iGostyn.pl reklamy
Z powiatu

Ponad 785 tys. zł na działania organizacji pozarządowych w 2024 roku

Zdjęcie: Starostwo Powiatowe w Gostyniu

W roku 2024 na działania organizacji pozarządowych zarezerwowano w budżecie powiatu gostyńskiego ponad 785 000 zł. To o jedną czwartą więcej niż w ubiegłym roku. W minionym tygodniu odbyło się spotkanie, podczas którego przedstawiciele NGO odebrali umowy na  realizację zadań.

Powiat gostyński w listopadzie 2023 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w kilku zakresach: ratownictwa i ludności, oświaty i wychowania, pomocy społecznej, polityki społecznej, kultury i dziedzictwa kulturowego, kultury fizycznej i turystyki oraz zorganizowania imprezy ekologicznej promującej walory przyrodnicze powiatu gostyńskiego kierowanej do mieszkańców powiatu. Po raz pierwszy ogłoszono też konkurs w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej. Było to wynikiem konsultacji z organizacjami, przeprowadzonymi w 2023 roku.

W ramach rozstrzygniętego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadań powiatu Zarząd Powiatu Gostyńskiego podpisał 49 umów z 33 organizacjami pozarządowymi na łączną kwotę 350 000 zł.

Ze środków powiatu m.in. zorganizowane będą turnieje sportowe, konkursy wiedzy, działania aktywizujące społeczność lokalną, inicjatywy dla seniorów, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, rodzin, a także kultywujące kulturę i tożsamość oraz wzmacniające bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową.

Po raz kolejny ze środków powiatu sfinansowany będzie Program Grantów Społecznych. Inicjatywa skierowana jest do grup nieformalnych działających na terenie powiatu, które będą mogły realizować działania aktywizujące i integrujące środowiska lokalne.

Powiat Gostyński przeznaczył ponadto 300 000 zł na działania Bonifraterskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej. Za ponad 130 000 zł sfinansowana zostanie nieodpłatna pomoc prawna, skierowana do mieszkańców powiatu gostyńskiego.

W auli Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gostyniu odbyło się spotkanie, podczas którego wręczone zostały umowy dla organizacji pozarządowych. Przedstawiciele trzeciego sektora otrzymali także medale okolicznościowe, z okazji 25-lecia samorządu w Polsce. Starosta Gostyński Robert Marcinkowski poinformował również o nowej inicjatywie zarządu – 25 tysięcy na 25-lecie powiatu dla NGO. Organizacje, które będą miały pomysł na uczczenie okrągłej rocznicy samorządności będą mogły złożyć projekt w formie małego grantu. W sumie na te działania przeznaczonych będzie 25 tysięcy złotych. Szczegółowych informacji udziela Wydział Promocji i Rozwoju Powiatu Gostyńskiego (tel. 65 575 25 49).

 

LP.

Nazwa NGO

Nazwa zadania

Kwota dotacji

 

  1.  

Ochotnicza Straż Pożarna Pępowie

Powiatowe eliminacje Turnieju Wiedzy Pożarniczej

1 500,00 zł

 
  1.  

DZIEŃ STRAŻAKA

4 000,00 zł

 

XXII Pielgrzymka Służb Mundurowych do najstarszego Sanktuarium

Maryjnego w Wielkopolsce - do Borku Wlkp. na Zdzież

5 000,00 zł

 
  1.  
 
  1.  

Powiatowy Turniej Halowy Piłki Nożnej Strażaków w Pępowie

3 000,00 zł

 
  1.  

Turnieju Piłki Nożnej Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych na Orliku w Piaskach

3 000,00 zł

 

6.

Stowarzyszenie Wielkopolska Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza SIRON

Elektronika w służbie bezpieczeństwa - wykorzystanie urządzeń elektronicznych w poszukiwaniach osób zaginionych

8 981,00 zł

 

7.

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W KROBI

Powiatowa inauguracja roku akademickiego 2024/2025

5 500,00 zł

 

8.

Stowarzyszenie Nowoczesna Szkoła

Konkurs matematyczno-przyrodniczy

1 400,00 zł

 

9.

Stowarzyszenie Mercury

 

NAUKOWY STREET ART.

2 100,00 zł

 

10.

Integracja seniorów ze środowiskiem

3 300,00 zł

 

11.

Gostyński Uniwersytet Trzeciego Wieku

Senior w roku 2024

7 500,00 zł

 

12.

 

 

Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Zespołu Szkół Zawodowych im. Powstańców Wielkopolskich

 

 

Powiatowy Konkurs Języków Obcych

2 000,00 zł

 

13.

Tajemnice ulic Gostynia

5 000,00 zł

 

14.

Uwierz w siebie

8 000,00 zł

 

15.

In-Line hokej. Żyję zdrowo na sportowo II

2 000,00 zł

 

16.

Stowarzyszenie Dziecko

Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej

3 500,00 zł

 

17.

