r. Gmina Piaski otrzymała dofinansowanie na w/w inwestycję z Programu Rządowego Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych do kwoty 5 310 000,00 zł.

Źródło: Facebook/Gmina PiaskiTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


CERMOTOR

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę