iGostyn.pl reklamy
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Poseł Andrzej Grzyb - wyborczy program

- W ciągu 10 lat reprezentowania Wielkopolski w Parlamencie Europejskim wiele udało się zrealizować, warto to skutecznie kontynuować – mówi eurodeputowany dr Andrzej Grzyb. - Przed UE są jednak także nowe wyzwania - dodaje wielkopolski kandydat w wyborach do PE z ramienia Koalicji Europejskiej.
Dr Andrzej Grzyb współpracę z Parlamentem Europejskim rozpoczął w połowie lat 90. ubiegłego wieku, jako Współprzewodniczący Parlamentarnego Komitetu Stowarzyszenia Sejm RP – Parlament Europejski oraz jako polski obserwator przed samym wejściem Polski do UE. Przewodniczył również Sejmowej Komisji ds. UE. - Współpracuję z PE wystarczająco długo, by rzetelnie poznać mechanizmy UE, co ułatwia mi skuteczne reprezentowanie Wielkopolski w Europie - mówi kandydat Koalicji Europejskiej, który w wyborach 26 maja, będzie "trójką" na liście tego ugrupowania.
 
 
 
 
Na co stawia Andrzej Grzyb w Parlamencie Europejskim? O tym poniżej!
 
  • Zawsze Wielkopolski Punkt Widzenia w UE! 
Silna pozycja Polski pozwalająca wynegocjować budżet i prawo UE odpowiadające potrzebom i wspierające aspiracje Wielkopolan. Tylko tak zagwarantujemy, europejski poziom życia w Wielkopolsce. STOP POLEXIT – przywrócenie silnej pozycji Polski w UE. Powołanie Forum Europejskiego Wielkopolski przeciw antyeuropejskiej propagandzie, na rzecz wzmacniania świadomości w Polsce korzyści obecności w UE.
 
  • Unia Samorządowa, zaczynająca się od rozumienia trosk ludzi.
Współpraca Parlamentu Europejskiego z Samorządem to kwestia kluczowa. Przyjmowane w UE prawo musi uwzględniać lokalne możliwości i aspiracje, a te najlepiej znają samorządowcy, od sołtysów po marszałka województwa, będący na co dzień najbliżej ludzkich spraw. Samorządy wdrażają prawo przyjęte w UE i inwestują wynegocjowane przez nas w Parlamencie Europejskim fundusze UE. Dlatego nadal będę ambasadorem wielkopolskich inwestycji samorządowych i wielkopolskiego samorządu, uwzględniając ich głos w pracach nad prawem UE i wspierając przed instytucjami UE. Dlatego wybory 26 maja, muszą być w Wielkopolsce wyborami samorządowymi do Parlamentu Europejskiego.
 
  • Unia Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.
Tak jak dotychczas będę ambasadorem Wielkopolskich Lokalnych Grup Działania – partnerstwa Samorządów i Organizacji Pozarządowych, uznanego i promowanego przez UE, wdrażających Unijne fundusze na najbardziej podstawowym poziomie w naszych gminach i powiatach. Bedę kontynuował Wielkopolskie Forum LGD informując o regulacjach i pracach nad budżetem UE dla LGD. Jak dotychczas zadbam o obecność Wielkopolskich LGD w Brukseli, by ich głos był słyszany w UE. W 2014 doświadczenia przekazane przez LGD Wielkopolski, wsparły wynegocjowany wtedy przez nas rekordowy budżet UE dla Polski. Musimy zadbać by i tym razem wykorzystać dorobek Wielkopolskich LGD, umożliwiając wielofunduszowość, a więc wykorzystanie przez LGD środków UE także spoza Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 
  • Unia Czystszego Środowiska, Zdrowej Żywności, Zdrowszego i Dłuższego Życia. Czyste powietrze bez smogu! Czysta woda! Zdrowa żywność!
Wsparcie dla miejskich terenów zielonych – Ogrody Działkowe Płucami Wielkopolskich Miast. Przygotowane przeze mnie dyrektywy UE obniżą smog, teraz czas na dalsze wsparcie dla nowoczesnych systemów grzewczych i czystego transportu, którego Wielkopolscy producenci są światowymi liderami. Likwidacja wykluczenia komunikacyjnego z wykorzystaniem Unijnego wsparcia dla optymalnych rozwiązań technologicznych w transporcie drogowym i kolejowym. Zdrowa Żywność, bezpieczniejsze rolnictwo – wspieranie ekologicznego rolnictwa rodzinnego, ułatwienia dla Europejskich Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących nowocześniejsze środki wspierające rolnictwo, w tym bio, bezpieczniejsze dla konsumenta, środowiska i rolnika. Dopilnowanie, by zainicjowane przeze mnie zniesienie zmian czasu w UE z letniego na zimowy tzw. #czasowstrzymywacz, zostało harmonijnie wdrożone, z korzyścią dla naszego zdrowia i gospodarki, w tym wspólnego rynku UE.
Wdrożymy wielki Unijny program antyrakowy Europejskich Ludowców – by nikt w UE nie umierał na raka. Rozwój leczenia chorób neurodegeneracyjnych jak Alzheimer i Parkinson ze wsparciem funduszy UE na badania naukowe. Wsparcie aktywności i opieki seniorów, m.in. Uniwersytetów Trzeciego Wieku, dziennych domów opieki szczególnie w mniejszych miejscowościach.
 
  • Unia Europejska Dla Młodych – odpowiedź na potrzeby i wsparcie rozwoju młodych, to inwestycje w przyszłość Unii.
Będę nadal ambasadorem Wielkopolskich Uczelni i Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych, wspierając je w kontakcie z instytucjami UE, kontynuując mój programu staży w instytucjach UE, który dał szanse zdobycia doświadczenia zawodowego w UE już ponad 115 młodym ludziom. Europejscy Ludowcy wspierają mobilność i kontakty młodzieży w UE- zainicjowaliśmy program Poznaj UE, dający obywatelom Państw UE, którzy ukończyli 18. rok życia, możliwość skorzystania z darmowego biletu kolejowego do podróżowania po Europie – to program wart kontynuowania. Wspieramy i dbamy o odpowiednie finansowanie po 2020 wymian studenckich i zawodowych młodych fachowców, również z Wielkopolski, w ramach programu ERASMUS+.
 
 
  • Unia Zielonej Energii i Gospodarki o Obiegu Zamkniętym
– konsument producentem i sprzedawcą energii, rozproszone Odnawialne Źródła Energii – tak bezpieczniej, taniej, zdrowiej i niezależnie od zagranicznych surowców.  Fundusz Solidarnej Transformacji Energetycznej w Budżecie UE 2020+ wspierający tereny, dla których transformacja to wyzwanie społeczno-ekonomiczne, jak Wschodnia Wielkopolska; Walka z ubóstwem energetycznym. Wsparcie dla biogazowni – w UE nie będzie możliwe składowanie niesegregowanych odpadów organicznych, ale dzięki moim poprawkom do pakietu Europejskiej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, możliwe będzie przerabianie ich na biogaz i nawozy. To zamiana uciążliwych odpadów w cenne surowce energetyczne i impuls gospodarczy dla terenów rolniczych. Naszym zadaniem jest sprawne wdrożenie i monitoring działania przyjętego prawa Europejskiej Gospodarki o Obiegu Zamkniętym – bez odpadów dla surowców. Dzięki temu zlikwidujemy składowiska odpadów, w tym te nielegalne – koniec trujących, toksycznych pożarów wysypisk śmieci. Koniec zasypujących nas gór plastiku i pływających po morzach wysp plastikowych odpadów. Musimy zadbać o wsparcie dla przedsiębiorstw społecznych w gospodarce o obiegu zamkniętym. Lepsze finansowanie gospodarki odpadami, zwiększenie trwałości, możliwości odzyskania surowców, możliwości taniej i łatwej naprawy przez lokalnych rzemieślników, lokalne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa i ponownego użycia produktów m.in. poprzez rozszerzoną odpowiedzialność producenta za produkt w całym cyklu jego wykorzystania.
 
  • Unia Równych Szans dla rolnictwa, Unia bioekonomii.
Wspólna Polityka Rolna 2020+, Unijne umowy międzynarodowe otwierające nowe rynki zbytu i Europejska Tarcza Ekonomiczna chroniąca przed embargo, w interesie wielkopolskich rolników. Usuwanie barier i nieuczciwej konkurencji w handlu żywnością na rynku UE. Unia stawiająca na bioekonomię, w tym biotworzywa, bioplastiki, energię z nowoczesnych biopaliw, biogaz zwiększając popyt i stymulująca lepsze ceny na produkty rolne, a zarazem wspierająca innowacyjne technologie dla przemysłu.
 
  • Unia dla przedsiębiorczej Wielkopolski.
Dobry czas dla wspólnego rynku UE – 70% polskiego prawa powstaje w UE, w tym w PE. Przedsiębiorcy wymagają jasnych przepisów, pozwalających na długofalowe planowanie, gwarantujących równe traktowanie i te same zasady konkurencji w całej UE. Jako ambasador gospodarnej Wielkopolski, tymi zasadami kieruje się w pracy nad prawem UE. Nadal będę wspierał przedsiębiorców przed instytucjami UE, by mogli skutecznie walczyć o swoje prawa. Prawo UE musi być dopasowane do możliwości przedsiębiorstw, na szczególne traktowanie zasługują Małe i Średnie Przedsiębiorstwa, zakorzenione lokalnie, płacące podatki na miejscu. W PE pracując nad prawem UE na rzecz Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw w ujęciu globalnym, będę nadal dbał o wyrównywanie warunków między firmami z UE i z poza UE, chroniąc przed nieuczciwą konkurencją firm obniżających koszty przez łamanie standardów środowiskowych, praw pracowniczych czy praw człowieka.
 
  • Unia Wspólnego Bezpieczeństwa.
Wzmocnienie granic zewnętrznych UE i likwidacja nielegalnej migracji. Wzmocnienie potencjału obronnego UE, w tym efektowniejsze wspólne Europejskie inwestycje w badania i przemysł obronny włączające potencjał Polski w tym zakłady i infrastrukturę w Wielkopolsce; Wdrożenie wytycznych PE nad którymi pracowałem dla wzmocnienia współpracy antyterrorystycznej w UE. Wsparcie UE wzmacniające służby reagowania kryzysowego, ratujące przed klęskami żywiołowymi i katastrofami – w Wielkopolsce, jak i w całym kraju, ważnym elementem są tu Ochotnicze Straże Pożarne – dziś, gdy zmiany klimatyczne przyczyniają się do różnych gwałtownych katastrof pogodowych, gdy rośnie liczba i rozmiary pożarów, musimy zagwarantować wsparcie UE dla Ochotniczych Straży Pożarnych w Wielkopolsce, w tym sprzęt poprawiający bezpieczeństwo i pozwalający nieść skuteczny ratunek.
 
  • Unia Europejska Wspólnych Wartości.
Tradycyjne wartości oraz nowoczesne technologie i rozwiązania. Unia subsydiarna, realizująca to, co skuteczniej można zrealizować na poziomie Europejskim niż krajowym, Unia umacniająca demokrację, praworządność, prawa człowieka, także poza UE. Dalsze wsparcie Europejskiej Fundacji na rzecz Demokracji, flagowego projektu Prezydencji Polski 2011, którą pomogłem stworzyć, a która wsparła już ponad 761 inicjatyw o wartości 47 mln Euro. Wartości Chrześcijańskie, wartości Europejskiej Chrześcijańskiej Demokracji, Europejskich Ludowców, to nie tylko Europejskie korzenie, ale i przyszłość. UE musi skuteczniej chronić prześladowanych za religię i przekonania na świecie, w tym najliczniej prześladowanych obecnie na świecie Chrześcijan, dzięki m.in. zapewnieniu efektywnego wdrożenia zainicjowanych i wynegocjowanych przeze mnie rekomendacji PE dla instytucji UE.
 
 
 
Materiał sfinansowany przez KKW Koalicja Europejska PO PSL SLD .N Zieloni
Tworzenie stron i sklepów internetowych - internetka.pl

Czytaj również

zamów reklamę