Pomoc rodzinom z problemami wychowawczymi.

5 500,00 zł

 

18.

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

3 700,00 zł

 

19.

Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - REGRANTING 2024

71 500,00 zł

 

20.

Ognisko statutowe TKKF „TĘCZA” przy Gostyńskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu.

7 000,00 zł

 

21.

Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane w Gostyniu

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

3 000,00 zł

 

22.

Stowarzyszenie Ja-Ty-My

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem. Integracja przez wspólne działania - bo razem możemy więcej!

3 500,00 zł

 

23.

Integracja seniorów ze środowiskiem. Kolorowe Jarmarki!

4 300,00 zł

 

24.

Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów - Zarząd Rejonowy w Gostyniu

Integracja seniorów ze środowiskiem

9 400,00 zł

 

25.

Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera

15 EKO Festyn na Świętej Górze

3 000,00 zł

 

26.

Zorganizowanie festiwalu muzycznego o zasięgu ogólnopolskim, promującego lokalnych kompozytorów oratoryjnych

16 000,00 zł

 

27.

Fundacja Ziemi Krobskiej im. prof. Rajmunda Teofila Hałasa

Piknik w sadzie

1 000,00 zł

 

28.

Organizacja przedsięwzięć, służących upowszechnianiu historii i kultury regionu oraz organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gostyńskiego.

3 000,00 zł

 

29.

Fundacja Miejsce moje

Organizacja przedsięwzięć, służących upowszechnianiu historii i kultury regionu oraz organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gostyńskiego.

10 000,00 zł

 

30.

Biskupiański Zespół Folklorystyczny z Domachowa i Okolicy

"Serce Biskupizny" - działania na rzecz zachowania i promocji tradycji kulturowych Biskupizny

10 000,00 zł

 

31.

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W DZIĘCZYNIE

Strażacki piknik historyczny - Dzięczyna 2024

8 000,00 zł

 

32.

Stowarzyszenie Kulturalne Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Gostyń

Organizacja przedsięwzięć, służących upowszechnianiu historii i kultury regionu oraz organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie powiatu gostyńskiego.

10 000,00 zł

 

33.

Stowarzyszenie Dżentelmeni Metalu

Bangarang 5 Festival

8 000,00 zł

 

34.

Fundacja Piotra Reissa

Zorganizowanie imprezy Reiss Cup dla dzieci w wieku od 4 do 8 lat

5 000,00 zł

 

35.

Kolarski Klub Sportowy "Gostyń"

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu - KOLARSTWO

6 500,00 zł

 

36.

FundacJa BeFair

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu.

1 800,00 zł

 

37.

Gostyńskie Stowarzyszenie Klub Sportówi sztuk Walki Wilk

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu – SPORTY WALKI

8 000,00 zł

 

38.

KLUB SPORTOWY START W GOSTYNIU

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu - KRĘGLE

4 000,00 zł

 

39.

Stowarzyszenie ziemia krobska

Bieg Wiosny i Bieg Jesieni 2024

5 900,00 zł

 

40.

Stowarzyszenie Sportowe CRC LESZNO

Powiatowe Mistrzostwa Gostynia w Akrobatyce Sportowej z okazji Dnia Dziecka

4 000,00 zł

 

41.

Stowarzyszenie Gostyński Futsal

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu – PIŁKA NOŻNA

9 500,00 zł

 

42.

MKS Kania Gostyń Sp. z o.o.

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu – PIŁKA NOŻNA

9 000,00 zł

 

43.

Fundacja Fucco

Samoobrona dla Mieszkańców Powiatu Gostyńskiego"

1 500,00 zł

 

44.

Stowarzyszenie Klub Sportowy Sporty Walki Gostyñ z siedziba w Gostyniu

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu – SPORTY WALKI

6 800,00 zł

 

45.

Uczniowski Klub Sportowy KANIASIATKA

Zorganizowanie lub współorganizowanie imprez sportowo–rekreacyjnych o zasięgu lokalnym lub ponadlokalnym o istotnym znaczeniu dla rozwoju różnych dyscyplin sportowych, kierowanych do mieszkańców powiatu - SIATKÓWKA

22 000,00 zł

 

46.

Uczniowski Ludowy Klub Sportowy "GRABONÓG"

„39. Ogólnopolski Bieg im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego

8 000,00 zł

 

47.

LKS Wisła Borek Wielkopolski

III Bieg Misia

6 500,00 zł

 

48.

Stowarzyszenia Baza

Integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

3 500 zł,

 

49.

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kreatywni”

 

Każdy jest kowalem swojego losu - KUŹNIA 2024 - W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH"

3 800 zł

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Gostyniupasek reklama


Czytaj również


WALBET

PIOTROWSCY - MAXSERWIS KROTOSZYN

mobilny żuraw gostyń

OKNA MARCINKOWSKI

reklama w internecie

POLUB NAS NA FACEBOOKU

reklama w sieci gazet

zamów reklamę