iGostyn.pl reklamy
Pępowo

Podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni

Zdjęcie: GMINA Pępowo/Facebook
W środę podpisano umowę na rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie.

W dniu 20.02.2019 r. Wójt Gminy Pępowo Grzegorz Matuszak zawarł umowę z firmą HYDRO-MARKO Sp. z o. o. Sp. K., ul. Wojska Polskiego 139, 63-200 Jarocin reprezentowaną przez Marię Jolantę Plutę, na zadanie pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych w Pępowie”, które w szczególności obejmuje:

 • pompownię główną ścieków;
 • stację zlewną ścieków dowożonych z sitopiaskownikiem, z obiegiem awaryjnym, z odpływem do kanalizacji zakładowej i zbiorników zlewnych, zbiorniki zlewne oraz wodociąg W5 i W6;
 • punkt zlewny dla WUKO;
 • sitopiaskownik główny z obiegiem awaryjnym i rurociągiem tłocznym z pompowni głównej do pompowni pośredniej, wodociągiem i siecią cieplną;
 • pompownię pośrednią II stopnia;
 • istniejący blok biologiczny ( ZRB )-modernizowany;
 • komory nitryfikacji z komorą rozdziału, pompownią recyrkulacji zewnętrznej, osadniki wtórne;
 • stację koagulantu;
 • zagęszczacz osadu, rurociąg osadu zagęszczonego i rurociąg odcieków;
 • stację dmuchaw z rurociągiem powietrza;
 • sieci technologiczne międzyobiektowe i przebudowa istniejących sieci wod-kan i gaz;
 • drogi, place, chodniki i zagospodarowanie terenu;
 • roboty rozbiórkowe;
 • roboty zabezpieczające w istniejącym ZRB - wystąpią w przypadku postępującej korozji ścian stalowych;
 • instalacje elektryczne i automatyka;
 • rozruch, próbna eksploatacja.

 

Termin zakończenia robót będących przedmiotem ww. umowy nastąpi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.09.2020 r., a wynagrodzenie kosztorysowe brutto wynosi 10 965 450,00 zł.


Zadanie realizowane w ramach Osi Priorytetowej 4 „Środowisko”, Działania 4.3 „Gospodarka wodno - ściekowa”, Poddziałania 4.3.1 „Gospodarka wodno - ściekowa” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 -2020.


Dofinansowanie wynosi:
Zadanie 1. Rozbudowa oczyszczalni ścieków: 4 838 116,68 zł
Zadanie 2. Nadzór inwestorski: 145 143,50 zł

Źródło: GMINA Pępowo/FacebookTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę