iGostyn.pl reklamy
Gmina Gostyń

Pomoc w usunięciu azbestu

Posiadasz na swojej nieruchomości wyroby azbestowe? Zgłoś ten fakt w Referacie Ochrony Środowiska (ul. Wrocławska 256, pokój nr 16), a gmina pomoże je usunąć. Na złożenie wniosku masz czas do piątku 6 października 2023 roku.

Mieszkańcy gminy Gostyń mogą składać wnioski o sfinansowanie i usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości osób fizycznych. Finansowaniem ze strony gminy będą objęte: zabezpieczenie, przygotowanie do transportu, załadunek, transport i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

O sfinansowanie może ubiegać się osoba fizyczna lub prawna, która posiada tytuł prawny do terenu zlokalizowanego na terenie gminy Gostyń, na którym znajdują się wyroby azbestowe. Wniosek powinien odzwierciedlać stan rzeczywisty posiadanych wyrobów azbestowych na dzień składania. W stosunku do zgłaszanych ilości przeprowadzona zostanie weryfikacja ilości wraz z kwalifikacją do ich usunięcia.

Samorząd planuje, że najpóźniej do 31 października 2023 r, nastąpi odbiór wyrobów azbestowych z nieruchomości mieszkańców gminy Gostyń, którzy wcześniej złożyli wnioski.

Szczegółowych informacji na temat programu udziela Referat Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Gostyniu (ul. Wrocławska 256, pokój 16, tel. 65 575 21 34).

Zadanie jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Źródło: gostyn.plTworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również


OKNA MARCINKOWSKI

Materiały Budowlane Chodorowski

Kostka brukowa Gostyń


POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę